[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2016/02/08 23:28]
lopatkova
cisla-grantu [2021/05/05 11:01]
ufal [2021]
Line 1: Line 1:
-====== ​Čísla grantů ​======+====== ​Grant numbers ​======
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla ​grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikacíČísla uvádějte včetně plného ​(anglickéhonázvu grantové agentury.+  * Contract research was moved to **[[internal:​Smluvní výzkum]]** 
 +  * The third column of the tables ("grant number"​) contains the grant number which must be acknowledged in publications;​ also include the full (English) name of the grant agency 
 +  * The fourth column ("​account number"​) lists the internal (faculty/​institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("​cestovní příkaz"​) etc. 
 +  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|list of grants in Biblio]] 
 +  * Obey the rules for affiliation,​ acknowledgements ​(include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:​publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
-//This work has been (partially) supported by the ... grant.//+===== 2021 =====
  
-nebo+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +| CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/​19/​018 | 207-49/​412211 | 2020-2022 ​  | CELSA | HK | 
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | LC-01641480 - 101018166 ELE | 207-56/​21510 | 2021 - VI 2022   | EC/EP | JHam | 
 +| | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation:​ selected semantic categories across seven languages | START/​HUM/​010 | 207-46/​R211010 | 04/​2021-03/​2023 | Grantová schémata na UK | HK | 
 +| | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | START/​SCI/​089 | 207-46/​R244089 | 04/​2021-03/​2023 | Grantová schémata na UK | HK | 
 +| | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK 370721 | 207-10/​251882 | 2021-2022 | GAUK | HK | 
 +| | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK 373921 | 207-10/​251896 | 2021-2023 | GAUK | HK | 
 +| | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/​251818 | 2021-2023 | GAUK | HK | 
 +| | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/​251947 | 2021-2023 | GAUK | HK | 
 +| | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TACR FW03010656 | 207-10/​000000 | 2021-2024 | TACR |LFi|   
 +| | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TACR TL05000236 | 207-10/​000000 | 2021-2023 | TACR | LFi | 
  
-//The work on this project was (partially) supported by the grants ...//+===== 2020 =====
  
-Někdy se hodí věta: ''​Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.''​ 
  
-Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: ''​The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.''​ 
  
-Fakultní/katederní ​číslování grantů jako zdrojů ​peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ​ve čtvrtém sloupci.+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | 
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +|          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/​251366 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/​251433 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/​251608 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím ​zdrojů ​pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/​251411. | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/​270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022 ​  | TAČR Éta | JHam | 
 +| OP VVV LINDAT/​CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře,​ služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​18_046/​0015782 | 207-40/​20422 ​ | 2020-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| LFi | 
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding:​ from Syntax to Discourse ​ | 20-16819X (RIV: GX20-16819X|  207-13/​201078 | 2020-2024 ​ | GAČR - EXPRO | HK |  
 +|   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/​201065 | 2020-2022 ​  | GAČR | HK | 
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/​20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023 ​  | H2020 | JHam | 
 +|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ​ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/​20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022 ​  | NAKI II | HK | 
 +| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/​20478 | 1.9. 2020 - 31.8.2023   | H2020 | JHam | 
 +===== 2019 =====
  
-**Affiliation** (domovské pracoviště):​ v&​nbsp;​záhlaví článku musí být jako první uvedeno //Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics// nebo //​Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta//; po nich může následovat jméno ústavu ([[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2013/​smer03.htm|směrnice děkana č. 3/2013]]). 
  
-Relevantní údaje z&​nbsp;​následujících tabulek přenášejte také do [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|evidence grantů v publikační databázi Biblio]]. 
  
-LINDAT ​vyžaduje "This work has been using language resources [and tools] developed and/or stored ​and/or distributed by the LINDAT/CLARIN project of the Ministry of Education of the Czech Republic ​(project LM2010013)." pro __***každý***__ ​článek, který využívá data umístěná LINDAT repozitáři, i když si ta data odtamtud fyzicky nevzal (tj. PDTPCEDTjiné ...DT, mluvené, ale i nástroje, atdJinými slovy, téměř ve všem, co napíšete, by to mělo být.+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies,​ Arts and Humanities ​Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie,​ umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 ​(prozatímní bylo 207-29/​19357| 2019-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| MK | 
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/​19353 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea | 
 +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/​19354 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea | 
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/​19352 | 2019-2021 ​  | H2020 |JHam| 
 +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/​19356 |  2019-30/​04/​2022 ​ | H2020 |JHam| 
 +|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/​201953| 2019-2021 | GAČR | HK | 
 +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/​201950 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK | 
 +| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/​201937 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK | 
 +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/​201949| 2019-2021| GAČR | HK | 
 +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/​247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | 
 +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace ​multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/​1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK | 
 +|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/​251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/​251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/​251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|"COSTV4Py" | Gábor Palkóza UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor PalkóELTE Budapest, provider Visegrad FundThis account was originally opened for a project meeting of COST 16204Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grantThe school took place June 2019We are supposed ​to receive one more budget for an e-learning materialThe grant finishes in 2020.  |SC| 
 +|Mellon Grant  | Jan Hajič ​ | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/​19414 ​  | VII.2019 - X.2021 ​ | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam| 
 +===== 2018 =====
  
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/​HUM/​009 ​ | 207-44/​204050 | 2018-2023 ​  | UK   | HK |
 +| OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_027/​0008495| 200-40/​R183212 | 2018-19 ​ | OP VVV fakultní/​univerzitní ​  | ? |
 +| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/​207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky) ​  | ? |
 +| TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/​618002 | 01/18 |    |---|
 +|       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou:​ syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí ​      | 18-03984S | 207-13/​201817 ​ | 2018-20 ​ | GAČR   | HK |
 +| LSD   | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S | 207-13/​201815 ​ | 2018-20 ​ | GAČR   | HK |
 +|       | Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | 18-24210S | 207-13/​201849 ​ | 2018-20 ​ | GAČR | HK |
 +|       | Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 | 207-10/​250789 ​ | 2018-20 ​ | GAUK | HK |
 +|       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/​251001 ​ | 2018-20 ​ | GAUK | HK |
 +|       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/​250869 ​ | 2018-19 ​ | GAUK | HK |
 +|       | Dušan Variš ​   | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu ​         | 1140218| 207-10/​250900 ​ | 2018-20 | GAUK | HK |
 +|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/​S18296 | IV. 2018 - III. 2020  | MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018) ​  | LK |
 +|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/​234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "​Distant Reading for European Literary History",​ držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní,​ dříve provizorní bylo 207-29/​18020. | HK |
 +===== 2017 =====
  
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    |
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  |
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  |
 +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/​260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | ? |
 +|OP PPR 1 překlad ​ |Bojar Ondřej ​ | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​  ​| ​ CZ.07.1.02/​0.0/​0.0/​16_023/​0000108,​ koncept překlad | 207-40/​17193 ​   | I.2017-XII.2018 ​ | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
 +|OP PPR 3 dokument ​ |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​   |  CZ.07.1.02/​0.0/​0.0/​16_023/​0000108,​ koncept dokument| 207-40/​17192 ​   | I.2017-XII.2018 ​ | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
 +|OP VVV VI LINDAT ​ |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/​CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity ​ |  CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_013/​0001781 CEP: EF16_013/​0001781 | 207-40/​16185 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |LK  |
 +| ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/​201681 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|  |Mediankin Nikita ​ | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/​2017 | 207-10/​250579 | 2017-2019 | GAUK |--- |
 +| AnaConn |Rysová Kateřina ​ | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives:​ Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/​201675 (dofin. 207-13/​2016751) ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|Clarin - Secondment ​ |Straňák Pavel  |Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT  |   | 207-56/​17212 ​   | III.2017-XII.2017 ​ |   |--- |
 +| CzEngClass |Urešová Zdeňka ​ | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/​201676 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/​201669 | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  |
 +|OP VVV LangTech ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika ​ |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_018/​0002373 | 207-40/​16186 (mzdy) 207-40/​161861 (ostatní náklady) ​  | I.2017-XII.2022 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |JHam |
 +|DigiLing ​  ​|Žabokrtský Zdeněk ​ | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics ​  ​| ​ KA2-HE-03/​16 | 207-59/​16180 ​   | IX.2016-VIII.2019 ​ | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam |
 +|PoliSys ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/​17209 ​   | III.2017-XII.2017 ​ | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "​PoliSys"​|JHam |
 +|  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/​250510 | 2017-2019 | GAUK |HK  |
  
  
-====== Smluvní výzkum ======+===== 2016 =====
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo účtu ​Období ​Příjem 2015  ​Zprava 2015 Zůstatek ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​admin 
-|Hajič Jan | Lingea ​| 207-01/Lingea ​1/3/13 nic | -- | převod do 2016 (zažádáno) | + | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <​del>​v Praze</​del>​ (mimo GAUK) |---| 
-|Hajič Jan TaraXU ​| 207-59/12925 2012-31.12.15 nic | -- | převod do 2016 (zažádáno) | +|  | Jan Hajič ​| LINDAT/​CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071, EF16_013/​0001781 pro CEP| 207-29/​229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |MK  | 
-|Hajič ​Jan Geneea ​F15004 (doplním) ​III/2015- | nic | -- | -- | +|Mellon Grant  | Jan Hajič  ​Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services ​ | Mellon31600666  ​| 207-59/16189    ​X.2016-IX.2018 ​ | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam| 
-|Hlaváčová Jaroslava ​INSPIRE ​in Pocket ​F15018 (207-48/15103) ​V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 příjem ​zpráva OK vycerpano OK  | +|  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů ​              | DG16P02B048 ​         |207-43/P02B048 ​                           ​|2016-2019 ​          NAKI II |HK  | 
-|Mlynář Jakub Židovské muzeum ​| 207-49/CVHM III.2012+dodatky ​příjem ​?? zpráva ​| | +|VIADAT ​ | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019 ​         |207-43/​P02019 ​                           |2016-2019           NAKI II |HK  | 
-|Mlynář Jakub Karta Institut ​| 207-49/CVHM XI.2014 ​příjem ​?? zpráva ​|  | +|EVALD| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině ​ | DG16P02B016 |207-43/​P02B016 ​                         | 2016-2019 | NAKI II |KRys| 
-|Vidová Hladká Barbora ​Datlowe ​| 207-48/15057 | 2015–31.12.2017 | příjem zpráva OK vyčerpáno OK +|  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/​201546 ​(dofin. 207-13/​2015461 | 2016-2018 | GAČR standardní |---
-??  ​| ​?? | 207-48/15095  ​| ​?? | | | |+ Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  ​| 207-13/201545 ​ (dofin. 207-13/​2015451) ​              2016-2018 | GAČR standardní |---| 
 +|NomVallex ​ | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GA16-02196S |207-13/​201544 (dofin207-13/​2015441)  ​2016-2018 | GAČR standardní ​|---| 
 +|  | Tom Kocmi  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový ​eklad   | GAUK 8502/2016          | 207-10/​250237 | 2016-2018 ​    | GAUK           ​|---| 
 +|  | Ahmad Aghaebrahimian ​ | Spoken Language Understanding in open-domain environment ​  |GAUK 4055/2016| 207-10/​250098 | 2016-2018 ​    | GAUK           ​|---| 
 +|  | Miroslav Vodolán ​ | Open domain dialog management with knowledge graphs ​  | GAUK 11705/​2016 ​         | 207-10/​250349 | 2016-2018 ​    | GAUK           ​|---| 
 +===== 2015 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 +|  | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/​208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
 +CLARIN-Plus ​ | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure  ​H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 ​  207-56/15097 | 2015-2017 EU | 
 +|CRACKER ​ | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination,​ Evaluation and Resources for European MT Research | H2020-ICT-2014-1-645357 ​  207-56/15053 | 2015-2017 | EU 
 +HimL | Jan Hajič | HimL: Health ​in my Language| H2020-ICT-2014-1-644402 ​          | 207-56/15054 2015-2018 | EU   | 
 +|QT21  | Jan Hajič| QT21: Quality Translation 21 | H2020-ICT-2014-1-645452 ​        | 207-56/15056  | 2015-2018 EU | 
 +|  | Václava Kettnerová ​Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs GA15-09979S ​| 207-13/201418 ​|2015-2017GAČR | 
 +MANYLA ​Daniel Zeman MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages ​GA15-10472S ​| 207-13/201416 ​2015–2017 ​GAČR | 
 +|  |Silvie Cinková ​Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech GA15-20031S ​|207-13/201406  ​| 2015–2017 | GAČR| 
 +|  |Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině ​GA15-06894S ​|207-13/​201424 ​ | 2015–2017 | GAČR| 
 +|  |Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/​2015 ​ |207-10/​227277 ​ | 2015–2017 | GAUK
 +|  |Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/​2015  ​|207-10/227007 ​ ​| ​2015–2017 ​GAUK| 
 +|  |Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/​227037 | 2015–2017 ​GAUK|
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo účtu ​Období ​Pozn2015  ^ Zprava 2015 ^ Zůstatek ​+===== 2014 ===== 
-|Hajič ​Jan Google ​| 207-58/14049 XII/14-XII/​15 ​-- | ?? zpráva | VYČERPÁNO  ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ^ Notes (e.g. type, provider) ​
-|Pavel Pecina ​NTK F15022 | XI.-XII. 2015 příjem ​zpráva OK vyčerpáno OK |+TextLink ​    | Jiří Mírovský ​  | Structuring Discourse in Multilingual Europe ​   |                  |                |  2014-2018 ​   | COST, pouze cestovní evropský grant | 
 +| PARSEME cz     | Jan Hajič ​       | PARSEME ​                                       ​LD14117 ​         ​| 207-29/208100  ​2014-III.2017 ​COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) ​
 +LCT - školné ​Vladislav Kuboň  ​LCT bonus/​tržby ​                             ​              ​ZDROJ 207-01/​LCT  ​2014          | školné (úfalí podíl)|
  
-====== ​2016 ======+===== 2013 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 +|  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?​) | koordinace LCT (EU) | 
 +|  | Jan Hajič ​    | PARSEME ​ | IC1207 ​          | 207-56/​14039 ​ | 2013-17 | COST EU | 
 +|  | Jan Hajič ​    | Centrum vizuální historie MALACH ​ |               | 207-49/​CVHM ​  | 2013-    | CVHM    | 
 +  
 +                     
 +===== 2012 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 +|  | Pavel Pecina | CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/​12/​G084 | 207-33/​12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) |
  
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2015071 | 207-29/​2015071 prozatimni | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Jan Hajič |               ​| ​          ​| ​                          ​| ​          | NAKI II | 
-| Jan Hajič |               ​| ​          ​| ​                          ​| ​          | NAKI II | 
-| Kateřina Rysová |         ​| ​          ​| ​                          ​| ​          | NAKI II | 
-| Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | 16-18177S | 207-13/​201546 ​            | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | 16-05394S ​ | 207-13/​201545 ​                         | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu |16-02196S |207-13/​201544 ​                        | 2016-2018 | GAČR standardní | 
  
  
  
-====== 2015 ====== + 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/​208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | +
-| Jan Hajič | CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination,​ Evaluation and Resources for European MT Research) | H2020-ICT-2014-1-645357 ​  | 207-56/​15053 | 2015-2017 | EU | +
-| Jan Hajič | Himl (Health in my Language) | H2020-ICT-2014-1-644402 ​          | 207-56/​15054 | 2015-2018 | EU   | +
-| Pavel Pecina ​   | KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) | H2020-ICT-2014-1-644753 ​          | 207-56/​15055 | 2015-2017 | EU   | +
-| Jan Hajič| QT21 (QT21: Quality Translation 21)  | H2020-ICT-2014-1-645452 ​        | 207-56/​15056 ​ | 2015-2018 | EU | +
-| Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/​201418 |2015-2017| GAČR | +
-| Daniel Zeman | MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) | GA15-10472S | 207-13/​201416 | 2015–2017 | GAČR | +
-|Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/​201406 ​ | 2015–2017 | GAČR| +
-|Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/​201424 ​ | 2015–2017 | GAČR| +
-|Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/​2015 ​ |207-10/​227277 ​ | 2015–2017 | GAUK| +
-|Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/​2015 ​ |207-10/​227007 ​ | 2015–2017 | GAUK| +
-|Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/​227037 | 2015–2017 | GAUK|+
  
-====== 2014 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace ​                   | LH14011 ​         | 207-16/​209178 ​ | 2014-2016 ​    | MŠMT - Kontakt ?? | 
-| Jiří Mírovský | Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) ​   |                  |        |  2014-2018 ​ | COST, pouze cestovní evropský grant | 
-| Jan Hajič ​    | PARSEME ​                                         | LD14117 ​         | 207-29/​208100 ​ | 2014-III.2017 ​    | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
-| David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | 14-06548P ​  | 207-13/​201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky ​    | 1572314 ​         | 207-10/​259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Ondřej Dušek ​ | Adaptivní generátor přirozeného jazyka ​          | 2058214 ​         | 207-10/​259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Lukáš Žilka ​  | Moderní řečové dialogové systémy ​                | 2076214 ​         | 207-10/​259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Ivana Lukšová ​  | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314 ​         | 207-10/​259569 | 2014-2016 ​    | GAUK   | 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Vladislav Kuboň ​ | LCT - bonus/​tržby ​    ​| ​              | ZDROJ 207-01/LCT | 2014          | školné (úfalí podíl)| 
- 
-====== 2013 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?​) | koordinace LCT (EU) | 
-| Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P ​   | 207-13/​201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/​13997 | 2013-16 |EU | 
-| Jan Hajič ​    | PARSEME ​ | IC1207 ​          | 207-56/​14039 ​ | 2013-17 | COST EU | 
- 
-====== 2012 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Markéta Lopatková | PRVOUK | PRVOUK | 207-004/​1207 | 2012- | UK | 
-| Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | P406/​12/​0557 | 207-13/​201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Šárka Zikánová | Koreference,​ diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/​12/​0658 | 207-13/​201113 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/​12/​G084 | 207-33/​12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | 
-| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/​249003 ​ | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 ​ | 207-43/​233033 ​ | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
- 
- 
- 
-  
  
  
  
  
-====== 2010 ====== 
  
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2010013 | 207-29/​229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
  
  
Line 115: Line 162:
  
  
-====== GA UK ======+===== GA UK =====
  
   * [[internal:​Vyjádření školitele]]   * [[internal:​Vyjádření školitele]]
  
-====== Archiv ukončených grantů ======+===== Archive of finished grants ​=====
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti,​ lingvistice a učení | P202/​10/​1333 | 205-33/​101333 | 2010-2014 ​ | GAČR |  +| KConnect | Pavel Pecina ​   | Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain | H2020-ICT-2014-1-644753 ​          | 207-56/​15055 | 2015-2017 | EU   | 
-| Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/​10838 (česká část 207-29/​212034,​ od r. 2012 → 207-28/​212034) | 2010-2014 | EU |  +|  | David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P ​  | 207-13/​201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/​11874 | 2011-2014 | EU |   +|  | Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P ​   | 207-13/​201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/​1210182 | 2012-2015 | TAČR |   +|  | Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/​1207 | 2012-2016 | UK | 
-| Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/​12916 | 2012-2014 | EU LLP |   +|  | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/​12/​0557 | 207-13/​201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/​209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  +|  | Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/​249003 ​ | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/​12886 | 2012-2015 | EU |   +|  | Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 ​ | 207-43/​233033 ​ | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
-| Veronika Kolářová | Systematický,​ úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/​12/​P190 | 207-13/​201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  +|  | Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky ​    | 1572314 ​         | 207-10/​259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/​12/​P175 | 207-13/​201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | +|  | Ondřej Dušek ​ | Adaptivní generátor přirozeného jazyka ​          | 2058214 ​         | 207-10/​259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/​23606418 | 2014 | UK |   +|  | Lukáš Žilka ​  | Moderní řečové dialogové systémy ​                | 2076214 ​         | 207-10/​259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | +|  | Ivana Lukšová ​  | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314 ​         | 207-10/​259569 | 2014-2016 ​    | GAUK   | 
-| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/​253197| 2012-2013 | GAUK | +|  | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2010013 | 207-29/​229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | +|  | Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/​13997 | 2013-16 |EU | 
-| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | +|  | Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií ​                  | LH14011 ​         | 207-16/​209178 ​ | 2014-2016 ​    | MŠMT - Kontakt | 
-| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | +|  | Šárka Zikánová | Koreference,​ diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/​12/​0658 | 207-13/​201113 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/​2010/​0875 | 207-13/​201849 | 2010-2013 | GAČR | +|  ​| Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti,​ lingvistice a učení | P202/​10/​1333 | 205-33/​101333 | 2010-2014 ​ | GAČR |  
-| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 (česká část 207-29/​212033,​ od r. 2012 -> 207-28/​212033)| 2010-2013 | | +|  ​| Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/​10838 (česká část 207-29/​212034,​ od r. 2012 → 207-28/​212034) | 2010-2014 | EU |  
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | +|  ​| Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/​11874 | 2011-2014 | EU |   
-| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/​10018 | 2010-2012 | MŠMT| +|  ​| Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/​1210182 | 2012-2015 | TAČR |   
-| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) | 207-56/​10827 (česká část 207-29/​212032,​ od r. 2012 -> 207-28/​212032)| 2010-2013 | EU | +|  ​| Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/​12916 | 2012-2014 | EU LLP |   
-| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/​201854 | 2010-2012 | GAČR | +|  ​| Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/​209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  
-| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/​10/​P328 | 207-13/​201835 | 2010-2012 | GAČR | +|  ​| Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/​12886 | 2012-2015 | EU |   
-| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/​10/​P259 | 207-13/​201827 | 2010-2012 | GAČR | +|  ​| Veronika Kolářová | Systematický,​ úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/​12/​P190 | 207-13/​201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  
-| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/​251191 | 2010-2012 | GAUK | +|  ​| Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/​12/​P175 | 207-13/​201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | 
-| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | +|  ​| Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/​23606418 | 2014 | UK |   
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | +|  ​| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | 
-| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | +|  ​| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/​253197| 2012-2013 | GAUK | 
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | +|  ​| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | 
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | +|  ​| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | +|  ​| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | +|  ​| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/​2010/​0875 | 207-13/​201849 | 2010-2013 | GAČR | 
-| Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | +|  ​| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 (česká část 207-29/​212033,​ od r. 2012 -> 207-28/​212033)| 2010-2013 | | 
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | +|  ​| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | 
-| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | +|  ​| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/​10018 | 2010-2012 | MŠMT| 
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | +|  ​| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) | 207-56/​10827 (česká část 207-29/​212032,​ od r. 2012 -> 207-28/​212032)| 2010-2013 | EU | 
-| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | +|  ​| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/​201854 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/​10/​P328 | 207-13/​201835 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/​10/​P259 | 207-13/​201827 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/​251191 | 2010-2012 | GAUK | 
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | +|  ​| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | 
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | 
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | +|  ​| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | 
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | +|  ​| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | 
-| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | +|  ​| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | 
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | +|  ​| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | 
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | +|  ​| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | +|  ​| Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | 
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | 
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | +|  ​| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | 
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | +|  ​| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | 
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | +|  ​| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | 
-| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | +|  ​| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | 
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | +|  ​| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | 
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | +|  ​| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | 
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | +|  ​| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | 
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | +|  ​| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | 
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | +|  ​| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | 
-| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | +|  ​| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | 
-| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | +|  ​| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | 
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | +|  ​| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | 
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | 
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | 
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | +|  ​| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | 
-| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | 
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| + | Jan Hajič ​| PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | +|  ​| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | 
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | +|  ​| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | 
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | +|  ​| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | 
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | +|  ​| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | 
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | +|  ​| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | 
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | +|  ​| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | 
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | +|  ​| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | 
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | +|  ​| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | 
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | +|  ​| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | 
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |+|  ​| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | 
 +|  ​| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | 
 +|  ​| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| 
 +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | 
 +|  ​| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | 
 +|  ​| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | 
 +|  ​| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | 
 +|  ​| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | 
 +|  ​| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | 
 +|  ​| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | 
 +|  ​| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | 
 +|  ​| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | 
 +|  ​| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]