[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/22 08:19]
lopatkova [Remote Teaching - Winter Term 2020/21 - update]
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:27]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
- 
-17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 
-  
- 
-A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně 
-B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu 
-C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu 
-D. E-learningové nástroje (Moodle apod.) 
-E. Samostudium s konzultacemi 
-F. Jiná  
- 
-^ Katedra^Vyučující ^ Kód lístku^  Jazyk ^  Název předmětu ^ Hodin ^ Studentů ^ Preferovaná forma případné distanční výuky^  
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|B| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|B| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|F| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|F| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|C| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C| 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| 
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C| 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|C| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C| 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E| 
-|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||doplnit| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|B| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|B| 
-|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|B| 
- 
  
 ====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 ====== ====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 ======
Line 41: Line 6:
  
 ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda      | |Monday 14:00| | +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|
-|NPFL006 |Introduction to Formal Linguistics                |Ševčíková Magda      | | | | +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |ZoomThursday 10:40-12:20|N
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE | | | | +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA ||
 |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | |
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |    | | | |  +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |ZoomWednesday 15:40 |  
-|NPFL054 |Introduction to Machine Learning with R           |Hladká Barbora, Holub Martin|CZE | | | | +|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom Monday 12:20-14:40 |
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | | +|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |
-|NPFL063 |Introduction to General Linguistics               |Hana Jiří            | | | | +|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially
-|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG | | | | +|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) |
-|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin |    | | | | +
-|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | | |+
 |NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | |NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | |
-|NPFL092 |NLP Technology                                    |Žabokrtský Zdeněk,Rosa Rudolf     | | | | +|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? Zoom Wed 9:50 partially 
-|NPFL094 |Morphological and Syntactic Analysis              |Zeman Daniel         | | | | +|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG Zoom Friday 12:20–13:50 |Y
-|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |    | | | | +|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David        | | | | +|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom Monday 10:40 partially | 
-|NPFL099 |Statistical Dialogue Systems                      |Dušek Ondřej      |    | | | | +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | TBA | partially 
-|NPFL100 |Variability of Languages in Time and Space        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka      | | | | +|NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation                  |Bojar Ondřej    | | | | +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |ZoomWednesday 12:20-13:50|N
-|NPFL103 |Information Retrieval                             |Pecina Pavel      |    | | | | +|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej ENG/CZE   ZoomMonday 9:00-10:30 |partially 
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | | | +|NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |
-|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    |    | | | | +|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| | 
-|NPFL118 |Natural language processing on computational cluster |Straka Milan, Popel MArtin, Rosa Rudolf | | | | | +|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | 
-|NPFL122 |Deep Reinforcement Learning                       |Straka Milan      |ENG | | | | +|NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan ENG(+CZE?Zoom as arranged with students partially 
-|NPFL125 |Text processing in UNIX                           |Žabokrtský Zdeněk |    | | | | +|NPFL122 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 
-|NPFL129 |Introduction to Machine Learning with Python      |Straka Milan      |CZE | | | | +|NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf ENG? Zoom Wed 9:50 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | | +|NPFL129 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 
-|NPFL129 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš          | | | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::
 +|NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | 
 + 
 + 
 +===== Možnosti distančního vzdělávání ===== 
 + 
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty 
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus 
 + 
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html 
 + 
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz) 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html 
 + 
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html 
 + 
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU 
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/
  
  
Line 94: Line 77:
 |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C|
 |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C|
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C|+|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B|
 |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B|
 |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B|
 |UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C| |UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C|
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|C|+|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|4|B/C|
 |UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C| |UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C|
 |UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C| |UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C|
 |UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E| |UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E|
-|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||doplnit+|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|B+|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|A
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|B+|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|A
-|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|B|+|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|A|
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]