[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Remote Teaching - Winter Term 2020/21

See MFF's site with continually updated information on the current situation.

code course name and link teacher(s) language how when recording (Y/N)
NPFL004 Seminar on Formal Linguistics Hajičová Eva, Ševčíková Magda ENG/CZEZoomMonday 14:00Y
NPFL006 Introduction to Formal Linguistics Ševčíková Magda ENG Zoom Thursday 10:40-12:20N
NPFL012 Introduction to Computer Linguistics Kuboň Vladislav CZE ZoomMonday 10:40-12:20Y
ENG TBA Y
NPFL012 Methods of Automated Translation Kuboň Vladislav
NPFL038 Fundamentals of Speech Recognition and Generation Peterek Nino CZE/ENG? Zoom Wednesday 15:40 Y
NPFL063 Introduction to General Linguistics Hana Jiří ENG Zoom Monday 12:20-14:40 Y
NPFL067 Statistical Methods in NLP I Hajič Jan, Pecina Pavel ENG Zoom Tuesday 12:20 Y
NPFL070 Language Data Resources Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin CZE/ENG? Zoom partially
NPFL073 Mathematical Methods in Linguistics Lopatková Markéta individual consultations (1 student so far) N
NPFL081 Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL Holub Martin
NPFL092 NLP Technology Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf ENG? Zoom Wed 9:50 partially
NPFL094 Morphological and Syntactic AnalysisZeman Daniel ENG Zoom Friday 12:20–13:50 Y
NPFL095 Modern Methods in Computational Linguistics Popel Martin ENG Zoom N
NPFL097 Unsupervised Machine Learning in NLP Mareček David CZE Zoom Monday 10:40 partially
ENG Zoom Friday 10:40 partially
NPFL099 Statistical Dialogue SystemsDušek Ondřej ENG/CZE Zoom Tue 9:50 (??) Y
NPFL100 Variability of Languages in Time and Space Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka ENG Zoom Wednesday 12:20-13:50N
NPFL101 Competing in Machine Translation Bojar Ondřej ENG/CZE Zoom Monday 9:00-10:30 partially
NPFL103 Information Retrieval Pecina Pavel ENG Zoom Monday 15:40 Y
NPFL107 Natural computing for learning and optimisation Peterek Nino individual consultations
NPFL109 Digital Sound Processing Klusáček David CZE
NPFL118 Natural language processing on computational cluster Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan ENG(+CZE?) Zoom as arranged with students partially
NPFL122 Deep Reinforcement Learning Straka Milan ENG Zoom Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 Y
NPFL125 Text processing in UNIX Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf ENG? Zoom Wed 9:50 Y
NPFL129 Introduction to Machine Learning with Python Straka Milan CZE Zoom Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 Y
ENG Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20
NPFL130 Philosophy of Language and NLP Musil Tomáš CZE?

Možnosti distančního vzdělávání

Opatření vyhlášená vedením fakulty
https://www.mff.cuni.cz/koronavirus

Centrum celoživotního vzdělávání UK
https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html

Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz)
https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html

Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností
https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html
https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html

Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU
https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/

Teaching Winter Term 2020/21

17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná.

A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně
B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu
C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu
D. E-learningové nástroje (Moodle apod.)
E. Samostudium s konzultacemi
F. Jiná

KatedraVyučující Kód lístku Jazyk Název předmětu Hodin Studentů Preferovaná forma případné distanční výuky
UFALŠevčíková MagdaNPFL006p1Úvod do formální lingvistiky22B
UFALKuboň VladislavNPFL012p1CZEÚvod do počítačové lingvistiky256B
UFALKuboň VladislavNPFL012p2ENGÚvod do počítačové lingvistiky26B
UFALPeterek NinoNPFL038p1Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči26B
UFALHolub MartinNPFL054p1CZEÚvod do strojového učení v systému R234F
UFALHolub MartinNPFL054p2ENGÚvod do strojového učení v systému R25F
UFALHana JiříNPFL063p1Úvod do obecné lingvistiky217C
UFALHana JiříNPFL063p2Úvod do obecné lingvistiky2 C
UFALHajič JanNPFL067p1Statistické metody zpracování přirozených jazyků I228C
UFALPopel MartinNPFL070p1Zdroje jazykových dat13B
UFALRosa RudolfNPFL092p1Technologie pro NLP13B
UFALZeman DanielNPFL094p1Morfologická a syntaktická analýza22B
UFALMareček DavidNPFL097p1Neřízené strojové učení v NLP19B/C
UFALDušek OndřejNPFL099p1Statistické dialogové systémy24B/C
UFALNedoluzhko AnnaNPFL100p1Variabilita jazyků v čase a prostoru12B/C
UFALPecina PavelNPFL103p1Vyhledávání informací211B/C
UFALPeterek NinoNPFL107p1Přírodní algoritmy učení a optimalisace23E
UFALKlusáček DavidNPFL109p1CZEČíslicové zpracování zvukových signálů2 E
UFALStraka MilanNPFL122p1ENGHluboké zpětnovazební učení232A
UFALStraka MilanNPFL129p1CZEÚvod do strojového učení v Pythonu2104A
NPFL129p2ENGA

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]