[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Grant numbers

2024

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
IE-II InterAction Pecina LUABA24 Pavel Pecina Nové metody pro vyšetření žaludku pomocí umělé inteligence: Využití hlubokého učení pro asistovanou gastroskopii MŠMT IE-II INTER-ACTION 2024-07-01 - 2026-12-31
Georizika Jan Hajič Přírodní a antropogenní georizika MŠMT OP JAK Špičkový výzkum CZ.02.01.01/00/22_008/0004605 207-40/20723789 2024-04-01 - 2028-06-30
EVERSE Pavel Straňák European Virtual Institute for Research Software Excellence EC HE 101129744 207-56/24814 2024-03-01 - 2027-02-28 Tereza Vojtěchová https://everse.software/
ATRIUM Pavel Straňák Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities EC HE 101132163 207-56/24799 2024-01-01 - 2027-12-31 Jana Hamrlová https://atrium-research.eu/
HiČKoK Daniel Zeman HiČKoK: Historie češtiny v korpusovém kontinuu TAČR SIGMA TQ01000072 207-047/01000072 2024-01-01 - 2026-10-31 Lenka Fišerová https://korpus.cz/hickok
UNCE Multilingual Lens Zdeněk Žabokrtský Výzkum velkých textových korpusů prizmatem vícejazyčnosti a komplementárních metodologických přístupů UK UNCE UNCE24/SSH/009 207-24/204079 2024-01-01 - 2029-12-31 Jana Hamrlová
GAČR 2024 Zikánová Šárka Zikánová Neshoda v korpusové anotaci ve vztahu k víceznačnosti textu GAČR 24-11132S 207-13/201470 2024-01-01 - 2026-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/hvar
EOSC-OS-1 Jan Hajič Národní repozitářová platforma pro výzkumná data MŠMT OP JAK NRP EOSC 207-40/20724805 2024-01-01 - 2028-12-31 Lenka Fišerová
FSTP InCroMin Ondřej Bojar Interactive Crosslingual Minutes EC HE - FSTP 101070631 – HE, 0039436 – UKRI 207-56/24807 2024-01-01 - 2024-12-31 Tereza Vojtěchová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/incromin
MŠMT OP JAK VI-I LINDAT Jan Hajič LINDAT/CLARIAH-CZ Přístrojové vybavení MŠMT OP JAK Výzkumné infrastruktury I CZ.02.01.01/00/23_015/0008176 207-40/248462 2024-01-01 - 2026-12-31 Lenka Fišerová
GAUK 2024 A. Stephen Abishek Stephen Modelování toku morfémů mezi jazyky GAUK 101924 207-10/252673 2024-01-01 - 2026-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2690
GAUK 2024 Gamba Federica Gamba Přizpůsobení formalismu UMR GAUK 104924 207-10/252678 2024-01-01 - 2026-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2692

2023

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
PONK Barbora Vidová Hladká PONK - Asistent přístupné úřední komunikace TAČR SIGMA TQ01000526 207-27/270126 2023-09-01 - 2025-12-31 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ponk
Newsroom AI Barbora Vidová Hladká Newsroom AI: veřejná služba v éře automatizované žurnalistiky TAČR SIGMA TQ01000100 207-47/01000100 2023-09-01 - 2026-10-31 Lenka Fišerová https://starfos.tacr.cz/projekty/TQ01000100
TAČR SIGMA Rosa EduPo Rudolf Rosa Generování české poezie v edukačním a multimediálním prostředí TAČR SIGMA TQ01000153 207-27/270132 2023-09-01 - 2026-11-30 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/edupo
TAČR SIGMA Poláková edUKate Lucie Poláková Podpora digitálního vzdělávání cizojazyčných dětí prostřednictvím počítačového překladu TAČR SIGMA TQ01000458 207-27/270125 2023-07-01 - 2026-10-31 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/edukate
DACT Jan Hajič Digital Analysis of Chant Transmission SSHRC R35619/ 1037643 - 10099354 207-59/23777 2023-04-01 - 2030-03-31 Jana Hamrlová https://dact-chant.ca/
UMR Jan Hajič Univerzální reprezentace významu UMR MŠMT IE-II INTER-ACTION LUAUS23283 207-29/234033 2023-03-01 - 2027-09-30 zahr. partner Brandeis University Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2540
NAKI 2023 Rysová Kateřina Rysová Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině MK ČR NAKI III DH23P03OVV037 207-43/233097 2023-03-01 - 2027-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2513
NAKI 2023 Hajič jun. Jan Hajič OmniOMR – rozpoznávání hudebního záznamu pomocí strojového učení pro digitální knihovny MK ČR NAKI III DH23P03OVV008 207-43/233098 2023-03-01 - 2027-12-31 další účastník projektu Moravská zemská knihovna v Brně Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/omniomr
NPO DiSS Zdeněk Žabokrtský Transformace pro VŠ na UK, specifický cíl B NPO (EC NextGenEU RRF) NPO_UK_MSMT-16602/2022 207-03/23702 2023-03-01 - 2024-06-30 Jana Hamrlová
GAČR 2023 Mikulová Marie Mikulová Funkce a formy okolnostních určení GAČR 23-05238S 207-13/201347 2023-01-01 - 2025-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun2
GAČR 2023 Štěpánková Barbora Štěpánková Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtině GAČR 23-05240S 207-13/201348 2023-01-01 - 2025-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2511
GAČR 2023 Mareček David Mareček Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelech GAČR 23-06912S 207-13/201364 2023-01-01 - 2024-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2509
PRIMUS 2023 Libovický Jindřich Libovický Jazykově neutrální a kulturně kontrolovatelné vícejazyčné neuronové reprezentace vět UK Primus PRIMUS/23/SCI/023 207-45/247137 2023-01-01 - 2026-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2510
KUK Barbora Vidová Hladká Knihovna UK UK 207-03/22688 2023-01-01 - 2023-12-31 podpora KnihovnaUK Iva Doušová
LINDAT/CLARIAH-CZ 2023-2026 Jan Hajič Digital Research Infrastructure for the Language Technologies, Arts and Humanities MŠMT - velká infrastruktura LM2023062 207-29/229020 2023-01-01 - 2026-12-31 pokračování LINDAT/CLARIAH-CZ 2019-2022 Lenka Fišerová https://lindat.cz/
GAUK 2023 Jon Josef Jon Metody pro zlepšení neuronového strojového překladu různorodých textů GAUK 244523 207-10/252453 2023-01-01 - 2025-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2563
GAUK 2023 Mayer Jiří Mayer Generování syntetických trénovacích dat a jiné metody pro rozpoznávání psaných notopisů GAUK 289623 207-10/252555 2023-01-01 - 2025-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mashcima
GAUK 2023 Hledíková Hana Hledíková Morfematická komplexita slovesné slovní zásoby ve čtyřech jazycích: Kvantitativní výzkum založený na korpusových datech GAUK 246723 207-10/252459 2023-01-01 - 2025-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2557
GAUK 2023 Javorský Dávid Javorský Používanie pomocných podúloh na učenie obmedzení v NLP GAUK 272323 207-10/252508 2023-01-01 - 2025-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2562
GAUK 2023 Krubiński Mateusz Krubiński Aritmetické vlastnosti v prostoru výzev jazykového modelu GAUK 291923 207-10/252563 2023-01-01 - 2023-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/llm-arithmetic
SVV 2023 Specifický výzkum UK SVV 260 698 205-09/260698 2023-01-01 - 2023-12-31 Iva Doušová

2022

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
RES-Q Plus Pavel Pecina Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality EC HE 101057603 207-56/22638 2022-11-01 - 2026-10-31 Tereza Vojtěchová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/res-q-plus
MEMORISE Pavel Pecina Virtualisation and Multimodal Exploration of Heritage on Nazi Persecution EC HE 101061016 207-56/22637 2022-10-01 - 2026-09-30 Tereza Vojtěchová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/memorise
COST UniDive Daniel Zeman Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) EC COST CA21167 2022-09-23 - 2026-09-22 https://www.cost.eu/actions/CA21167/
HPLT / Hippolyta Jan Hajič High Performance Language Technologies EC HE 101070350 207-56/22633 2022-09-01 - 2025-08-30 official acronym: HPLT, internal project alias: Hippolyta Tereza Vojtěchová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/hippolyta-hplt
MTM 2022 Jindřich Helcl Fifteenth MT Marathon 2022 Dary 207-002/22663 Z 2022-09-01 - None https://ufal.mff.cuni.cz/mtm22/
ELE 2 Jan Hajič European Language Equality 2 EC/EP 101075356 207-56/22632 2022-07-01 - 2023-06-30 PPPA = Pilot Projects and Preparatory Actions Tereza Vojtěchová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ele-2
ELRC-WS-2022 Jan Hajič 3rd ELRC Czech workshop EC DG CNET CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 207-59/22607 2022-05-03 - 2023-12-31 Stanislava Gráf https://lr-coordination.eu/czech3rd
NG-NLG Ondřej Dušek Next-Generation Natural Language Generation EC ERC (HE) 101039303 207-56/22596 2022-04-01 - 2027-03-31 Eva Šauerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ng-nlg
CELL Pavel Pecina ContExtual machine Learning of Language translations CELSA CELSA/19/018 207-49/412211 2022-01-01 - 2023-09-30 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cell
COOPERATIO Barbora Vidová Hladká COOPERATIO Informatické UK 207-04/207COOP 2022-01-01 - 2090-12-31 Iva Doušová
COOPERATIOL Eva Hajičová COOPERATIO Lingvistické UK 207-04/207207005 2022-01-01 - 2090-12-31 Iva Doušová
NomVallexDer Veronika Kolářová Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv GAČR 22-20927S 207-13/201258 2022-01-01 - 2024-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallexder
RapiDisc Jiří Mírovský Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech GAČR 22-03269S 207-13/201242 2022-01-01 - 2024-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/rapidisc
DONATIO prof. Hajič Jan Hajič Donatio 2022 UK není 207-08/280129 2022-01-01 - 2022-12-31 Jana Hamrlová
GAUK 2022 Plátek Ondřej Plátek Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems GAUK GAUK 40222 207-10/251973 2022-01-01 - 2024-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ecss
GAUK 2022 Svoboda Emil Svoboda Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení GAUK GAUK 128122 207-10/251994 2022-01-01 - 2024-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2469
HWU D22019 Ondřej Dušek Heriot-Watt University dar Dary DAR-0273, D22019 207-02/22622 Z 2022-01-01 - 2090-12-31 DAR-0273 (zelené, pomocná evidence), D22019 (červené, iFIS)
- Heriot-Watt University (původně od Apple)
Lenka Fišerová

2021

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
ParlaMint II Barbora Vidová Hladká ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora CLARIN ERIC none 207-59/22617 2021-12-01 - 2023-09-30 Hana Kubištová https://www.clarin.eu/parlamint
MASAPI Pavel Pecina Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování TAČR TREND FW03010656 207-47/3010656 2021-10-01 - 2024-04-30 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/masapi
@SWitCH Crash Course (CODAS) Barbora Vidová Hladká @SWitCH: Crash Course on Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities EC 4EU+ (Erasmus+) 2021_F3_10 2021-08-01 - 2022-09-30 Stanislava Gráf https://ufal.mff.cuni.cz/switch/crash-course
EDU-AI Ondřej Dušek AI asistent pro žáky a učitele TAČR Éta TL05000236 207-47/5000236 2021-04-01 - 2023-12-31 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/edu-ai
START Kyjánek Lukáš Kyjánek A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages UK START/HUM/010 207-46/R211010 2021-04-01 - 2023-03-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2248
START Polák Peter Polák Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation UK START/SCI/089 207-46/R244089 2021-04-01 - 2023-03-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2293
CLS INFRA Silvie Cinková Computational Literary Studies Infrastructure EC H2020 101004984 207-56/21552 2021-03-01 - 2025-02-28 Hana Kubištová https://cordis.europa.eu/project/id/101004984
ELE Jan Hajič European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) EC/EP LC-01641480 - 101018166 207-56/21510 2021-01-01 - 2022-06-30 EC/EP - PPPA (Pilot Projects and Preparatory Actions) Tereza Vojtěchová https://ecspm.org/multilingualism-and-digital-technology/european-language-equality/
GAUK Musil Tomáš Musil Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov GAUK GAUK 370721 207-10/251882 2021-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2294
GAUK Limisiewicz Tomasz Limisiewicz Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích GAUK GAUK 338521 207-10/251818 2021-01-01 - 2023-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2286
GAUK Mukherjee Sourabrata Mukherjee Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka GAUK GAUK 392221 207-10/251947 2021-01-01 - 2023-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/controllable-nlg
GAUK Nekvinda Tomáš Nekvinda Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci GAUK GAUK 373921 207-10/251896 2021-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2295
ParlaMint Barbora Vidová Hladká ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora CLARIN ERIC 207-059/21536 2021-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://www.clarin.eu/parlamint

2020

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
HumanE-AI-Net Jan Hajič HumanE AI Network EC H2020 952026 207-56/20478 2020-09-01 - 2024-08-31 Jana Hamrlová https://cordis.europa.eu/project/id/952026
THEaiTRE Rudolf Rosa THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? TAČR Éta TL03000348 207-27/270088 2020-04-01 - 2022-09-30 spoluřešitelé: Akademie múzických umění a Švandovo divadlo Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/theaitre
Prameny Krkonoš Petra Hoffmannová Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci MK ČR NAKI II DG20P02OVV010 207-43/20440 2020-03-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prameny-krkonos
WELCOME Pavel Pecina Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU EC H2020 870930 207-56/20423 2020-02-01 - 2023-04-30 Stanislava Gráf https://cordis.europa.eu/project/id/870930
OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION Jan Hajič LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury MŠMT OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 207-40/20422 2020-01-01 - 2022-12-31 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/op-vvv-lindat
LUSyD Jan Hajič Language Understanding: from Syntax to Discourse GAČR Expro 20-16819X 207-13/201078 2020-01-01 - 2024-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lusyd
GAČR Poláková Lucie Poláková Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování GAČR 20-09853S 207-13/201065 2020-01-01 - 2023-06-30 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/global-coherence
GAUK Kasner Zdeněk Kasner Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka GAUK GAUK 140320 207-10/251366 2020-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/domain-adaptation-nlg
GAUK Macháček Dominik Macháček Strojový překlad tlumočených projevů GAUK GAUK 398120 207-10/251433 2020-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2285
GAUK Kubeša David Kubeša Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce GAUK GAUK 1280120 207-10/251608 2020-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2288
GAUK Hudeček 2020 Vojtěch Hudeček Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech GAUK GAUK 302120 207-010/251411 2020-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2284

2019

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
LCT koordinace Markéta Lopatková LCT: European Masters Program Language and Communication Technologies EC Erasmus Mundus 610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB 207-59/7748 2019-09-01 - 2025-08-31 https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules
ELRC-WS-2019 Jan Hajič 2nd ELRC Czech workshop EC DG CNET CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 207-055/19355 2019-09-01 - 2019-12-31
Mellon II Jan Hajič Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case Mellon G-1901-06505 207-55/19414 2019-07-01 - 2023-06-30 Mellon Foundation, Brandeis University Jana Hamrlová
GAČR Ševčíková Magda Ševčíková Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat GAČR 19-14534S 207-13/201949 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/1838
GAČR Kolářová Veronika Kolářová Valence neslovesných predikátů GAČR 19-16633S 207-13/201950 2019-01-01 - 2021-12-31 NomVallex 2.0 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex-ii
PRIMUS-Dušek Ondřej Dušek Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén UK Primus 19/SCI/10 207-45/247063 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/namuddis
LINDAT/CLARIAH-CZ Jan Hajič Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities MŠMT - velká infrastruktura LM2018101 207-29/229012 2019-01-01 - 2022-12-31 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclariah-cz
GAČR Cinková Silvie Cinková Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech GAČR 19-19191S 207-13/201953 2019-01-01 - 2022-06-30 LiFR Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lifr
GAČR Mírovský - CzeDParse Jiří Mírovský Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině GAČR 19-03490S 207-13/201937 2019-01-01 - 2021-12-31 CzeDParse Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse
ELITR Ondřej Bojar European Live Translator EC H2020 825460 207-56/19353 2019-01-01 - 2022-03-31 Tereza Vojtěchová https://cordis.europa.eu/project/id/825460
BERGAMOT Ondřej Bojar Browser-based Multilingual Translation EC H2020 825303 207-56/19354 2019-01-01 - 2022-06-30 Tereza Vojtěchová https://cordis.europa.eu/project/id/825303
ELG Jan Hajič European Language Grid EC H2020 825627 207-56/19352 2019-01-01 - 2022-06-30 Jana Hamrlová https://cordis.europa.eu/project/id/825627
SSHOC Jan Hajič Social Sciences & Humanities Open Cloud EC H2020 823782 207-56/19356 2019-01-01 - 2022-04-30 Stanislava Gráf https://cordis.europa.eu/project/id/823782
NEUREM3 Ondřej Bojar Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling GAČR Expro 19-26934X 207-33/1926934 2019-01-01 - 2023-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/neurem3
GAUK Vidra Jonáš Vidra Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages GAUK GAUK 1176219 207-10/251237 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2277
GAUK Auersperger Michal Auersperger Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích GAUK GAUK 978119 207-10/251199 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2287
GAUK Kvapilíková Ivana Kvapilíková Neuronový strojový překlad při nedostatku dat GAUK GAUK 302120 207-10/251210 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2283

2018

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
InterCost-Cinková Silvie Cinková Modelování komplexity českých literárních textů MŠMT IE-I INTER-COST LTC18020 207-29/234206 2018-06-01 - 2021-10-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intercost-readability
Dar NeuronSW LTD Jan Hajič Dar NeuronSW LTD - Mgr.Hajič Dary 207-002/18304 2018-05-01 - None
OP PIC - MIKE Markéta Lopatková MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací MPO -MIKE-grant-id 207-40/S18296 2018-04-01 - 2018-12-31 MPO (ukončení projektu k 31.12.2018) Libuše Kaprálová
GAČR Lopatková Markéta Lopatková Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí GAČR 18-03984S 207-13/201817 2018-01-01 - 2020-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vallex
GAČR Bojar Ondřej Bojar Mnohojazyčný strojový překlad GAČR 18-24210S 207-13/201849 2018-01-01 - 2020-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/1797
GAČR Mareček LSD David Mareček Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích GAČR 18-02196S 207-13/201815 2018-01-01 - 2020-12-31 LSD Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lsd
UNCE-Mlynář Jiří Kocián VITRI - Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti UK UNCE UNCE/HUM/009 207-44/204050 2018-01-01 - 2023-12-31 Od 06/2022 změna v PI: z Jakub Mlynář na Jiří Kocián (knihovna) Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/unce-vitri
GAUK Náplava Jakub Náplava Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí GAUK 578218 207-10/250789 2018-01-01 - 2020-12-31 Hana Kubištová
GAUK Hořeňovská Karolína Hořeňovská Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a stojům) GAUK 1704218 207-10/251001 2018-01-01 - 2019-12-31 Hana Kubištová
GAUK Helcl Jindřich Helcl Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu GAUK 976518 207-10/250869 2018-01-01 - 2019-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2567
GAUK Variš Dušan Variš Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu GAUK 1140218 207-10/250900 2018-01-01 - 2020-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2568

2017

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
OP VVV - postdoc Markéta Lopatková OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy MŠMT OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 200-40/R183212 2017-12-01 - 2021-12-31 OP VVV fakultní/univerzitní https://cuni.cz/UK-9151.html
TLT16 konference Jan Hajič 16th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories Jiné 207-60/618002 2017-11-01 - 2018-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/tlt16/
Tour de CLARIN 2018 Pavel Straňák Tour de CLARIN: DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018 CLARIN ERIC 207-059/16181 2017-10-01 - 2018-12-31 https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-dariah-cz-workshop-digital-humanities-2018
EAMT 2017 konference Ondřej Bojar The 20th Annual Conference of the European Association for Machine Translation Jiné 207-060/617021 2017-04-01 - 2017-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/eamt2017/program.php
Clarin Secondment Pavel Straňák Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT CLARIN ERIC CE-2015-0553 207-56/17212 2017-03-31 - 2017-12-31
Polisys Zdeněk Žabokrtský PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR MV ČR VH20172017023 207-43/17209 2017-03-01 - 2017-12-31 Jana Hamrlová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2234
OP PPR 3-dokument Jan Hajič OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy MHMP cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 207-40/17192 2017-01-01 - 2018-12-31 Operační program Praha - pól růstu ČR, podprojekt KK3
Otevřené dokumenty
Hana Kubištová
OP PPR 1-preklad Ondřej Bojar OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy MHMP cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 207-40/17193 2017-01-01 - 2018-12-31 Operační program Praha - pól růstu ČR, podprojekt KK1
Strojový překlad z vietnamštiny do češtiny pro účely Policie ČR
Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mtviet
GAČR Mikulová - ForFun Marie Mikulová Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat GAČR GA17-12624S 207-13/201681 2017-01-01 - 2019-12-31 ForFun Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun
GAČR Urešová CzEngClass Zdeňka Urešová Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí GAČR GA17-07313S 207-13/201676 2017-01-01 - 2019-12-31 CzEngClass Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengclass
GAČR Zikánová Šárka Zikánová Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence GAČR GA17-03461S 207-13/201669 2017-01-01 - 2019-12-31 IRTC Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/irtc
GAČR Rysová AnaConn Kateřina Rysová Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis GAČR GA17-06123S 207-13/201675 2017-01-01 - 2019-12-31 AnaConn Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/anaconn
OP VVV LINDAT Jan Hajič OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 207-40/16185 2017-01-01 - 2019-12-31 Libuše Kaprálová
OP VVV LangTech Zdeněk Žabokrtský OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika MŠMT OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 207-40/16186 2017-01-01 - 2022-09-30 Jana Hamrlová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/langtech
GAUK Droganova Kira Droganova Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat GAUK 794417 207-10/250510 2017-01-01 - 2019-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/1420
GAUK Hajič jun. Jan Hajič Multimodální rozpoznávání notopisu pomocí hlubokého učení GAUK 207-010/250648 2017-01-01 - 2019-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2566
GAUK Mediankin Nikita Mediankin Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky GAUK 1114217 207-10/250579 2017-01-01 - 2017-12-31 DeepSynt Libuše Brdičková https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deepsynt

2016

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
Mellon Jan Hajič Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services Mellon Mellon31600666 207-59/16189 2016-10-01 - 2018-09-30 Mellon Foundation, Brandeis University Jana Hamrlová
DigiLing Zdeněk Žabokrtský DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics EC Erasmus+ KA2-HE-03/16 207-59/16180 2016-09-01 - 2019-08-31 Jana Hamrlová https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1243
EVALD Kateřina Rysová EVALD: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině MK ČR NAKI II DG16P02B016 207-43/P02B016 2016-03-01 - 2019-12-31 EVALD NAKI II Kateřina Rysová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse
LINDAT/CLARIN Jan Hajič LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat MŠMT - velká infrastruktura LM2015071 207-29/229010 2016-01-01 - 2019-12-31 EF16_013/0001781 pro CEP Marie Křížková https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin-0
VIADAT Jan Hajič VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat MK ČR NAKI II DG16P02R019 207-43/P02019 2016-01-01 - 2019-12-31 další účastníci projektu NFA a ÚSD Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/viadat
ZČU-ÚSTR Jan Hajič Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů MK ČR NAKI II DG16P02B048 207-43/P02B048 2016-01-01 - 2019-12-31 hl. příjemce ZČU, spolupříjemci UK a ÚSTR Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ustr
GAUK 2016 Aghaebrahimian Ahmad Aghaebrahimian Spoken Language Understanding in open-domain environment GAUK GAUK 4055/2016 207-010/250098 2016-01-01 - 2018-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/open-domain-slu
GAUK 2016 Kocmi Tom Kocmi Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad GAUK GAUK 8502/2016 207-10/250237 2016-01-01 - 2018-12-31 ANNMT https://ufal.mff.cuni.cz/grants/annmt
GAUK 2016 Vodolán Miroslav Vodolán Open domain dialog management with knowledge graphs GAUK GAUK 11705/2016 207-10/250349 2016-01-01 - 2018-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/node/1277
NomVallex Veronika Kolářová Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu GAČR GA16-02196S 207-13/201544 2016-01-01 - 2018-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex
GAČR 2016 Nedoluzhko Anna Nedoluzhko Structure of coreferential chains in parallel language data GAČR GA16-05394S 207-13/201545 2016-01-01 - 2018-12-31 CorefChains https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefchains
GAČR 2016 Ševčíková Magda Ševčíková An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech GAČR GA16-18177S 207-013/201546 2016-01-01 - 2018-12-31 DerInfMorph https://ufal.mff.cuni.cz/grants/derinfmorph
FP6 Mobility Ševčíková Magda Ševčíková Kontrastivní pohled na moderní českou morfologii s ohledem na frankofonní mluvčí EC FP6 7AMB16FR048 207-029/221130 2016-01-01 - 2017-12-31 MŠMT Mobility France 7AMB16FR048 https://starfos.tacr.cz/cs/project/7AMB16FR048#project-main
PHC Barrande 2016 Eva Hajičová Barrande - Kontrastní přístup k české morfologii pro francouzštináře MŠMT - Mobility Barrande 2016-01-01 - 2017-12-31

2015

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
TextLink-cz 2015 Mírovský Jiří Mírovský TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) MŠMT IE-I INTER-COST LD15052 207-29/208106 2015-11-01 - 2017-12-31 https://starfos.tacr.cz/cs/project/LD15052
CLARIN+ Jan Hajič CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure EC H2020 676529 207-56/15097 2015-09-01 - 2017-08-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clarin-plus
HimL Jan Hajič HimL: Health in my Language EC H2020 644402 207-56/15054 2015-02-01 - 2018-01-31 H2020-ICT-2014-1-644402 https://cordis.europa.eu/project/id/644402
QT21 Jan Hajič QT21: Quality Translation 21 EC H2020 645452 207-56/15056 2015-02-01 - 2018-01-31 H2020-ICT-2014-1-645452 https://cordis.europa.eu/project/id/645452
KConnect 2015 Pecina Pavel Pecina Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain EC H2020 644753 207-56/15055 2015-01-01 - 2017-12-31 H2020-ICT-2014-1-644753 https://cordis.europa.eu/project/id/644753
GACR-D. Zeman Daniel Zeman MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages GAČR GA15-10472S 207-13/201416 2015-01-01 - 2017-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/manyla
CRACKER Jan Hajič CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research EC H2020 645357 207-56/15053 2015-01-01 - 2017-12-31 H2020-ICT-2014-1-645357 https://cordis.europa.eu/project/id/645357
GAČR-V. Kettnerová Václava Kettnerová Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs GAČR GA15-09979S 207-13/201418 2015-01-01 - 2017-12-31 Marie Křížková https://ufal.mff.cuni.cz/node/1124
GAČR-S. Cinková Silvie Cinková Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech GAČR GA15-20031S 207-13/201406 2015-01-01 - 2017-12-31 zelligharris Marie Křížková https://ufal.mff.cuni.cz/grants/zelligharris
GACR V. Kuboň Vladislav Kuboň K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině GAČR GA15-06894S 207-13/201424 2015-01-01 - 2017-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evaluation
GAUK 2015 Libovický Jindřich Libovický Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu GAUK GAUK 5235/2015 207-10/227037 2015-01-01 - 2017-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/node/1269
GAUK 2015 Novák Michal Novák Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference GAUK GAUK 3389/2015 207-10/227277 2015-01-01 - 2017-12-31 cross-coref https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cross-coref
GAUK 2015 OPlátek Ondřej Plátek Získávání znalostí z hlasového dialogu GAUK GAUK 1915/2015 207-10/227007 2015-01-01 - 2017-12-31 DiaMine https://ufal.mff.cuni.cz/grants/diamine
GAUK 2015 Kovařík Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů GAUK GAUK 915/2015 2015-01-01 - None

2014

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
LD-PARSEME Jan Hajič PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy - k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka MŠMT IE-I INTER-COST LD14117 207-29/208100 2014-04-01 - 2017-03-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ld-parseme
KONTAKT 2014 Zikánová Šárka Zikánová Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií MŠMT - Kontakt LH14011 207-16/209178 2014-04-01 - 2016-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/node/988
GAČR Mareček David Mareček Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů GAČR GP14-06548P 207-13/201333 2014-01-01 - 2016-12-31 LiStr
GAČR - postdoc
https://ufal.mff.cuni.cz/node/820
GAUK 2014 Jurčíček Modern Spoken Dialog Systems GAUK 2076214 2014-01-01 - 2016-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/msds
GAUK 2014 Rosa Rudolf Rosa Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky GAUK 1572314 207-10/259571 2014-01-01 - 2016-12-31 croSSSynt https://ufal.mff.cuni.cz/grants/crosssynt
GAUK 2014 ODušek Ondřej Dušek Adaptivní generátor přirozeného jazyka GAUK 2058214 207-10/259652 2014-01-01 - 2016-12-31 AdaNLG https://ufal.mff.cuni.cz/grants/adanlg
GAUK 2014 Lukšová Ivana Sixtová (Lukšová) Alternativní způsob anotace jazykových dat GAUK 1568314 207-10/259569 2014-01-01 - 2016-12-31 Čapek GAUK
TextLink 2014 Mírovský Jiří Mírovský TextLink: Structuring Discourse in Multilingual Europe EC FP7 IS1312 2014-01-01 - 2017-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink

2013

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
QTLeap Jan Hajič QTLeap EC FP7 610516 207-56/13997 2013-11-01 - 2016-10-31 FP7-ICT-2013-10-610516 https://cordis.europa.eu/project/id/610516
LCT 2013 Vladislav Kuboň LCT: European Masters Program in Language and Communication Technologies EC Erasmus Mundus 2013-09-01 - 2019-08-31 https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules
PARSEME 2013 Jan Hajič PARSEME: Parsing and Multiword Expressions EC FP6 IC1207 207-56/14039 2013-03-08 - 2017-03-07 parseme.eu
MOBAme 2013 Filip Jurčíček Modern Bayesian methods in machine learning MŠMT MSMT FRVS 182/2013 B6 c 2013-03-01 - 2013-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mobame
GAČR Urešová Zdeňka Urešová Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) GAČR GP13-03351P 207-13/201234 2013-01-01 - 2015-12-31 CzEngVallex
GAČR - postdoc
Marie Křížková https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengvallex
CVHM Jan Hajič Smlouva o připojení k archivu viz. historie USC Shoah foundation Institute UK 207-49/CVHM 2013-01-01 - 2024-12-31 Zdroj financování - do 12/2021 RUK, pak už jen ÚFAL. Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/malach
GAUK 2013 Galuščáková Petra Galuščáková Interactive information retrieval in audiovisual dialogue corpora GAUK 920913 2013-01-01 - 2015-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/interactive-information-retrieval-audiovisual-dialogue-corpora
GAUK 2013 Tamchyna Aleš Tamchyna Utilizing a Multitude of References in Machine Translation GAUK 1356213 2013-01-01 - 2015-12-31 DepRefSet https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deprefset
GAUK 2013 M. Rysová Magdaléna Rysová Discourse Connectives in Czech GAUK GAUK 36213 2013-01-01 - 2015-12-31

2012

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
VYSTADIAL Filip Jurčíček Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů MŠMT - Návrat LK11221 207-29/249003 2012-04-01 - 2016-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vystadial
AMALACH Jan Hajič AMALACH - Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu MK ČR NAKI DF12P01OVV022 207-43/233033 2012-03-01 - 2015-12-31 konsorcium se ZČU Marie Křížková https://ufal.mff.cuni.cz/grants/amalach
KONTAKT 2012 Hajič Jan Hajič Strojový překlad se sémantickou informací MŠMT - Kontakt LH12093 207-16/209163 2012-03-01 - 2014-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontaktii
MosesCore Ondřej Bojar MosesCore EC FP7 288487 207-56/12886 2012-02-01 - 2015-12-31 FP7-ICT-2011-7-288487 https://cordis.europa.eu/project/id/288487
PRVOUK Markéta Lopatková Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) UK P46 207-004/1207 2012-01-01 - 2016-12-31 další PI za MFF: Ondřej Čepek Marie Křížková https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prvouk
GAČR 2012 Lopatková Markéta Lopatková Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině GAČR GAP406/12/0557 207-13/201101 2012-01-01 - 2015-12-31 Delving Deeper https://ufal.mff.cuni.cz/grants/delving-deeper
GAČR 2012 Zikánová Šárka Zikánová Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu GAČR P406/12/0658 207-13/201113 2012-01-01 - 2015-12-31 CorefDisk https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefdisk
GAČR CVUT Pecina Pavel Pecina CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu GAČR P103/12/G084 207-33/12084 2012-01-01 - 2018-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cemi
INTLIB 2012 Hladká Barbora Vidová Hladká Inteligentní knihovna - INTLIB TAČR ALFA TA02010182 204-47/1210182 2012-01-01 - 2015-06-30 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intelligent-library
Merlin Jiří Hana Multilingual Platform for the European Reference Levels: Interlanguage Exploration in Context EC LLP 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP 207-55/12916 2012-01-01 - 2014-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/merlin
GAČR 2012 Kolářová Veronika Kolářová Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) GAČR P406/12/P190 207-13/201097 2012-01-01 - 2014-12-31 GAČR postdoc https://ufal.mff.cuni.cz/grants/systematic-economical-and-corpus-based-description-valency-properties-czech-deverbal-nouns
GAČR 2012 Ševčíková Magda Ševčíková Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny GAČR P406/12/P175 207-13/201111 2012-01-01 - 2014-12-31 GAČR postdoc https://ufal.mff.cuni.cz/grant/vybrane-derivacni-vztahy-pro-automaticke-zpracovani-cestiny
GAUK 2012 Klyueva Natalia Klyueva Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky GAUK 639012 207-10/253197 2012-01-01 - 2013-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/tools-and-data-machine-translation-between-related-languages

2011

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
EUDAT Jan Hajič EUropean DATa Infrastructure EC FP7 283304 207-56/11874 2011-10-01 - 2015-05-31 FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 https://cordis.europa.eu/project/id/283304
KHRESMOI Jan Hajič Knowledge Helper for Medical and Other Information users EC FP7 257528 207-56/10838 2011-01-01 - 2014-08-31 FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) Stanislava Gráf https://cordis.europa.eu/project/id/257528
FAUST Jan Hajič Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation EC FP7 247762 207-056/10826 2011-01-01 - 2013-01-31 FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041)

207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 → 207-28/212033)
Stanislava Gráf https://cordis.europa.eu/project/id/247762
T4ME Net Jan Hajič Technologies for the Multilingual European Information Society EC FP7 249119 207-56/10827 2011-01-01 - 2013-01-31 Metanet
GAČR 2011 Zeman Daniel Zeman Čeština ve věku strojového překladu GAČR P406/11/1499 207-13/201938 2011-01-01 - 2013-12-31 CZECHMATE https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czechmate
GAUK 2011 Veselovská Kateřina Lesch Detekce větné polarity v počítačovém korpusu GAUK 3537/2011 207-10/251432 2011-01-01 - 2013-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/sentence-level-polarity-detection-computer-corpus
GAUK 2011 Novák Michal Novák Využití koreference ve strojovém překladu GAUK 4226/2011 207-10/251498 2011-01-01 - 2013-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/utilization-coreference-machine-translation
GAUK 2011 K. Rysová Kateřina Rysová Valency as a Word Order Factor GAUK GAUK 331611 2011-01-01 - 2012-12-31

2010

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
EuroMatrixPlus - X Ondřej Bojar EuroMatrixPlus X - Enlarged European Union Bringing Machine Translation for European Languages to the User EC FP7 258711 2010-07-01 - 2012-04-30 FP7-ICT-2009-5-258711
GAČR 2010 Štěpánek Jan Štěpánek Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu GAČR 406/10/P193 207-13/201854 2010-01-01 - 2012-12-31
GAČR 2010 Panevová Jarmila Panevová Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu GAČR P406/2010/0875 207-13/201849 2010-01-01 - 2013-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/komputacni-lingvistika
KONTAKT 2010 Hajičová Eva Hajičová Kontakt - K počítačové analýze struktury textu MŠMT - Kontakt ME 10018 207-16/10018 2010-01-01 - 2012-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontakt
GAČR 2010 NoSCoM Markéta Lopatková NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení GAČR P202/10/1333 205-33/101333 2010-01-01 - 2014-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/noscom
VVI - LINDAT/CLARIN 2010 Jan Hajič Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research (Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum) MŠMT LM2010013 207-29/229002 2010-01-01 - 2015-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin
GAČR 2010 Bojar Ondřej Bojar Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad GAČR P406/10/P259 207-13/201827 2010-01-01 - 2012-12-31
GAČR 2010 Hana Jiří Hana Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji GAČR GPP406/10/P328 207-13/201835 2010-01-01 - 2012-12-31
GAUK 2010 Popel Martin Popel Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe GAUK GAUK 116310 207-10/251191 2010-01-01 - 2012-12-31
GAUK 2010 Straková Jana Straková Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu GAUK GAUK 158010 207-10/251257 2010-01-01 - 2011-12-31
PHC Barrande 2010 Eva Hajičová Barrande - Automatické generování slovanských lexémů od kořenů, spojené se znalostí diachronní morfofonologie MŠMT - Mobility Barrande 2010-01-01 - 2011-12-31

2009

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
CLARA Markéta Lopatková Common Language Resources and their Applications EC FP7 238405 207-56/10805 2009-12-01 - 2014-03-31 https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clara
EuroMatrixPlus Jan Hajič Bringing Machine Translation for European Languages to the User EC FP7 231720 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035→tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) 2009-03-01 - 2012-02-29 EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of MŠMT https://cordis.europa.eu/project/id/231720
GAČR-R. Barták Morfo GAČR GA201/09/H057 205-13/201709 2009-01-01 - 2012-12-31
GAČR 2009 Hajičová Eva Hajičová Od struktury věty k textovým vztahům GAČR GA405/09/0729 207-13/201715 2009-01-01 - 2011-12-31
Kontakt 2009 Hajič Jan Hajič Mnohojazyčná univerzální anotace lingvistických dat MŠMT - Kontakt ME09008 207-16/209135 2009-01-01 - 2011-12-01
GAČR 2009 Spoustová Johanka Spoustová Internet jako jazykový korpus GAČR GA405/09/0278 207-13/201737 2009-01-01 - 2011-12-31
GAUK 2009 Bejček Eduard Bejček Lexikografické zdroje GAUK GAUK 4200/2009 207-10/259230 2009-01-01 - 2010-12-31
GAUK 2009 Mareček David Mareček Vícejazyčná tektogramatika GAUK GAUK 9994/2009 207-10/259186 2009-01-01 - 2009-12-31
GAUK 2009 Straňák Pavel Straňák Víceslovné lexémy GAUK GAUK 4307/2009 207-10/259255 2009-01-01 - 2011-12-31

2008

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
GAČR 2008 Lopatková Markéta Lopatková Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny GAČR GA405/08/0681 207-13/201603 2008-01-01 - 2010-12-31
GAUK 2008 Mikulová Marie Mikulová Subfunktory GAUK GAUK 22908 207-10/258026 2008-01-01 - 2009-12-31
CLARIN MŠMT 2008 Hajičová Eva Hajičová Common Language Resources and Technology Infrastructure MŠMT 7E08026 207-29/212003 2008-01-01 - 2010-12-31
GAUK 2008 Šindlerová Jana Šindlerová A Multilingual Archive of Verbal Valency Characteristics GAUK GAUK 19008/2008 207-10/258017 2008-01-01 - 2010-12-31
GAUK 2008 Urešová Zdeňka Urešová Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění GAUK GAUK 52408/2008 207-10/258062 2008-01-01 - 2010-12-31

2007

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
LCT Vladislav Kuboň LCT - Erasmus Mundus Masters Program EC Erasmus Mundus 207-001/LCT 2007-09-01 - 2012-12-31 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules
GAUK 2007 Kettnerová Václava Kettnerová Syntactico-Semantic Classification of Verbs for Valency Lexicon VALLEX GAUK GAUK 7982/2007 207-10/257982 2007-01-01 - 2009-12-31
GAUK 2007 Ševčíková Magda Ševčíková Systematic Description of Czech Syntax Based on Language Data from the Prague Dependency Treebank GAUK GAUK 7643/2007 207-10/257643 2007-01-01 - 2008-12-31

2006

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
COMPANIONS Jan Hajič COMPANIONS: persistent multi-modal interfaces to the Internet EC FP6 034434 207-55/6694 2006-11-01 - 2010-10-31 https://cordis.europa.eu/project/id/034434
EuroMatrix Jan Hajič EuroMatrix: Statistical and Hybrid Machine Translation Between All European Languages EC FP6 034291 207-55/6695 2006-09-01 - 2009-11-30 https://cordis.europa.eu/project/id/034291
GAČR 2006 Hajič Jan Hajič Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad GAČR GA405/06/0589 207-13/201313 2006-01-01 - 2008-12-31
Kontakt 2006 Hajič Jan Hajič Reprezentace významu a automatické porozumění přirozenému jazyku MŠMT - Kontakt ME 838 207-16/209072 2006-01-01 - 2010-12-31 PIRE ČR

2005

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
LT4EL Vladislav Kuboň Language technology for eLearning EC FP6 027391 207-55/5686 2005-12-01 - 2008-05-31 https://cordis.europa.eu/project/id/027391
CKL 2005 Hajič Jan Hajič Centrum komputační lingvistiky MŠMT LC536 207-29/248007 2005-02-01 - 2011-12-31 https://ufal.mff.cuni.cz/ckl
GAUK 2005 Panevová Jarmila Panevová Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe GAUK GAUK 352/2005 207-10/203331 2005-01-01 - 2006-12-31
GAUK 2005 Hajič AHA Jan Hajič Automatická hloubková analýza mluvené češtiny: od akustického signálu k významu GAUK GAUK 375/2005 207-10/203335 2005-01-01 - 2006-12-31
GAAV Hajič 2005 Jan Hajič Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu GAAV GAAV ČR 1ET201120505 207-14/242084 2005-01-01 - 2009-12-31
Kontakt 2005 Hajič Jan Hajič Vícejazyčný valenční a predikátový slovník přirozeného jazyka MŠMT - Kontakt 1P05ME752 207-29/209100 2005-01-01 - 2007-12-31
GAAV 2005 Plátek Markéta Lopatková Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka GAAV 1ET100300517 205-34/242092 2005-01-01 - 2009-12-31 za UI AV ČR vedl Šíma, za MFF vedl M. Plátek, na ÚFALu M. Lopatková https://starfos.tacr.cz/cs/project/1ET100300517
Jazz 2005 Hlaváčová Jaroslava Hlaváčová Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů GAAV GAAV 1ET101120503 207-14/242083 2005-01-01 - 2009-12-31 další účastník projektu ÚJČ AV ČR https://ufal.mff.cuni.cz/jazz/
GAČR 2005 Collegium Informaticum Vladislav Kuboň Collegium Informaticum GAČR GD201/05/H014 200-13/201226 2005-01-01 - 2008-12-31 + za MFF navrhovatel doc. A. Kučera,
+ další účastník projektu Ústav informatiky AV ČR (doc. J. Wiedermann)
GAUK 2005 Bojar Ondřej Bojar Czech-English Machine Translation Dictionary GAUK 2005-01-01 - 2006-12-31
GAUK 2005 Kuboň Vladislav Kuboň esko-anglický slovník pro strojový překlad GAUK GA UK 351/2005 207-10/203330 2005-01-01 - None student: Magdalena Prokopová
GAUK 2005 Smrž Otakar Smrž GAUK GA UK 373/2005 207-10/203333 2005-01-01 - None
GAUK 2005 Straňák Pavel Straňák GAUK GAUK 374/2005 207-10/203334 2005-01-01 - None
Výzkumný záměr 2005 Jan Hajič Modern methods, structures, and systems of computer science MŠMT MSM0021620838 2005-01-01 - 2011-12-31
Barrande 2005 Eva Hajičová Barrande - Automatické zpracování vícejazyčných textových informací MŠMT - Mobility Barrande 2005- 2005-01-01 - 2006-12-31
MALACH ČR 2005 Jan Hajič Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archívech audionahrávek MŠMT 1P05ME786 207-49/5786 2005-01-01 - 2006-12-31 další účastník projektu - ZČU Plzeň

2004

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
MUSSLAP - Zeman Daniel Zeman MUSSLAP - Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication GAAV GAAV ČR 1ET101470416 207-34/242141 2004-07-01 - 2008-12-31
GAAV 2004 Hladká Barbora Vidová Hladká Data a nástroje pro informační systémy GAAV 1ET101120413 207-14/242093 2004-07-01 - 2008-12-31
GAUK 2004 Hajič Jan Hajič Tektogramatická reprezentace angličtiny - Aplikace funkčního generativního popisu (FGP) na hloubkovou syntax cizích jazyků, v Pražském závislostním korpusu GAUK GAUK 489/2004 2004-01-01 - 2006-12-31 student: Silvie Cinková
LATER 2004 Vladislav Kuboň Jazyková technologie Erasmus Mundus EC Erasmus Mundus 2004-01-01 - 2005-12-31 https://www.coli.uni-saarland.de/groups/HU/LATER-EM/
GAČR 2004 Lopatková Markéta Lopatková Valenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informací GAČR GA405/04/0243 2004-01-01 - 2006-12-31

2003

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
MŠMT 2003 Hajič Jan Hajič Statistický strojový překlad se strukturálním transferem MŠMT ME642 207-16/209063 2003-10-01 - 2005-12-31
GAČR 2003 Hajič Jan Hajič Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza GAČR 405/03/0913 207-13/201904 2003-01-01 - 2005-12-31 Spoluřešitelé ÚJČ AV ČR a MU Brno.
GAČR 2003 Kuboň Vladislav Kuboň Strojový překlad ekonomických textů z češtiny do angličtiny GAČR GA405/03/0914 207-13/201942 2003-01-01 - 2005-12-31

2002

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
MALACH Jan Hajič Malach: Multilingual access to large spoken archives NSF 0122466 207-55/2540 2002-01-01 - 2006-12-31 https://malach.umiacs.umd.edu/

2001

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
Barrande 2001 Eva Hajičová Barrande - Využití jazykových prostředků pro automatické vyhledávání informací ve specializovaných textových korpusech (v češtině, francouzštině, němčině a slovenštině MŠMT - Mobility Barrande 2001-048 2001-01-01 - 2002-12-31

2000

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
CKL 2000 Hajičová Eva Hajičová Centrum komputační lingvistiky MŠMT LN00A063 2000-01-01 - 2003-12-31 Další účastnící projektu ÚJČ AV ČR a ZČÚ Plzeň https://starfos.tacr.cz/cs/project/LN00A063

1999

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
DILS Eva Hajičová Distribuované, informační a lingvistické systémy UK MSM 113200006 1999-01-01 - 2004-12-31 výzkumný záměr
TELRI II Eva Hajičová Trans-European Language Resources Infrastructure - II EC IC-PECO/COPERNICUS FP4-INCO-COPERNICUS-PL97-7085 1999-01-01 - 2001-12-31

1998

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
Kontakt 1998 Hajič Jan Hajič Rozpoznávání mluveného slovanského jazyka (češtiny) MŠMT - Kontakt ME293 207-16/8293 1998-10-01 - 2001-12-31 spoluřešitelé ZČU Plzeň a TU Liberec
AGILE Ivana Kruijff Korbayová Automatic Generation of Instructions in Language of eastern Europe EC INCO-Copernicus PL961004 1998-01-01 - 2000-12-31 https://ufal.ms.mff.cuni.cz/agile/
Barrande 1998 Eva Hajičová Barrande - Lingvistický a počítačový výzkum pro automatické zpracování evropských jazyků MŠMT - Mobility Barrande 98051 1998-01-01 - 1999-12-31

1997

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
STEEL Jan Hajič Bilingual Terminology Extraction from Corpora EC INCO-Copernicus 1997-01-01 - 1999-12-31

1996

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
MŠMT 1996 Hajičová Eva Hajičová Laboratoř počítačového zpracování jazykových dat MŠMT VS96151 1996-08-01 - 2000-12-31
GAČR 1996 Hajičová Eva Hajičová Formální reprezentace jazykových struktur GAČR 405/96/0198 1996-01-01 - 1998-12-31 spoluřešitel FF UK
GAČR 1996-2001 Hajičová Eva Hajičová Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století GAČR 405/96/K214 1996-01-01 - 2001-12-31 spoluřešitelé: MU FI, MU FF,, ÚČJ AV ČR, FF UK

1995

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
RSS 1995 Jan Hajič Textual Corpora in Linguistics: Annotation and Comparison Jiné 195/1995 1995-07-01 - 1997-12-31
TELRI I Eva Hajičová Trans-European Language Resources Infrastructure - I EC IC-PECO/COPERNICUS 1995-01-01 - 1997-12-31 http://telri.nytud.hu/

1994

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
GAUK 1994 Hajič Jan Hajič Český Tagger GAUK 39/1994 1994-01-01 - 1995-12-31

1993

Acronym Principal Investigator Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website
LATESLAV Vladislav Kuboň Language Processing Technologies for Slavic Languages EC IC-PECO/COPERNICUS CP92-2824 1993-03-01 - 1996-06-30 https://cordis.europa.eu/project/id/CP92-2824
GAČR 1993 Hajičová Eva Hajičová Strojový překlad mezi angličtinou a češtinou GAČR GA405/93/2173 1993-01-01 - 1995-12-31 spoluřešitel FF (ing. A. Rosen)

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]