[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/18 10:27]
ufal
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
- 
-Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně.  
- 
- 
-^ Katedra^Vyučující ^ Kód lístku^  Jazyk ^  Název předmětu ^ Hodin ^ Studentů ^ Preferovaná forma případné distanční výuky^  
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| || 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|25|| 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|| 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|| 
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|| 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|6|| 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|| 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|10|| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|| 
-|UFAL|Klusá?ek David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|28|| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|80|| 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]