[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/21 21:07]
lopatkova [Remote Teaching - Winter Term 2020/21 - update]
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:30]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ======+ 
 +====== Remote Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
 + 
 +See [[https://www.mff.cuni.cz/en/internal-affairs/coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF's site]] with continually updated information on the current situation. 
 + 
 + 
 +^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ 
 +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|Y | 
 +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N| 
 +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y| 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA |Y | 
 +|NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | 
 +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | Y |  
 +|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom | Monday 12:20-14:40 |Y | 
 +|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | 
 +|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially| 
 +|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) | N | 
 +|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | 
 +|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | partially | 
 +|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| 
 +|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N | 
 +|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 | partially | 
 +|NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | 
 +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N| 
 +|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej  | ENG/CZE   | Zoom| Monday 9:00-10:30 |partially | 
 +|NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | 
 +|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| | 
 +|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | 
 +|NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | 
 +|NPFL122 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom | Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 | Y | 
 +|NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y | 
 +|NPFL129 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom | Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 | Y | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::| 
 +|NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | 
 + 
 + 
 +===== Možnosti distančního vzdělávání ===== 
 + 
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty 
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus 
 + 
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html 
 + 
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz) 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html 
 + 
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html 
 + 
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU 
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/ 
 + 
 + 
 +===== Teaching Winter Term 2020/21 =====
  
 17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná.
Line 21: Line 77:
 |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C|
 |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C|
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C|+|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B|
 |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B|
 |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B|
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|6|doplnit+|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|C|+|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|4|B/C|
 |UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C| |UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C|
 |UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C| |UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C|
 |UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E| |UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E|
-|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||doplnit+|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|B+|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|A
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|B+|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|A
-|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|B| +|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|A|
- +
- +
-====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 - update ====== +
- +
-See [[https://www.mff.cuni.cz/en/internal-affairs/coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF's site]] with continually updated information on the current situation. +
- +
- +
-^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^  +
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda      | | |  +
-|NPFL006 |Introduction to Formal Linguistics                |Ševčíková Magda      | | |  +
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE | | | +
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | +
-|NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | +
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |    | | |  +
-|NPFL054 |Introduction to Machine Learning with R           |Hladká Barbora, Holub Martin|CZE | | |  +
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | +
-|NPFL063 |Introduction to General Linguistics               |Hana Jiří            | | |  +
-|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG | | |  +
-|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin |    | | |  +
-|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | |  +
-|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | |  +
-|NPFL092 |NLP Technology                                    |Žabokrtský Zdeněk,Rosa Rudolf  |    | | | +
-|NPFL094 |Morphological and Syntactic Analysis              |Zeman Daniel      |    | | | +
-|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |    | | | +
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David        | | | +
-|NPFL099 |Statistical Dialogue Systems                      |Dušek Ondřej      |    | | | +
-|NPFL100 |Variability of Languages in Time and Space        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka      | | | +
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation                  |Bojar Ondřej  |    | | |  +
-|NPFL103 |Information Retrieval                             |Pecina Pavel      |    | | | +
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | | +
-|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    |    | | | +
-|NPFL118 |Natural language processing on computational cluster |Straka Milan, Popel MArtin, Rosa Rudolf | | | | +
-|NPFL122 |Deep Reinforcement Learning                       |Straka Milan      |ENG | | | +
-|NPFL125 |Text processing in UNIX                           |Žabokrtský Zdeněk |    | | | +
-|NPFL129 |Introduction to Machine Learning with Python      |Straka Milan      |CZE | | | +
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | +
-|NPFL129 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš          | | |+
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]