[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2009/06/10 17:52]
ufal
cisla-grantu [2021/05/04 17:43]
Line 1: Line 1:
-====== Čísla grantů ====== 
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury. 
- 
-''This work has been (partially) supported by the ... grant.'' 
-nebo 
-''The work on this project was (partially) supported by the grants ...'' 
- 
-Někdy se hodí věta: ''Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.'' 
- 
-Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: ''The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.'' 
- 
-Fakultní/katederní číslování grantů jako zdrojů peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci. 
- 
-Affiliation (domovské pracoviště): v záhlaví článku musí být jako první uvedeno ''Charles University in Prague'' nebo ''Univerzita Karlova v Praze''. 
- 
- 
- 
-====== 2009 ====== 
- 
-POZOR!! Ověřte si, že údaje v této tabulce **skutečně** platí! Poslední komplexní aktualizace proběhla 5.2.2009 (L. Brdičková a D. Zeman). 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-2009 | IS | 
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-2009 | IS | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/242092 | 2005-2009 | IS | 
-| Jan Kratochvíl, Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/2060987 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/209072 | | MŠMT | 
-| Eva Hajičová | | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-? | GAČR | 
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-? | GAČR | 
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-? | GAČR | 
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/248007 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | 
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix Plus | FP7-ICT-2007-3-231720 | 207-56/9779 | 2009-2011 | | 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-? | V. Kuboň | 
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | 
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | 
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/257982 | | GAUK | 
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/258017 | | GAUK | 
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/258134 | | GAUK | 
-| Marie Mikulová | | GAUK | 207-10/258026 | | GAUK | 
-| Zdenka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/258062 | | GAUK | 
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009 | GAUK | 
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/259268 | 2009 | GAUK | 
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009 | GAUK | 
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/259202 | 2009 | GAUK | 
-| Pavel Straňák | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009 | GAUK | 
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK | | 2009 | GAUK | 
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/09/H057 | | 2009-2012 | GAČR | 
- 
-====== GA UK ====== 
- 
-  * [[internal:Vyjádření školitele]] 
- 
-====== Archiv ukončených grantů ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-2008 | IS | 
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-2008 | IS | 
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | 
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | 
-| Vladislav Kuboň | Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2007-? | | 
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | 
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | 
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | 
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/209063 | | J. Hajič | 
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum  | GAČR 201/05/H014 | 200-13/201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-2008? | GAČR | 
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | 
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/209100 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | 
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/203329 | | GAUK, L. Kučová | 
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | | GAUK, V. Kuboň | 
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/203331 | | GAUK, J. Panevová | 
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/203332 | | GAUK, J. Semecký | 
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | | GAUK, O. Smrž | 
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/203334 | | GAUK, P. Straňák | 
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/203335 | | GAUK, J. Hajič | 
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/257559 | | GAUK | 
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-2008 | GAUK | 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]