[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Teaching Winter Term 2020/21

17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná.

A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně
B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu
C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu
D. E-learningové nástroje (Moodle apod.)
E. Samostudium s konzultacemi
F. Jiná

KatedraVyučující Kód lístku Jazyk Název předmětu Hodin Studentů Preferovaná forma případné distanční výuky
UFALŠevčíková MagdaNPFL006p1Úvod do formální lingvistiky22B
UFALKuboň VladislavNPFL012p1CZEÚvod do počítačové lingvistiky256B
UFALKuboň VladislavNPFL012p2ENGÚvod do počítačové lingvistiky26B
UFALPeterek NinoNPFL038p1Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči26B
UFALHolub MartinNPFL054p1CZEÚvod do strojového učení v systému R234F
UFALHolub MartinNPFL054p2ENGÚvod do strojového učení v systému R25F
UFALHana JiříNPFL063p1Úvod do obecné lingvistiky217C
UFALHana JiříNPFL063p2Úvod do obecné lingvistiky2 C
UFALHajič JanNPFL067p1Statistické metody zpracování přirozených jazyků I228C
UFALPopel MartinNPFL070p1Zdroje jazykových dat13C
UFALRosa RudolfNPFL092p1Technologie pro NLP13B
UFALZeman DanielNPFL094p1Morfologická a syntaktická analýza22B
UFALMareček DavidNPFL097p1Neřízené strojové učení v NLP16doplnit
UFALDušek OndřejNPFL099p1Statistické dialogové systémy22C
UFALNedoluzhko AnnaNPFL100p1Variabilita jazyků v čase a prostoru12B/C
UFALPecina PavelNPFL103p1Vyhledávání informací211B/C
UFALPeterek NinoNPFL107p1Přírodní algoritmy učení a optimalisace23E
UFALKlusáček DavidNPFL109p1CZEČíslicové zpracování zvukových signálů2doplnit
UFALStraka MilanNPFL122p1ENGHluboké zpětnovazební učení232B
UFALStraka MilanNPFL129p1CZEÚvod do strojového učení v Pythonu2104B
NPFL129p2ENGB

Remote Teaching - Winter Term 2020/21 - update

See MFF's site with continually updated information on the current situation.

^ code ^ name with link ^ guarantor ^ language ^ how ^ when ^

NPFL006 Úvod do formální lingvistiky Ševčíková Magda
NPFL012 Úvod do počítačové lingvistiky Kuboň Vladislav CZE
ENG
NPFL038 Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči Peterek Nino
NPFL054 Úvod do strojového učení v systému R Hladká Barbora, Holub MartinCZE
ENG
NPFL063 Úvod do obecné lingvistiky Hana Jiří
NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I Hajič Jan ENG
NPFL070 Zdroje jazykových dat Popel Martin
NPFL092 Technologie pro NLP Rosa Rudolf
NPFL094 Morfologická a syntaktická analýza Zeman Daniel
NPFL097 Neřízené strojové učení v NLP Mareček David
NPFL099 Statistické dialogové systémy Dušek Ondřej
NPFL100 Variabilita jazyků v čase a prostoru Nedoluzhko Anna
NPFL103 Vyhledávání informací Pecina Pavel
NPFL107 Přírodní algoritmy učení a optimalisace Peterek Nino
NPFL109 Číslicové zpracování zvukových signálů Klusáček David
NPFL122 Hluboké zpětnovazební učení Straka Milan ENG
NPFL129 Úvod do strojového učení v Pythonu Straka Milan CZE
ENG

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]