[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Teaching Winter Term 2020/21

Katedra|Vyu?ující|Kód lístku|Jazyk|Název p?edm?tu|Hodin|Student?|Preferovaná forma p?ípadné distan?ní výuky|
UFAL|Šev?íková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2||
UFAL|Kubo? Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do po?íta?ové lingvistiky|2|56||
UFAL|Kubo? Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do po?íta?ové lingvistiky|2|6||
UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené ?e?i|2|6||
UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového u?ení v systému R|2|34||
UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového u?ení v systému R|2|5||
UFAL|Hana Ji?í|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17||
UFAL|Hana Ji?í|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2|||
UFAL|Haji? Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování p?irozených jazyk? I|2|25||
UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3||
UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3||
UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2||
UFAL|Mare?ek David|NPFL097p1||Ne?ízené strojové u?ení v NLP|1|6||
UFAL|Dušek Ond?ej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2||
UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyk? v ?ase a prostoru|1|2||
UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|10||
UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||P?írodní algoritmy u?ení a optimalisace|2|3||
UFAL|Klusá?ek David|NPFL109p1|CZE|?íslicové zpracování zvukových signál?|2|||
UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zp?tnovazební u?ení|2|28||
UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového u?ení v Pythonu|2|80||


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]