[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Remote Teaching - Winter Term 2020/21

See MFF's site with continually updated information on the current situation.

code course name and link teacher(s) language how when recording (Y/N)
NPFL004 Seminar on Formal Linguistics Hajičová Eva, Ševčíková Magda ENG/CZE Monday 14:00
NPFL006 Introduction to Formal Linguistics Ševčíková Magda ENG Zoom
NPFL012 Introduction to Computer Linguistics Kuboň Vladislav CZE Zoom
ENG
NPFL012 Methods of Automated Translation Kuboň Vladislav
NPFL038 Fundamentals of Speech Recognition and Generation Peterek Nino
NPFL054 Introduction to Machine Learning with R Hladká Barbora, Holub MartinCZE
ENG
NPFL063 Introduction to General Linguistics Hana Jiří ENG
NPFL067 Statistical Methods in NLP I Hajič Jan, Pecina Pavel ENG Tuesday 12:20 Y
NPFL070 Language Data Resources Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin
NPFL073 Mathematical Methods in Linguistics Lopatková Markéta
NPFL081 Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL Holub Martin
NPFL092 NLP Technology Žabokrtský Zdeněk,Rosa Rudolf
NPFL094 Morphological and Syntactic Analysis Zeman Daniel ENG Zoom Y
NPFL095 Modern Methods in Computational Linguistics Popel Martin
NPFL097 Unsupervised Machine Learning in NLP Mareček David
NPFL099 Statistical Dialogue Systems Dušek Ondřej
NPFL100 Variability of Languages in Time and Space Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka ENG Zoom
NPFL101 Competing in Machine Translation Bojar Ondřej
NPFL103 Information Retrieval Pecina Pavel ENG Zoom Monday 15:40 Y
NPFL107 Natural computing for learning and optimisation Peterek Nino
NPFL109 Digital Sound Processing Klusáček David
NPFL118 Natural language processing on computational cluster Straka Milan, Popel MArtin, Rosa Rudolf
NPFL122 Deep Reinforcement Learning Straka Milan ENG
NPFL125 Text processing in UNIX Žabokrtský Zdeněk
NPFL129 Introduction to Machine Learning with Python Straka Milan CZE
ENG
NPFL129 Philosophy of Language and NLP Musil Tomáš

Teaching Winter Term 2020/21

17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná.

A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně
B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu
C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu
D. E-learningové nástroje (Moodle apod.)
E. Samostudium s konzultacemi
F. Jiná

KatedraVyučující Kód lístku Jazyk Název předmětu Hodin Studentů Preferovaná forma případné distanční výuky
UFALŠevčíková MagdaNPFL006p1Úvod do formální lingvistiky22B
UFALKuboň VladislavNPFL012p1CZEÚvod do počítačové lingvistiky256B
UFALKuboň VladislavNPFL012p2ENGÚvod do počítačové lingvistiky26B
UFALPeterek NinoNPFL038p1Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči26B
UFALHolub MartinNPFL054p1CZEÚvod do strojového učení v systému R234F
UFALHolub MartinNPFL054p2ENGÚvod do strojového učení v systému R25F
UFALHana JiříNPFL063p1Úvod do obecné lingvistiky217C
UFALHana JiříNPFL063p2Úvod do obecné lingvistiky2 C
UFALHajič JanNPFL067p1Statistické metody zpracování přirozených jazyků I228C
UFALPopel MartinNPFL070p1Zdroje jazykových dat13C
UFALRosa RudolfNPFL092p1Technologie pro NLP13B
UFALZeman DanielNPFL094p1Morfologická a syntaktická analýza22B
UFALMareček DavidNPFL097p1Neřízené strojové učení v NLP19B/C
UFALDušek OndřejNPFL099p1Statistické dialogové systémy22C
UFALNedoluzhko AnnaNPFL100p1Variabilita jazyků v čase a prostoru12B/C
UFALPecina PavelNPFL103p1Vyhledávání informací211B/C
UFALPeterek NinoNPFL107p1Přírodní algoritmy učení a optimalisace23E
UFALKlusáček DavidNPFL109p1CZEČíslicové zpracování zvukových signálů2doplnit
UFALStraka MilanNPFL122p1ENGHluboké zpětnovazební učení232B
UFALStraka MilanNPFL129p1CZEÚvod do strojového učení v Pythonu2104B
NPFL129p2ENGB

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]