[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/21 21:44]
ufal [Teaching Winter Term 2020/21]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
- 
-17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů,​ praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 
-  
- 
-A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně 
-B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu 
-C. Přednáška nahrávaná/​streamovaná mimo posluchárnu 
-D. E-learningové nástroje (Moodle apod.) 
-E. Samostudium s konzultacemi 
-F. Jiná  
- 
-^ Katedra^Vyučující ^ Kód lístku^ ​ Jazyk ^  Název předmětu ^ Hodin ^ Studentů ^ Preferovaná forma případné distanční výuky^ ​ 
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|B| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|B| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|F| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|F| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|C| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C| 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| 
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/​C| 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|C| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/​C| 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/​C| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E| 
-|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||doplnit| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|B| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|B| 
-|::: |:::         ​|NPFL129p2|ENG|::: ​                            ​|:::​|:::​|B| 
- 
- 
-====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 - update ====== 
- 
-See [[https://​www.mff.cuni.cz/​en/​internal-affairs/​coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF'​s site]] with continually updated information on the current situation. 
- 
- 
-^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ 
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics ​                    ​|Hajičová Eva, Ševčíková Magda   ​| ​   | |Monday 14:00| | 
-|NPFL006 |Introduction to Formal Linguistics ​               |Ševčíková Magda   ​| ​   | | | | 
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics ​             |Kuboň Vladislav ​  |CZE | | | | 
-|:::     ​|::: ​                                              ​|::: ​              |ENG |:::| | | 
-|NPFL012 |Methods of Automated Translation ​                 |Kuboň Vladislav ​  ​| ​   | | | | 
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |    | | | |  
-|NPFL054 |Introduction to Machine Learning with R           ​|Hladká Barbora, Holub Martin|CZE | | | | 
-|:::     ​|::: ​                                              ​|::: ​              |ENG |:::| | | 
-|NPFL063 |Introduction to General Linguistics ​              |Hana Jiří ​        ​| ​   | | | | 
-|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG | | | | 
-|NPFL070 |Language Data Resources ​                          ​|Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin |    | | | | 
-|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics ​              ​|Lopatková Markéta |    | | | | 
-|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | 
-|NPFL092 |NLP Technology ​                                   |Žabokrtský Zdeněk,​Rosa Rudolf ​ |    | | | | 
-|NPFL094 |Morphological and Syntactic Analysis ​             |Zeman Daniel ​     |    | | | | 
-|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics ​      ​|Popel Martin ​     |    | | | | 
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     ​| ​   | | | | 
-|NPFL099 |Statistical Dialogue Systems ​                     |Dušek Ondřej ​     |    | | | | 
-|NPFL100 |Variability of Languages in Time and Space        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka ​  ​| ​   | | | | 
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation ​                 |Bojar Ondřej ​ |    | | | | 
-|NPFL103 |Information Retrieval ​                            ​|Pecina Pavel      |    | | | | 
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation ​  ​|Peterek Nino      |    | | | | 
-|NPFL109 |Digital Sound Processing ​                         |Klusáček David    |    | | | | 
-|NPFL118 |Natural language processing on computational cluster |Straka Milan, Popel MArtin, Rosa Rudolf | | | | | 
-|NPFL122 |Deep Reinforcement Learning ​                      ​|Straka Milan      |ENG | | | | 
-|NPFL125 |Text processing in UNIX                           ​|Žabokrtský Zdeněk |    | | | | 
-|NPFL129 |Introduction to Machine Learning with Python ​     |Straka Milan      |CZE | | | | 
-|:::     ​|::: ​                                              ​|::: ​              |ENG |:::| | | 
-|NPFL129 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš ​      ​| ​   | | | | 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]