[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/22 21:06]
rosa [Remote Teaching - Winter Term 2020/21] nalejvárna
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:30]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
Line 6: Line 6:
  
 ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE| |Monday 14:00| | +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|
-|NPFL006 |Introduction to Formal Linguistics                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| | | +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom| | | +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA ||
 |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | |
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |    | | | |  +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |ZoomWednesday 15:40 |  
-|NPFL054 |Introduction to Machine Learning with R           |Hladká Barbora, Holub Martin|CZE | | | | +|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom Monday 12:20-14:40 |
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | | +|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | 
-|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG | | | | +|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially
-|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG | |Tuesday 12:20 |Y | +|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) |
-|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin |    | | | | +
-|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | | |+
 |NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | |NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | |
-|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | +|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | partially 
-|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]              |Zeman Daniel      |ENG |Zoom| |Y| +|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| 
-|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |    | | | | +|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE/(ENG)|Zoom |??? | |+|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 partially |
 |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y |
-|NPFL100 |Variability of Languages in Time and Space        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| | | +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation                  |Bojar Ondřej    | | | |+|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej ENG/CZE   ZoomMonday 9:00-10:30 |partially |
 |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y |
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | | |+|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| |
 |NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | |NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | |
 |NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | |NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially |
-|NPFL122 |Deep Reinforcement Learning                       |Straka Milan      |ENG | | | |+|NPFL122 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 |
 |NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y | |NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y |
-|NPFL129 |Introduction to Machine Learning with Python      |Straka Milan      |CZE | | | | +|NPFL129 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::|
 |NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | |NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | |
 +
 +
 +===== Možnosti distančního vzdělávání =====
 +
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus
 +
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html
 +
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz)
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html
 +
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html
 +
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/
  
  
Line 59: Line 77:
 |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C|
 |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C|
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C|+|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B|
 |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B|
 |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B|
Line 68: Line 86:
 |UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E| |UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E|
 |UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E| |UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E|
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|B+|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|A
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|B+|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|A
-|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|B|+|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|A|
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]