[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/22 10:17]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
— (current)
Line 1: Line 1:
- 
-====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 ====== 
- 
-See [[https://www.mff.cuni.cz/en/internal-affairs/coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF's site]] with continually updated information on the current situation. 
- 
- 
-^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ 
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE| |Monday 14:00| | 
-|NPFL006 |Introduction to Formal Linguistics                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| | | 
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom| | | 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | | 
-|NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | 
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |    | | | |  
-|NPFL054 |Introduction to Machine Learning with R           |Hladká Barbora, Holub Martin|CZE | | | | 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | | 
-|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG | | | | 
-|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG | |Tuesday 12:20 |Y | 
-|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin |    | | | | 
-|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | | | 
-|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | 
-|NPFL092 |NLP Technology                                    |Žabokrtský Zdeněk,Rosa Rudolf  |    | | | | 
-|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]              |Zeman Daniel      |ENG |Zoom| |Y| 
-|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |    | | | | 
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David        | | | | 
-|NPFL099 |Statistical Dialogue Systems                      |Dušek Ondřej      |    | | | | 
-|NPFL100 |Variability of Languages in Time and Space        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| | | 
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation                  |Bojar Ondřej  |    | | | | 
-|NPFL103 |Information Retrieval                             |Pecina Pavel      |    | | | | 
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | | | 
-|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    |    | | | | 
-|NPFL118 |Natural language processing on computational cluster |Straka Milan, Popel MArtin, Rosa Rudolf | | | | | 
-|NPFL122 |Deep Reinforcement Learning                       |Straka Milan      |ENG | | | | 
-|NPFL125 |Text processing in UNIX                           |Žabokrtský Zdeněk |    | | | | 
-|NPFL129 |Introduction to Machine Learning with Python      |Straka Milan      |CZE | | | | 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | | 
-|NPFL129 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš          | | | | 
- 
- 
-===== Teaching Winter Term 2020/21 ===== 
- 
-17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 
-  
- 
-A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně 
-B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu 
-C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu 
-D. E-learningové nástroje (Moodle apod.) 
-E. Samostudium s konzultacemi 
-F. Jiná  
- 
-^ Katedra^Vyučující ^ Kód lístku^  Jazyk ^  Název předmětu ^ Hodin ^ Studentů ^ Preferovaná forma případné distanční výuky^  
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|B| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|B| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|F| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|F| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|C| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C| 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| 
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C| 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|C| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C| 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E| 
-|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||doplnit| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|B| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|B| 
-|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|B| 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]