[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2015/02/13 16:23]
lopatkova
cisla-grantu [2020/08/11 13:51]
kubistova [2020]
Line 1: Line 1:
-====== ​Čísla grantů ​======+====== ​Grant numbers ​======
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla ​grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikacíČísla uvádějte včetně plného ​(anglickéhonázvu grantové agentury.+  * Contract research was moved to **[[internal:​Smluvní výzkum]]** 
 +  * The third column of the tables ("grant number"​) contains the grant number which must be acknowledged in publications;​ also include the full (English) name of the grant agency 
 +  * The fourth column ("​account number"​) lists the internal (faculty/​institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("​cestovní příkaz"​) etc. 
 +  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|list of grants in Biblio]] 
 +  * Obey the rules for affiliation,​ acknowledgements ​(include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:​publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
-''​This work has been (partially) supported by the ... grant.''​ +===== 2020 =====
-nebo +
-''​The work on this project was (partially) supported by the grants ...''​+
  
-Někdy se hodí věta: ''​Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.''​ 
  
-Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: ''​The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.''​ 
  
-Fakultní/katederní ​číslování grantů jako zdrojů ​peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci.+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | 
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +|          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/​251366 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/​251433 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/​251608 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím ​zdrojů ​pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/​251411. | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/​270088 | 1.4.2020 - 31.4.2022 ​  | TAČR Éta | JHam | 
 +| OP VVV LINDAT/​CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře,​ služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​18_046/​0015782 | 207-40/​20422 ​ | 2020-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| LK | 
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding:​ from Syntax to Discourse ​ | 20-16819X (RIV: GX20-16819X|  207-13/​201078 | 2020-2024 ​ | GAČR - EXPRO | HK |  
 +|   | Lucie Poláková | Globální koherence ​českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/​201065 | 2020-2022 ​  | GAČR | HK | 
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/​20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023 ​  | H2020 | JHam | 
 +|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/​20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK | 
 +===== 2019 =====
  
-**Affiliation** (domovské pracoviště):​ v&​nbsp;​záhlaví článku musí být jako první uvedeno ''​Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics''​ nebo ''​Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta'';​ po nich může následovat jméno ústavu (směrnice děkana č. 3/2004). 
  
-Relevantní údaje z&​nbsp;​následujících tabulek přenášejte také do [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=grants|evidence grantů v publikační databázi Biblio]]. 
  
-LINDAT ​vyžaduje "This work has been using language resources [and tools] developed and/or stored ​and/or distributed by the LINDAT/CLARIN project of the Ministry of Education of the Czech Republic ​(project LM2010013)." pro __***každý***__ ​článek, který využívá data umístěná LINDAT repozitáři, i když si ta data odtamtud fyzicky nevzal (tj. PDTPCEDTjiné ...DT, mluvené, ale i nástroje, atdJinými slovy, téměř ve všem, co napíšete, by to mělo být.+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies,​ Arts and Humanities ​Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie,​ umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 ​(prozatímní bylo 207-29/​19357| 2019-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| MK | 
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/​19353 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea | 
 +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/​19354 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea | 
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/​19352 | 2019-2021 ​  | H2020 |JHam| 
 +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/​19356 |  2019-30/​04/​2022 ​ | H2020 |JHam| 
 +|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/​201953| 2019-2021 | GAČR | HK | 
 +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/​201950 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK | 
 +| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/​201937 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK | 
 +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/​201949| 2019-2021| GAČR | HK | 
 +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/​247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | 
 +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace ​multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/​1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK | 
 +|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/​251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/​251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/​251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|"COSTV4Py" | Gábor Palkóza UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor PalkóELTE Budapest, provider Visegrad FundThis account was originally opened for a project meeting of COST 16204Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grantThe school took place June 2019We are supposed ​to receive one more budget for an e-learning materialThe grant finishes in 2020.  |SC| 
 +|Mellon Grant  | Jan Hajič ​ | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/​19414 ​  | VII.2019-II.2021 ​ | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam| 
 +===== 2018 =====
  
-====== 2015 ====== +abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ^ admin 
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+UNCE Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilítraumatu a spravedlnosti ​ ​UNCE/​HUM/​009  ​| 207-44/204050 ​2018-2023   | UK   HK 
-Jan Hajič ​CRACKER (Cracking the Language Barrier: CoordinationEvaluation and Resources for European MT Research) ​H2020-ICT-2014-1-645357 ​  | 207-56/15053 2015-2017 EU +OP VVV-postdoc ​Markéta Lopatková ​OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy ​ ​CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_027/0008495200-40/R183212 | 2018-19  ​OP VVV fakultní/​univerzitní ​  ​| ? 
-Jan Hajič ​Himl (Health in my Language) ​H2020-ICT-2014-1-644402 ​          207-56/15054 2015-2018 | EU   | +PROVOZ ​Markéta Lopatková ​PROVOZ |  ​--  | 207-01/207PROV ​  ​MFF UK (institucionální prostředky) ​  ​| ? 
-Pavel Pecina ​   ​KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) ​H2020-ICT-2014-1-644753 ​          | 207-56/15055 2015-2017 ​EU   | +| TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  ​| ​207-60/618002 | 01/18 |    |---
-| Jan Hajič| ​QT21 (QT21: Quality Translation 21)  ​| ​H2020-ICT-2014-1-645452 ​        | 207-56/15056  ​| ​2015-2018 | EU +|       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou:​ syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí ​      | 18-03984S ​| 207-13/201817 ​ | 2018-20  ​GAČR   | HK 
-Václava Kettnerová ​Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs GA15-09979S ​| 207-13/201418 ​|2015-2017| GAČR | +LSD   David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích ​18-02196S ​| 207-13/201815  ​2018-20  ​| GAČR   | HK 
-Daniel Zeman MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) ​GA15-10472S ​| 207-13/201416 ​2015–2017 ​| GAČR | +      ​Ondřej Bojar Mnohojazyčný strojový překlad | 18-24210S ​| 207-13/201849  ​2018-20  ​| GAČR | HK 
-|Markéta Lopatkova ​Smluvní výzkum-Datlowe ​| 207-48/15057 294/14/JJ 2015–2017 ​| | +      ​Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 ​| 207-10/250789  ​2018-20 ​ | GAUK | HK | 
-|Silvie Cinková ​Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech GA15-20031S ​|207-13/201406 ​ ​| ​2015–2017 ​GAČR+|       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/251001  ​2018-20 ​ | GAUK HK 
-|Vladislav Kuboň ​K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině GA15-06894S ​|207-13/201424 ​ ​| ​2015–2017 ​GAČR|+      ​Jindřich Helcl Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/​250869 ​ | 2018-19 ​ | GAUK | HK | 
 +|       | Dušan Variš ​   | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu ​         | 1140218| 207-10/250900 ​ ​| ​2018-20 ​GAUK | HK 
 +|OP PIC - MIKE Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní ​řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací ​ --  ​|207-40/S18296 | IV. 2018 - III. 2020  ​| ​MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018) ​  LK | 
 +|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/​234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "​Distant Reading for European Literary History",​ držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. ​Číslo účtu je od 20.9. definitivní,​ dříve provizorní bylo 207-29/​18020. ​HK | 
 +===== 2017 =====
  
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    |
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  |
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  |
 +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/​260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | ? |
 +|OP PPR 1 překlad ​ |Bojar Ondřej ​ | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​  ​| ​ CZ.07.1.02/​0.0/​0.0/​16_023/​0000108,​ koncept překlad | 207-40/​17193 ​   | I.2017-XII.2018 ​ | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
 +|OP PPR 3 dokument ​ |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​   |  CZ.07.1.02/​0.0/​0.0/​16_023/​0000108,​ koncept dokument| 207-40/​17192 ​   | I.2017-XII.2018 ​ | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
 +|OP VVV VI LINDAT ​ |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/​CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity ​ |  CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_013/​0001781 CEP: EF16_013/​0001781 | 207-40/​16185 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |LK  |
 +| ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/​201681 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|  |Mediankin Nikita ​ | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/​2017 | 207-10/​250579 | 2017-2019 | GAUK |--- |
 +| AnaConn |Rysová Kateřina ​ | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives:​ Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/​201675 (dofin. 207-13/​2016751) ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|Clarin - Secondment ​ |Straňák Pavel  |Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT  |   | 207-56/​17212 ​   | III.2017-XII.2017 ​ |   |--- |
 +| CzEngClass |Urešová Zdeňka ​ | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/​201676 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/​201669 | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|OP VVV LangTech ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika ​ |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_018/​0002373 | 207-40/​16186 (mzdy) 207-40/​161861 (ostatní náklady) ​  | I.2017-XII.2022 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |JHam |
 +|DigiLing ​  ​|Žabokrtský Zdeněk ​ | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics ​  ​| ​ KA2-HE-03/​16 | 207-59/​16180 ​   | IX.2016-VIII.2019 ​ | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam |
 +|PoliSys ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/​17209 ​   | III.2017-XII.2017 ​ | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "​PoliSys"​|JHam |
 +|  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/​250510 | 2017-2019 | GAUK |HK  |
  
  
-====== ​2014 ====== +===== 2016 =====
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace ​                   | LH14011 ​         | 207-16/​209178 ​ | 2014-2016 ​    | MŠMT           | +
-| Jan Hajič ​    | PARSEME ​                                         | LD14117 ​         | 207-29/​208100 | 2014-     | COST           | +
-| David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | 14-06548P ​  | 207-13/​201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | +
-| Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky ​    | 1572314 ​         | 207-10/​259571 | 2014-2016 | GAUK           | +
-| Ondřej Dušek ​ | Adaptivní generátor přirozeného jazyka ​          | 2058214 ​         | 207-10/​259652 | 2014-2016 | GAUK           | +
-| Lukáš Žilka ​  | Moderní řečové dialogové systémy ​                | 2076214 ​         | 207-10/​259654 | 2014-     | GAUK           | +
-| Ivana Lukšová ​  | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314 ​         | 207-10/​259569 | 2014-2016 ​    | GAUK   |+
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ^ admin 
-Vladislav Kuboň ​ ​| ​LCT bonus/tržby ​    |               ​| ​ZDROJ 207-01/LCT 2014          | školné ​(úfalí podíl)| +|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <​del>​v Praze</​del>​ (mimo GAUK) |---| 
-Jan Hajič ​       ​Smluvní výzkum ​Google ​| 207-58/14049  | 207-01/B201101 ​  | XII/14-XII/15|  +|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice ​LM2015071, EF16_013/​0001781 pro CEP| 207-29/​229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |MK  | 
-Bára Hladká ​     ​Smluvní výzkum ​Datlowe ​            ​              ​     |  +|Mellon Grant  | Jan Hajič ​ | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services ​ | Mellon31600666 ​ | 207-59/​16189 ​   | X.2016-IX.2018 ​ | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam| 
-Markéta Lopatková ​    | IBM (dar) |             ​              ​     +|  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů ​              | DG16P02B048 ​         |207-43/P02B048 ​                           ​|2016-2019 ​          | NAKI II |HK  | 
 +|VIADAT ​ | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019 ​         |207-43/​P02019 ​                           |2016-2019 ​          | NAKI II |HK  | 
 +|EVALD| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  | DG16P02B016 |207-43/​P02B016 ​                         | 2016-2019 | NAKI II |KRys| 
 +|  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/​201546 ​(dofin. 207-13/​2015461 | 2016-2018 | GAČR standardní |---
 + Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  ​| 207-13/201545 ​ (dofin. 207-13/​2015451) ​              | 2016-2018 | GAČR standardní |---| 
 +|NomVallex ​ | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GA16-02196S ​|207-13/201544 (dofin. 207-13/​2015441) ​ | 2016-2018 | GAČR standardní |---| 
 +|  | Tom Kocmi  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad ​  | GAUK 8502/2016          | 207-10/250237 | 2016-2018 ​    | GAUK           |---
 + Ahmad Aghaebrahimian ​ | Spoken Language Understanding in open-domain environment ​  |GAUK 4055/2016207-10/​250098 ​2016-2018 ​    | GAUK           |---
 + | Miroslav Vodolán ​ | Open domain dialog management with knowledge graphs ​  | GAUK 11705/​2016 ​         | 207-10/​250349 | 2016-2018 ​    | GAUK           ​|---| 
 +===== 2015 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 + Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/​208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
 +| CLARIN-Plus ​ | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure ​ | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 ​  | 207-56/​15097 | 2015-2017 | EU | 
 +|CRACKER ​ | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination,​ Evaluation and Resources for European MT Research | H2020-ICT-2014-1-645357 ​  | 207-56/​15053 | 2015-2017 | EU | 
 +| HimL | Jan Hajič | HimL: Health in my Language| H2020-ICT-2014-1-644402 ​          | 207-56/​15054 | 2015-2018 | EU   | 
 +|QT21  | Jan Hajič| QT21: Quality Translation 21 | H2020-ICT-2014-1-645452 ​        | 207-56/​15056 ​ | 2015-2018 | EU | 
 +|  | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/​201418 |2015-2017| GAČR | 
 +| MANYLA | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GA15-10472S | 207-13/​201416 | 2015–2017 | GAČR | 
 +|  |Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/​201406 ​ | 2015–2017 | GAČR| 
 +|  |Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/​201424 ​ | 2015–2017 | GAČR| 
 +|  |Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/​2015 ​ |207-10/​227277 ​ | 2015–2017 | GAUK| 
 +|  |Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/​2015 ​ |207-10/​227007 ​ | 2015–2017 | GAUK| 
 +|  |Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/​227037 | 2015–2017 ​GAUK|
  
-====== 2013 ====== +===== 2014 ===== 
-Řitel ^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?​) | koordinace LCT (EU) | +| TextLink ​    | Jiří Mírovský ​  | Structuring Discourse in Multilingual Europe ​   |                  |                |  2014-2018 ​   | COST, pouze cestovní evropský grant | 
-Zdenka Urešová ​Srovnání ​české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) ​|  ​13-03351P ​   ​| 207-13/201234 ​| 2013-15 GAČR - postdoc ​+| PARSEME cz     | Jan Hajič ​       | PARSEME ​                                       | LD14117 ​         | 207-29/​208100 ​ | 2014-III.2017 | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
-| Jan Hajič | TaraXU ​     | 207-59/12925 | 2013-15 poskytovatel DFKI-Berlín ​+| LCT - školné | Vladislav Kuboň ​ | LCT - bonus/​tržby ​                             |               | ZDROJ 207-01/​LCT ​ | 2014          | školné (úfalí podíl)| 
-Jan Hajič ​QTLeap ​|FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/13997 2013-16 |EU |+ 
 +===== 2013 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​
 +|  ​| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?​) | koordinace LCT (EU) | 
 + Jan Hajič     ​PARSEME ​ | IC1207 ​          | 207-56/14039  ​| 2013-17 COST EU 
 +|  ​| Jan Hajič ​    ​Centrum vizuální historie MALACH  ​              ​| 207-49/CVHM   | 2013-    CVHM    ​| 
 +  
 +                     
 +===== 2012 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 + Pavel Pecina ​CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/​12/​G084 ​| 207-33/12084 2012-2018 GAČR (CEMI) ​|
  
-====== 2012 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Markéta Lopatková | PRVOUK | PRVOUK | 207-004/​1207 | 2012- | UK | 
-| Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | P406/​12/​0557 | 207-13/​201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Šárka Zikánová | Koreference,​ diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/​12/​0658 | 207-13/​201113 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/​12/​G084 | 207-33/​12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | 
-| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/​249003 ​ | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 ​ | 207-43/​233033 ​ | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
  
  
Line 72: Line 139:
  
  
-====== 2010 ====== 
  
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2010013 | 207-29/​229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
  
  
Line 82: Line 146:
  
  
-====== GA UK ======+ 
 +===== GA UK =====
  
   * [[internal:​Vyjádření školitele]]   * [[internal:​Vyjádření školitele]]
  
-====== Archiv ukončených grantů ======+===== Archive of finished grants ​=====
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​
-| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | +| KConnect | Pavel Pecina ​   | Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain | H2020-ICT-2014-1-644753 ​          | 207-56/​15055 | 2015-2017 | EU   | 
-| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/​253197| 2012-2013 | GAUK | +|  | David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P ​  | 207-13/​201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | +|  | Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P ​   | 207-13/​201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | +|  | Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/​1207 | 2012-2016 | UK | 
-| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | +|  | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/​12/​0557 | 207-13/​201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/​2010/​0875 | 207-13/​201849 | 2010-2013 | GAČR | +|  | Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/​249003 ​ | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 (česká část 207-29/​212033,​ od r. 2012 -> 207-28/​212033)| 2010-2013 | | +|  | Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 ​ | 207-43/​233033 ​ | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | +|  | Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky ​    | 1572314 ​         | 207-10/​259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/​10018 | 2010-2012 | MŠMT| +|  | Ondřej Dušek ​ | Adaptivní generátor přirozeného jazyka ​          | 2058214 ​         | 207-10/​259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) | 207-56/​10827 (česká část 207-29/​212032,​ od r. 2012 -> 207-28/​212032)| 2010-2013 | EU | +|  | Lukáš Žilka ​  | Moderní řečové dialogové systémy ​                | 2076214 ​         | 207-10/​259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/​201854 | 2010-2012 | GAČR | +|  | Ivana Lukšová ​  | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314 ​         | 207-10/​259569 | 2014-2016 ​    | GAUK   | 
-| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/​10/​P328 | 207-13/​201835 | 2010-2012 | GAČR | +|  | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2010013 | 207-29/​229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/​10/​P259 | 207-13/​201827 | 2010-2012 | GAČR | +|  | Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/​13997 | 2013-16 |EU | 
-| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/​251191 | 2010-2012 | GAUK | +|  | Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií ​                  | LH14011 ​         | 207-16/​209178 ​ | 2014-2016 ​    | MŠMT - Kontakt | 
-| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | +|  | Šárka Zikánová | Koreference,​ diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/​12/​0658 | 207-13/​201113 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | +|  | Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti,​ lingvistice a učení | P202/​10/​1333 | 205-33/​101333 | 2010-2014 ​ | GAČR |  
-| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | +|  | Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/​10838 (česká část 207-29/​212034,​ od r. 2012 → 207-28/​212034) | 2010-2014 | EU |  
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | +|  | Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/​11874 | 2011-2014 | EU |   
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | +|  | Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/​1210182 | 2012-2015 | TAČR |   
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | +|  | Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/​12916 | 2012-2014 | EU LLP |   
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | +|  | Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/​209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  
-| Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | +|  | Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/​12886 | 2012-2015 | EU |   
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | +|  | Veronika Kolářová | Systematický,​ úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/​12/​P190 | 207-13/​201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  
-| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | +|  | Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/​12/​P175 | 207-13/​201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | 
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | +|  | Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/​23606418 | 2014 | UK |   
-| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | +|  ​| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | 
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/​253197| 2012-2013 | GAUK | 
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | +|  ​| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | +|  ​| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/​2010/​0875 | 207-13/​201849 | 2010-2013 | GAČR | 
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | +|  ​| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 (česká část 207-29/​212033,​ od r. 2012 -> 207-28/​212033)| 2010-2013 | | 
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | +|  ​| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | 
-| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | +|  ​| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/​10018 | 2010-2012 | MŠMT| 
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | +|  ​| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) | 207-56/​10827 (česká část 207-29/​212032,​ od r. 2012 -> 207-28/​212032)| 2010-2013 | EU | 
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | +|  ​| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/​201854 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | +|  ​| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/​10/​P328 | 207-13/​201835 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | +|  ​| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/​10/​P259 | 207-13/​201827 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | +|  ​| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/​251191 | 2010-2012 | GAUK | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | +|  ​| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | 
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | +|  ​| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | 
-| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | +|  ​| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | 
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | +|  ​| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | 
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | +|  ​| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | 
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | +|  ​| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | 
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | +|  ​| Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | 
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | 
-| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | 
-| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | +|  ​| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | 
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | +|  ​| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | 
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | +|  ​| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | 
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | 
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | +|  ​| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | 
-| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | +|  ​| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | 
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| +|  ​| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | +|  ​| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | 
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | +|  ​| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | 
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | +|  ​| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | 
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | +|  ​| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | 
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | +|  ​| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | 
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | +|  ​| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | 
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | +|  ​| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | +|  ​| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | 
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | 
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |+ | Jan Hajič ​| PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | 
 +|  ​| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | 
 +|  ​| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | 
 +|  ​| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | 
 +|  ​| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | 
 +|  ​| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | 
 +|  ​| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | 
 +|  ​| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | 
 +|  ​| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | 
 +|  ​| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | 
 +|  ​| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | 
 +|  ​| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | 
 +|  ​| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| 
 +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | 
 +|  ​| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | 
 +|  ​| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | 
 +|  ​| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | 
 +|  ​| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | 
 +|  ​| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | 
 +|  ​| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | 
 +|  ​| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | 
 +|  ​| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | 
 +|  ​| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]