[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:23]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
— (current)
Line 1: Line 1:
- 
-====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 ====== 
- 
-See [[https://​www.mff.cuni.cz/​en/​internal-affairs/​coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF'​s site]] with continually updated information on the current situation. 
- 
- 
-^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ 
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics ​                    ​|Hajičová Eva, Ševčíková Magda   ​|ENG/​CZE| |Monday 14:00|Y | 
-|NPFL006 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl006|Introduction to Formal Linguistics]] ​               |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:​40-12:​20| | 
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics ​             |Kuboň Vladislav ​  |CZE |Zoom|Monday 10:​40-12:​20|Y| 
-|:::     ​|::: ​                                              ​|::: ​              |ENG |:::|TBA |Y | 
-|NPFL012 |Methods of Automated Translation ​                 |Kuboň Vladislav ​  ​| ​   | | | | 
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | Y |  
-|NPFL063 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl063|Introduction to General Linguistics]] ​             |Hana Jiří ​        |ENG |Zoom | Monday 12:20-14:40 |Y | 
-|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | 
-|NPFL070 |Language Data Resources ​                          ​|Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially| 
-|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics ​              ​|Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) | N | 
-|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | 
-|NPFL092 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | partially | 
-|NPFL094 |[[http://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:​20–13:​50 |Y| 
-|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics ​      ​|Popel Martin ​     |ENG |Zoom | |N | 
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially | 
-|:::     ​|::: ​                                              ​|::: ​              |ENG |Zoom | TBA | partially | 
-|NPFL099 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej ​     |ENG/​CZE ​   |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | 
-|NPFL100 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl100|Variability of Languages in Time and Space]] ​       |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka ​  |ENG |Zoom| Wednesday 12:​20-13:​50| | 
-|NPFL101 |[[http://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl101|Competing in Machine Translation]] ​                 |Bojar Ondřej ​ | ENG/​CZE ​  | Zoom| Monday 9:00-10:30 |partially | 
-|NPFL103 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | 
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation ​  ​|Peterek Nino      |    | | individual consultations| | 
-|NPFL109 |Digital Sound Processing ​                         |Klusáček David    | CZE | | | | 
-|NPFL118 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | 
-|NPFL122 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom | Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 | Y | 
-|NPFL125 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y | 
-|NPFL129 |[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​courses/​npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom | Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 | Y | 
-|:::     ​|::: ​                                              ​|::: ​              |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::| 
-|NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš ​      ​|CZE?​| | | | 
- 
- 
-===== Možnosti distančního vzdělávání ===== 
- 
-Opatření vyhlášená vedením fakulty 
-https://​www.mff.cuni.cz/​koronavirus 
- 
-Centrum celoživotního vzdělávání UK 
-https://​cczv.cuni.cz/​CCZV-1.html 
- 
-Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz) 
-https://​cczv.cuni.cz/​CCZV-203.html 
- 
-Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností 
-https://​paedagogium.cuni.cz/​PAED-1.html 
-https://​paedagogium.cuni.cz/​PAED-70.html 
- 
-Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU 
-https://​czv.zcu.cz/​zajisteni-distancni-vyuky/​ 
- 
- 
-===== Teaching Winter Term 2020/21 ===== 
- 
-17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů,​ praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 
-  
- 
-A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně 
-B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu 
-C. Přednáška nahrávaná/​streamovaná mimo posluchárnu 
-D. E-learningové nástroje (Moodle apod.) 
-E. Samostudium s konzultacemi 
-F. Jiná  
- 
-^ Katedra^Vyučující ^ Kód lístku^ ​ Jazyk ^  Název předmětu ^ Hodin ^ Studentů ^ Preferovaná forma případné distanční výuky^ ​ 
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|B| 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|B| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|B| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|F| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|F| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|C| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B| 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| 
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/​C| 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|4|B/​C| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/​C| 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/​C| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E| 
-|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|A| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|A| 
-|::: |:::         ​|NPFL129p2|ENG|::: ​                            ​|:::​|:::​|A| 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]