[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Poznámky k Postřehům

Tj. poznámky k tomu, co lze nalézt zde.

ad Nedostatečné pokyny v manuálu

Čárky

Pravidla pro zavěšení čárek jsou v manuálu uvedena na konci kapitoly o čárce, tedy dole na této stránce.

Rozvíjení složených slovesných tvarů

O rozvíjení složených slovesných tvarů se v manuálu píše v kapitole o přísudku, tj. zde.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]