[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Grant numbers

2021

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
TREND Pavel Pecina Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování FW 03010656 207-47/3010656 2021-10-01 - 2024-01-01 abbr. MASAPI Lenka Fišerová
EDU-AI Ondřej Dušek AI asistent pro žáky a učitele TL05000236 207-47/5000236 2021-04-01 - 2023-12-31 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/edu-ai
START Kyjánek Lukáš Kyjánek A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages START/HUM/010 207-46/R211010 2021-04-01 - 2023-03-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2248
START Polák Peter Polák Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation START/SCI/089 207-46/R244089 2021-04-01 - 2023-03-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2293
CLS INFRA Silvie Cinková Computational Literary Studies Infrastructure 101004984 207-56/21552 2021-03-01 - 2025-02-28 expected start 2022 - to be confirmed; coop. with FF UK Hana Kubištová https://cordis.europa.eu/project/id/101004984
ELE Jan Hajič European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) LC-01641480 - 101018166 207-56/21510 2021-01-01 - 2022-06-30 EC/EP Jana Hrmlová https://ecspm.org/multilingualism-and-digital-technology/european-language-equality/
GAUK Musil Tomáš Musil Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov GAUK 370721 207-10/251882 2021-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2294
GAUK Limisiewicz Tomasz Limisiewicz Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích GAUK 338521 207-10/251818 2021-01-01 - 2023-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2286
GAUK Mukherjee Sourabrata Mukherjee Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka GAUK 392221 207-10/251947 2021-01-01 - 2023-12-31 the grant ID differs from the number on the web 392221 vs 39221 - looks like a typo Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/controllable-nlg
GAUK Nekvinda Tomáš Nekvinda Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci GAUK 373921 207-10/251896 2021-01-01 - 2023-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2295

2020

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
HumanE-AI-Net Jan Hajič HumanE AI Network 952026 207-56/20478 2020-09-01 - 2023-08-31 Jana Hrmlová https://cordis.europa.eu/project/id/952026
THEaiTRE: Rudolf Rosa THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? TL03000348 207-27/270088 2020-04-01 - 2022-04-30 Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/theaitre
Prameny Krkonoš Petra Hoffmannová Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci DG20P02OVV010 207-43/20440 2020-03-01 - 2022-12-31 NAKI II Hana Kubištová
WELCOME Pavel Pecina Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU 870930 207-56/20423 2020-02-01 - 2023-01-31 Stanislava Gráf https://cordis.europa.eu/project/id/870930
OP VVV Lindat Jan Hajič LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 207-40/20422 2020-01-01 - 2022-12-31 MŠMT - infrastruktura > nelze upravit akronym, jde o projekt LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Lenka Fišerová
LUSyD Hajič Jan Hajič Language Understanding: from Syntax to Discourse 20-16819X (RIV: GX20-16819X) 207-13/201078 2020-01-01 - 2024-12-31 Hana Kubištová
GAČR Poláková Lucie Poláková Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování 20-09853S 207-13/201065 2020-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová
OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION dofin. Jan Hajič LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 207-40/204221 2020-01-01 - 2022-12-31 MŠMT - infrastruktura; asi mzdy Lenka Fišerová
GAUK Kvapilíková Ivana Kvapilíková Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech GAUK 302120 207-10/251411 2020-01-01 - 2022-12-31 the grant ID differs from the web Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2283
GAUK Kasner Zdeněk Kasner Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka GAUK 140320 207-10/251366 2020-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/domain-adaptation-nlg
GAUK Macháček Dominik Macháček Strojový překlad tlumočených projevů GAUK 398120 207-10/251433 2020-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2285
GAUK Kubeša David Kubeša Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce GAUK 1280120 207-10/251608 2020-01-01 - 2022-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2288

2019

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
Mellon Jan Hajič Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case G-1901-06505 207-55/19414 2019-07-01 - 2021-10-31 Mellon Foundation, Brandeis University JHam
GAČR Ševčíková Magda Ševčíková Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat 19-14534S 207-13/201949 2019-01-01 - 2021-12-31 GAČR HK
GAČR Kolářová Veronika Kolářová Valence neslovesných predikátů 19-16633S 207-13/201950 2019-01-01 - 2021-12-31 GAČR HK
PRIMUS-Dušek Ondřej Dušek Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén 19/SCI/10 207-45/247063 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/namuddis
LINDAT/CLARIAH-CZ Jan Hajič Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy LM2018101 207-29/229012 2019-01-01 - 2022-12-31 MŠMT - infrastruktura Marie Křížková
GAČR Cinková Silvie Cinková Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech 19-19191S 207-13/201953 2019-01-01 - 2021-12-31 abbr. LiFR Hana Kubištová
GAČR Mírovský Jiří Mírovský Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině 19-03490S 207-13/201937 2019-01-01 - 2021-12-31 abbr. CzeDParse Hana Kubištová
ELITR-Bojar Ondřej Bojar European Live Translator 825460 207-56/19353 2019-01-01 - 2021-12-31 Tereza Vojtěchová https://cordis.europa.eu/project/id/825460
BERGAMOT Ondřej Bojar Browser-based Multilingual Translation 825303 207-56/19354 2019-01-01 - 2021-12-31 Tereza Vojtěchová https://cordis.europa.eu/project/id/825303
ELG Jan Hajič European Language Grid 825627 207-56/19352 2019-01-01 - 2021-12-31 Jana Hrmlová https://cordis.europa.eu/project/id/825627
SSHOC Jan Hajič Social Sciences & Humanities Open Cloud 823782 207-56/19356 2019-01-01 - 2022-04-30 Stanislava Gráf https://cordis.europa.eu/project/id/823782
NEUREM3 Bojar Ondřej Bojar Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling 19-26934X (RIV: GX19-26934X) 207-33/1926934 2019-01-01 - 2024-12-31 Libuše Kaprálová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/neurem3
GAUK Vidra Jonáš Vidra Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages GAUK 1176219 207-10/251237 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2277
GAUK Auersperger Michal Auersperger Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích GAUK 978119 207-10/251199 2019-01-01 - 2021-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2287

2018

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
InterCost-Cinková Silvie Cinková Modelování komplexity českých literárních textů LTC18020 207-29/234206 2018-06-01 - 2021-10-31 MŠMT, k COST Action CA16204 “Distant Reading for European Literary History”, držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intercost-readability
OP PIC - MIKE Markéta Lopatková MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací -MIKE-grant-id 207-40/S18296 2018-04-01 - 2022-03-31 MPO (ukončení projektu k 31.12.2018)
UNCE-Mlynář Jakub Mlynář Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti UNCE/HUM/009 207-44/204050 2018-01-01 - 2023-12-31 Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/unce-vitri

2017

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
OP VVV - postdoc Markéta Lopatková OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 2017-12-01 - 2021-12-31 OP VVV fakultní/univerzitní https://cuni.cz/UK-9151.html
OP VVV LINDAT OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 207-40/16185 2017-01-01 - 2019-12-31 sustainability period from 2020 (+5 years) Libuše Kaprálová
OP VVV LangTech OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 207-40/16186 2017-01-01 - 2022-12-31
OP VVV LangTech nadlimit. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 207-04/1207 2017-01-01 - 2022-12-31
PROGRES Q18 Jan Hajič Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti 2017-01-01 - 2021-12-31 zřejmě dofin.? https://ufal.mff.cuni.cz/grants/progres-q18-spolecenske-vedy

2016

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
LINDAT Jan Hajič LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat LM2015071 207-29/229010 2016-01-01 - 2019-12-31 EF16_013/0001781 pro CEP Marie Křížková

2013

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
CVHM Smlouva o připojení k archivu viz. historie USC Shoah foundation Institute 207-49/CVHM 2013-01-01 - 2023-12-31

2010

abbrev. Principal Investigator Grant (title as in contract) Grant number (as in contract) Account number Period Notes (e.g. type, provider) admin website
KHRESMOI Jan Hajič Khresmoi FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) 2010-01-01 - 2014-12-31

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]