[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/18 10:27]
ufal
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:30]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
  
-Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. +====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 ======
  
 +See [[https://www.mff.cuni.cz/en/internal-affairs/coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF's site]] with continually updated information on the current situation.
  
-Katedra|Vyučující ^ Kód lístku^  Jazyk ^  Název předmětu ^ Hodin ^ Studentů ^ Preferovaná forma případné distanční výuky^  + 
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|| +code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|| +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|Y | 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|| +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|| +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|| +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA |Y | 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|| +|NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|| +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | Y |  
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| || +|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom | Monday 12:20-14:40 |Y | 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|25|| +|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|| +|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially| 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|| +|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) | N | 
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|| +|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|6|| +|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | partially | 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|| +|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|| +|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N | 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|10|| +|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially | 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|| +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 | partially | 
-|UFAL|Klusá?ek David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||| +|NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|28|| +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|80||+|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej  | ENG/CZE   | Zoom| Monday 9:00-10:30 |partially | 
 +|NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | 
 +|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| | 
 +|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | 
 +|NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | 
 +|NPFL122 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom | Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 | Y | 
 +|NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y | 
 +|NPFL129 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom | Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 | Y | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::| 
 +|NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | 
 + 
 + 
 +===== Možnosti distančního vzdělávání ===== 
 + 
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty 
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus 
 + 
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html 
 + 
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz) 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html 
 + 
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html 
 + 
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU 
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/ 
 + 
 + 
 +===== Teaching Winter Term 2020/21 ===== 
 + 
 +17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 
 +  
 + 
 +A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně 
 +B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu 
 +C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu 
 +D. E-learningové nástroje (Moodle apod.) 
 +E. Samostudium s konzultacemi 
 +F. Jiná  
 + 
 +^ Katedra^Vyučující ^ Kód lístku^  Jazyk ^  Název předmětu ^ Hodin ^ Studentů ^ Preferovaná forma případné distanční výuky^  
 +|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|B
 +|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|B
 +|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|B
 +|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|B
 +|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|F
 +|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|F
 +|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|C
 +|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C
 +|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C
 +|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B
 +|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B
 +|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B
 +|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C
 +|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|4|B/C
 +|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C
 +|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C
 +|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E
 +|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E
 +|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|A
 +|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|A| 
 +|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|A|
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]