[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/25 05:04]
peterek
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:30]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
Line 6: Line 6:
  
 ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE| |Monday 14:00|Y | +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|Y | 
-|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20| | +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom| | | +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA ||
 |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | |
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | |  +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | |  
-|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG | | | |+|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom Monday 12:20-14:40 ||
 |NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | |NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y |
 |NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially| |NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially|
Line 20: Line 20:
 |NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| |NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y|
 |NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N | |NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N |
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | | +|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom |  | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 partially |
 |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y |
-|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50| | +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation                  |Bojar Ondřej    | | | |+|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej ENG/CZE   ZoomMonday 9:00-10:30 |partially |
 |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y |
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    |individual consultations| |+|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | individual consultations| |
 |NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | |NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | |
 |NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | |NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially |
Line 34: Line 34:
 |:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::| |:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::|
 |NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | |NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | |
 +
 +
 +===== Možnosti distančního vzdělávání =====
 +
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus
 +
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html
 +
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz)
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html
 +
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html
 +
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/
  
  
Line 58: Line 77:
 |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C|
 |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C|
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C|+|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B|
 |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B|
 |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B|

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]