[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2008/07/14 14:53]
lopatkova
cisla-grantu [2023/11/28 08:44] (current)
hladka
Line 1: Line 1:
-====== Čísla grantů ====== 
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury.+====== Grant numbers ======
  
-''This work has been (partially) supported by the ... grant.'' +  * **PAKT is the main source for all information on this pageIf you wish to make any changes, please email to: pakt[at]ufal.mff.cuni.cz** 
-nebo +  * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]** 
-''The work on this project was (partiallysupported by the grants ...''+  The column "grant number" contains the grant number which must be acknowledged in publications 
 +  * The column "account number" lists the internal (faculty/institutenumber of the grant as a source of money for travels authorisation ("cestovní příkaz") etc. 
 +  * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]] 
 +  * Previous version of this page can be accessed [[cisla-grantu:archive|here]] 
 +===== 2024 =====
  
-Někdy se hodí věta: ''Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.''+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| EVERSE | Jan Hajič | European Virtual Institute for Research Software Excellence | EC HE | 101129744 |  | 2024-03-01 - 2027-02-28 |  | Tereza Vojtěchová |  | 
 +| ATRIUM | Jan Hajič | Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities | EC HE | 101132163 |  | 2024-01-01 - 2028-12-31 |  | Jana Hamrlová |  | 
 +| HiČKoK | Daniel Zeman | HiČKoK: Historie češtiny v korpusovém kontinuu | TAČR SIGMA | TQ01000072 | 207-47/0100072 | 2024-01-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  | 
 +===== 2023 =====
  
-Kdo to nechce natahovathodí se mu i tahle''The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.''+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| PONK | Barbora Vidová Hladká | PONK - Asistent přístupné úřední komunikace | TAČR SIGMA | TQ01000526 | 207-27/1000526 | 2023-09-01 - 2025-12-31 |  | Lenka Fišerová |  | 
 +| Newsroom AI | Barbora Vidová Hladká | Newsroom AI: veřejná služba v éře automatizované žurnalistiky | TAČR SIGMA | TQ01000100 | 207-47/01000100 | 2023-09-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  | 
 +| TAČR SIGMA Poláková edUKate | Lucie Poláková | Podpora digitálního vzdělávání cizojazyčných dětí prostřednictvím počítačového překladu | TAČR SIGMA | TQ01000458 | 207-27/1000458 | 2023-07-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  | 
 +| DACT | Jan Hajič | Digital Analysis of Chant Transmission | SSHRC | R35619/ 1037643 - 10099354 | 207-59/23777 | 2023-04-01 - 2030-03-31 | https://dact-chant.ca/ | Iva Doušová | TBD | 
 +| UMR | Jan Hajič | Univerzální reprezentace významu UMR | MŠMT | LUAUS23283 | 207-29/234033 | 2023-03-01 - 2027-09-30 | zahr. partner Brandeis University | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2540 | 
 +| NAKI 2023 Rysová | Kateřina Rysová | Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině | MK ČR NAKI III | DH23P03OVV037 | 207-43/233097 | 2023-03-01 - 2027-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2513 | 
 +| NAKI 2023 Hajič jun. | Jan Hajič | OmniOMR – rozpoznávání hudebního záznamu pomocí strojového učení pro digitální knihovny | MK ČR NAKI III | DH23P03OVV008 | 207-43/233098 | 2023-03-01 - 2027-12-31 | další účastník projektu Moravská zemská knihovna v Brně | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/omniomr | 
 +| NPO DiSS | Zdeněk Žabokrtský | Transformace pro VŠ na UKspecifický cíl B | NPO (EC NextGenEU RRF) | NPO_UK_MSMT-16602/2022 | 207-49/23702 | 2023-03-01 - 2024-06-30 |  | Jana Hamrlová |  | 
 +| GAČR 2023 Mikulová | Marie Mikulová | Funkce a formy okolnostních určení | GAČR | 23-05238S | 207-13/201347 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun2 | 
 +| GAČR 2023 Štěpánková | Barbora Štěpánková | Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtině | GAČR | 23-05240S | 207-13/201348 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2511 | 
 +| GAČR 2023 Mareček | David Mareček | Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelech | GAČR | 23-06912S | 207-13/201364 | 2023-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2509 | 
 +| PRIMUS 2023 Libovický | Jindřich Libovický | Jazykově neutrální a kulturně kontrolovatelné vícejazyčné neuronové reprezentace vět | UK Primus | PRIMUS/23/SCI/023 | 207-45/247137 | 2023-01-01 - 2026-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2510 | 
 +| KUK | Barbora Vidová Hladká | Knihovna UK | UK |  | 207-03/22688 | 2023-01-01 - 2023-12-31 | podpora KnihovnaUK | Iva Doušová |  | 
 +| LINDAT/CLARIAH-CZ 2023-2026 | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for the Language Technologies, Arts and Humanities | MŠMT - velká infrastruktura | LM2023062 | 207-29/229020 | 2023-01-01 - 2026-12-31 | pokračování LINDAT/CLARIAH-CZ 2019-2022 | Lenka Fišerová | https://lindat.cz/
 +| GAUK 2023 Jon | Josef Jon | Metody pro zlepšení neuronového strojového překladu různorodých textů | GAUK | 244523 | 207-10/252453 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2563 | 
 +| GAUK 2023 Mayer | Jiří Mayer | Generování syntetických trénovacích dat a jiné metody pro rozpoznávání psaných notopisů | GAUK | 289623 | 207-10/252555 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mashcima | 
 +| GAUK 2023 Hledíková | Hana Hledíková | Morfematická komplexita slovesné slovní zásoby ve čtyřech jazycích: Kvantitativní výzkum založený na korpusových datech | GAUK | 246723 | 207-10/252459 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2557 | 
 +| GAUK 2023 Javorský | Dávid Javorský | Používanie pomocných podúloh na učenie obmedzení v NLP | GAUK | 272323 | 207-10/252508 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2562 | 
 +| GAUK 2023 Krubiński | Mateusz Krubiński | Aritmetické vlastnosti v prostoru výzev jazykového modelu | GAUK | 291923 | 207-10/252563 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/llm-arithmetic | 
 +| SVV 2023 |  | Specifický výzkum | UK | SVV 260 698 | 205-09/260698 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |  | Iva Doušová |  | 
 +===== 2022 =====
  
-Fakultní/katederní číslování grantů jako zdrojů peně(na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve třetím sloupci.+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of Heritage on Nazi Persecution | EC HE | 101061016 | 207-56/22637 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/memorise | 
 +| RES-Q Plus | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | EC HE | 101057603 | 207-56/22638 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/res-q-plus | 
 +| COST UniDive | Daniel Zeman | Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) | EC COST | CA21167 |  | 2022-09-23 - 2026-09-22 |  |  | https://www.cost.eu/actions/CA21167/
 +| HPLT / Hippolyta | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | EC HE | 101070350 | 207-56/22633 | 2022-09-01 - 2025-08-30 | official acronym: HPLT, internal project alias: Hippolyta | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/hippolyta-hplt | 
 +| MTM 2022 | Jindřich Helcl | Fifteenth MT Marathon 2022 | Dary |  | 207-002/22663 Z | 2022-09-01 - None |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/mtm22/
 +| ELE 2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | EC/EP | 101075356 | 207-56/22632 | 2022-07-01 - 2023-06-30 | PPPA = Pilot Projects and Preparatory Actions | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ele-2 | 
 +| ELRC-WS-2022 | Jan Hajič | 3rd ELRC Czech workshop | EC DG CNET | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 | 207-59/22607 | 2022-05-03 - 2023-12-31 |  | Stanislava Gráf | https://lr-coordination.eu/czech3rd | 
 +| NG-NLG | Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | EC ERC (HE| 101039303 | 207-56/22596 | 2022-04-01 - 2027-03-31 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ng-nlg | 
 +| CELL | Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2022-01-01 - 2023-09-30 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cell | 
 +| COOPERATIO | Barbora Vidová Hladká | COOPERATIO Informatické | UK | --- | 207-04/207COOP | 2022-01-01 - 2090-12-31 |  | Iva Doušová |  | 
 +| COOPERATIOL | Eva Hajičová | COOPERATIO Lingvistické | UK |  | 207-04/207207005 | 2022-01-01 - 2090-12-31 |  | Iva Doušová |  | 
 +| NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | GAČR | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallexder | 
 +| RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech | GAČR | 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/rapidisc | 
 +| DONATIO prof. Hajič | Jan Hajič | Donatio 2022 | UK | není | 207-08/280129 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |  | Jana Hamrlová |  | 
 +| GAUK 2022 Plátek | Ondřej Plátek | Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems | GAUK | GAUK 40222 | 207-10/251973 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ecss | 
 +| GAUK 2022 Svoboda | Emil Svoboda | Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení | GAUK | GAUK 128122 | 207-10/251994 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2469 | 
 +| HWU D22019 | Ondřej Dušek | Heriot-Watt University dar | Dary | DAR-0273, D22019 | 207-02/22622 Z | 2022-01-01 - 2090-12-31 | DAR-0273 (zelené, pomocná evidence), D22019 (červené, iFIS)\\ - Heriot-Watt University (původně od Apple) | Lenka Fišerová |  | 
 +===== 2021 =====
  
-Affiliation (domovské pracoviš): v záhlaví článku musí být jako první uvedeno ''Charles University in Prague''+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| ParlaMint II | Barbora Vidová Hladká | ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora | CLARIN ERIC | none | 207-59/22617 | 2021-12-01 - 2023-09-30 |  | Hana Kubištová | https://www.clarin.eu/parlamint | 
 +| MASAPI | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TAČR TREND | FW03010656 | 207-47/3010656 | 2021-10-01 - 2024-01-01 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/masapi | 
 +| @SWitCH Crash Course (CODAS| Barbora Vidová Hladká | @SWitCHCrash Course on Data Analytics for  Students of Social Studies and Humanities | EC 4EU+ (Erasmus+) | 2021_F3_10 |  | 2021-08-01 - 2022-09-30 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/switch/crash-course | 
 +| EDU-AI | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TAČR Éta | TL05000236 | 207-47/5000236 | 2021-04-01 - 2023-12-31 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/edu-ai | 
 +| START Kyjánek | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages | UK | START/HUM/010 | 207-46/R211010 | 2021-04-01 - 2023-03-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2248 | 
 +| START Polák | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | UK | START/SCI/089 | 207-46/R244089 | 2021-04-01 - 2023-03-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2293 | 
 +| CLS INFRA | Silvie Cinková | Computational Literary Studies Infrastructure | EC H2020 | 101004984 | 207-56/21552 | 2021-03-01 - 2025-02-28 |  | Hana Kubištová | https://cordis.europa.eu/project/id/101004984 | 
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | EC/EP | LC-01641480 - 101018166 | 207-56/21510 | 2021-01-01 - 2022-06-30 | EC/EP - PPPA (Pilot Projects and Preparatory Actions) | Tereza Vojtěchová | https://ecspm.org/multilingualism-and-digital-technology/european-language-equality/
 +| GAUK Musil | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK | GAUK 370721 | 207-10/251882 | 2021-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2294 | 
 +| GAUK Limisiewicz | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK | GAUK 338521 | 207-10/251818 | 2021-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2286 | 
 +| GAUK Mukherjee | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK | GAUK 392221 | 207-10/251947 | 2021-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/controllable-nlg | 
 +| GAUK Nekvinda | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK | GAUK 373921 | 207-10/251896 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2295 | 
 +| ParlaMint | Barbora Vidová Hladká | ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora | CLARIN ERIC |  | 207-059/21536 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://www.clarin.eu/parlamint | 
 +===== 2020 =====
  
-====== 2006, 2007 ======+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | EC H2020 | 952026 | 207-56/20478 | 2020-09-01 - 2024-08-31 |  | Jana Hamrlová | https://cordis.europa.eu/project/id/952026 | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TAČR Éta | TL03000348 | 207-27/270088 | 2020-04-01 - 2022-09-30 | spoluřešitelé: Akademie múzických umění a Švandovo divadlo | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/theaitre | 
 +| Prameny Krkonoš | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | MK ČR NAKI II | DG20P02OVV010 | 207-43/20440 | 2020-03-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prameny-krkonos | 
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | EC H2020 | 870930 | 207-56/20423 | 2020-02-01 - 2023-04-30 |  | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/870930 | 
 +| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury | MŠMT OP VVV | CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/op-vvv-lindat | 
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse | GAČR Expro | 20-16819X | 207-13/201078 | 2020-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lusyd | 
 +| GAČR Poláková | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | GAČR | 20-09853S | 207-13/201065 | 2020-01-01 - 2023-06-30 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/global-coherence | 
 +| GAUK Kasner | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/domain-adaptation-nlg | 
 +| GAUK Macháček | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2285 | 
 +| GAUK Kubeša | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2288 | 
 +| GAUK Hudeček 2020 | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK | GAUK 302120 | 207-010/251411 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2284 | 
 +===== 2019 =====
  
-POZOR!! Ověřte siže údaje této tabulce **skutečně** platí!+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| LCT koordinace | Markéta Lopatková | LCT: European Masters Program Language and Communication Technologies | EC Erasmus Mundus | 610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB | 207-59/7748 | 2019-09-01 - 2025-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules | 
 +| ELRC-WS-2019 | Jan Hajič | 2nd ELRC Czech workshop | EC DG CNET | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 | 207-055/19355 | 2019-09-01 - 2019-12-31 |  |  |  | 
 +| Mellon II | Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case | Mellon | G-1901-06505 | 207-55/19414 | 2019-07-01 - 2023-06-30 | Mellon Foundation, Brandeis University | Jana Hamrlová |  | 
 +| GAČR Ševčíková | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat | GAČR | 19-14534S | 207-13/201949 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1838 | 
 +| GAČR Kolářová | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | GAČR | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-01-01 - 2021-12-31 | NomVallex 2.0 | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex-ii | 
 +| PRIMUS-Dušek | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | UK Primus | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/namuddis | 
 +| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language TechnologiesArts and Humanities | MŠMT - velká infrastruktura | LM2018101 | 207-29/229012 | 2019-01-01 - 2022-12-31 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclariah-cz | 
 +| GAČR Cinková | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech | GAČR | 19-19191S | 207-13/201953 | 2019-01-01 - 2022-06-30 | LiFR | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lifr | 
 +| GAČR Mírovský - CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | GAČR | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-01-01 - 2021-12-31 | CzeDParse | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse | 
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | EC H2020 | 825460 | 207-56/19353 | 2019-01-01 - 2022-03-31 |  | Tereza Vojtěchová | https://cordis.europa.eu/project/id/825460 | 
 +| BERGAMOT | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | EC H2020 | 825303 | 207-56/19354 | 2019-01-01 - 2022-06-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://cordis.europa.eu/project/id/825303 | 
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid | EC H2020 | 825627 | 207-56/19352 | 2019-01-01 - 2022-06-30 |  | Jana Hamrlová | https://cordis.europa.eu/project/id/825627 | 
 +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | EC H2020 | 823782 | 207-56/19356 | 2019-01-01 - 2022-04-30 |  | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/823782 | 
 +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | GAČR Expro | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/neurem3 | 
 +| GAUK Vidra | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2277 | 
 +| GAUK Auersperger | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích | GAUK | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2287 | 
 +| GAUK Kvapilíková | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat | GAUK | GAUK 302120 | 207-10/251210 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2283 | 
 +===== 2018 =====
  
-^ Grant ^ Číslo Číslo účtu Poznámky +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website 
-Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/242083 IS, J. Hlaváčová| +InterCost-Cinková Silvie Cinková Modelování komplexity českých literárních textů MŠMT COST | LTC18020 | 207-29/234206 2018-06-01 - 2021-10-31  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intercost-readability 
-| Data a nástroje pro informační systémy GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/242093 IS, B. Vidová Hladká | +Dar NeuronSW LTD Jan Hajič Dar NeuronSW LTD Mgr.Hajič | Dary  | 207-002/18304 2018-05-01 - None    | 
-Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/242092 | IS, Plátek (Lopatková) +OP PIC MIKE Markéta Lopatková MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací MPO -MIKE-grant-id | 207-40/S18296 2018-04-01 - 2018-12-31 | MPO (ukončení projektu k 31.12.2018) | Libuše Kaprálová |  
-| | GAAV ČR 1ET201120505 207-14/242084 | IS, J. Hajič | +GAČR Lopatková Markéta Lopatková Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí GAČR | 18-03984S | 207-13/201817 2018-01-01 - 2020-12-31  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vallex 
-Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 IS, D. Zeman | +GAČR Bojar Ondřej Bojar Mnohojazyčný strojový překlad GAČR 18-24210S | 207-13/201849 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/1797 
-|Výzkumný záměrMSM0021620838 207-03/2060987 |Jan Kratochvíl | +GAČR Mareček LSD | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | GAČR | 18-02196S | 207-13/201815 2018-01-01 - 2020-12-31 LSD Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lsd 
-PIRE USA Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA ?? 207-16/209072 PIRE z americké strany +UNCE-Mlynář Jiří Kocián VITRI Centrum pro transdisciplinární výzkum násilítraumatu a spravedlnosti UK UNCE/HUM/009 | 207-44/204050 2018-01-01 - 2023-12-31 Od 06/2022 změna v PI: z Jakub Mlynář na Jiří Kocián (knihovna) Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/unce-vitri 
-PIRE ČR | ME838 and GA405/06/0589 207-13/201313 | PIRE z české strany | +GAUK Náplava Jakub Náplava Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | GAUK | 578218 | 207-10/250789 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová  
-| Centrum komputační lingvistiky MŠMT ČR LC536 | 207-29/248007 J. Hajič| +GAUK Hořeňovská Karolína Hořeňovská Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a stojům) | GAUK 1704218 | 207-10/251001 2018-01-01 - 2019-12-31 |  | Hana Kubištová  
-Malach USA NSF 0122466 | ?? 207-55/2540 | Malach z americké strany +GAUK Helcl Jindřich Helcl Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu GAUK 976518 | 207-10/250869 2018-01-01 2019-12-31 |  | Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2567 
-Malach ČR | MŠMT ČR 1P05ME786 207-49/5786 | Malach z české strany | +GAUK Variš Dušan Variš Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu GAUK 1140218 207-10/250900 2018-01-01 2020-12-31  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2568 | 
-| MŠMT ME642 | 207-16/209063 J. Hajič | +===== 2017 =====
-|  | GA UK 489/2004 207-10/203118 | GAUK, JHajič, SCinková +
- | GA UK 350/2005 | 207-10/203329 GAUK, L. Kučová | +
- GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | GAUK, VKuboň +
- GA UK 352/2005 207-10/203331 | GAUKJ. Panevová | +
- | GA UK 372/2005 | 207-10/203332 GAUK, J. Semecký | +
- GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | GAUK, OSmrž +
- GA UK 374/2005 207-10/203334 | GAUK, P. Straňák | +
-|  | GA UK 375/2005 | 207-10/203335 GAUK, J. Hajič | +
-|  | MŠMT - ME752 207-29/209100 | J. Hajič +
-Collegium Informaticum  GAČR 201/05/H014 200-13/201226 | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | +
-VMC |  | 207-55/0516 E. Hajičová | +
-| LATER Erasmus Mundus (ukončen)|  | 207-55/5647 V. Kuboň +
-LCT - Erasmus Mundus Masters Program 207-59/7748 V. Kuboň | +
-| LT4eL |  | 207-55/5686 | V. Kuboň | +
-KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | K. Ribarov | +
-|  | UPENN HR0011-06-1003 207-55/6693 | JHajič, OSmrž +
-EU - Companions FP6-IST-5-034434-IP 207-55/6694 J. Hajič | +
-EU EuroMatrix FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 **zde byla chyba** J. Hajič | +
-| Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny GAČR - 405/08/0681 | 207-13/201603 | M. Lopatková |+
  
-====== GA UK ======+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| OP VVV - postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy | MŠMT OP VVV | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 | 200-40/R183212 | 2017-12-01 - 2021-12-31 | OP VVV fakultní/univerzitní |  | https://cuni.cz/UK-9151.html | 
 +| TLT16 konference | Jan Hajič | 16th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories | Jiné |  | 207-60/618002 | 2017-11-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/tlt16/
 +| Tour de CLARIN 2018 | Pavel Straňák | Tour de CLARIN: DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018 | CLARIN ERIC |  | 207-059/16181 | 2017-10-01 - 2018-12-31 |  |  | https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-dariah-cz-workshop-digital-humanities-2018 | 
 +| EAMT 2017 konference | Ondřej Bojar | The 20th Annual Conference of the European Association for Machine Translation | Jiné |  | 207-060/617021 | 2017-04-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/eamt2017/program.php | 
 +| Clarin Secondment | Pavel Straňák | Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT | CLARIN ERIC | CE-2015-0553 | 207-56/17212 | 2017-03-31 - 2017-12-31 |  |  |  | 
 +| Polisys | Zdeněk Žabokrtský | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR | MV ČR | VH20172017023 | 207-43/17209 | 2017-03-01 - 2017-12-31 |  | Jana Hamrlová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2234 | 
 +| OP PPR 3-dokument | Jan Hajič | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | MHMP | cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192 | 2017-01-01 - 2018-12-31 | Operační program Praha - pól růstu ČR, podprojekt KK3\\ Otevřené dokumenty | Hana Kubištová |  | 
 +| OP PPR 1-preklad | Ondřej Bojar | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | MHMP | cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193 | 2017-01-01 - 2018-12-31 | Operační program Praha - pól růstu ČR, podprojekt KK1\\ Strojový překlad z vietnamštiny do češtiny pro účely Policie ČR | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mtviet | 
 +| GAČR Mikulová - ForFun | Marie Mikulová | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat | GAČR | GA17-12624S | 207-13/201681 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | ForFun | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun | 
 +| GAČR Urešová CzEngClass | Zdeňka Urešová | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí | GAČR | GA17-07313S | 207-13/201676 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | CzEngClass | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengclass | 
 +| GAČR Zikánová | Šárka Zikánová | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence | GAČR | GA17-03461S | 207-13/201669 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | IRTC | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/irtc | 
 +| GAČR Rysová AnaConn | Kateřina Rysová | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis | GAČR | GA17-06123S | 207-13/201675 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | AnaConn | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/anaconn | 
 +| OP VVV LINDAT | Jan Hajič | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity | MŠMT | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185 | 2017-01-01 - 2019-12-31 |  | Libuše Kaprálová |  | 
 +| OP VVV LangTech | Zdeněk Žabokrtský | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika | MŠMT OP VVV | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 | 2017-01-01 - 2022-09-30 |  | Jana Hamrlová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/langtech | 
 +| GAUK Droganova | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK | 794417 | 207-10/250510 | 2017-01-01 - 2019-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1420 | 
 +| GAUK Hajič jun. | Jan Hajič | Multimodální rozpoznávání notopisu pomocí hlubokého učení | GAUK |  | 207-010/250648 | 2017-01-01 - 2019-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2566 | 
 +| GAUK Mediankin | Nikita Mediankin | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK | 1114217 | 207-10/250579 | 2017-01-01 - 2017-12-31 | DeepSynt | Libuše Brdičková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deepsynt | 
 +===== 2016 =====
  
-  * [[internal:Vyjádření školitele]]+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| Mellon | Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARINSemantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services | Mellon | Mellon31600666 | 207-59/16189 | 2016-10-01 - 2018-09-30 | Mellon Foundation, Brandeis University | Jana Hamrlová |  | 
 +| DigiLing | Zdeněk Žabokrtský | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics | EC Erasmus+ | KA2-HE-03/16 | 207-59/16180 | 2016-09-01 - 2019-08-31 |  | Jana Hamrlová | https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1243 | 
 +| EVALD | Kateřina Rysová | EVALD: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | MK ČR NAKI II | DG16P02B016 | 207-43/P02B016 | 2016-03-01 - 2019-12-31 | EVALD NAKI II | Kateřina Rysová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse | 
 +| LINDAT/CLARIN | Jan Hajič | LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat | MŠMT - velká infrastruktura | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-01-01 - 2019-12-31 | EF16_013/0001781 pro CEP | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin-0 | 
 +| VIADAT | Jan Hajič | VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat | MK ČR NAKI II | DG16P02R019 | 207-43/P02019 | 2016-01-01 - 2019-12-31 | další účastníci projektu NFA a ÚSD | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/viadat | 
 +| ZČU-ÚSTR | Jan Hajič | Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů | MK ČR NAKI II | DG16P02B048 | 207-43/P02B048 | 2016-01-01 - 2019-12-31 | hl. příjemce ZČU, spolupříjemci UK a ÚSTR | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ustr | 
 +| GAUK 2016 Aghaebrahimian | Ahmad Aghaebrahimian | Spoken Language Understanding in open-domain environment | GAUK | GAUK 4055/2016 | 207-010/250098 | 2016-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/open-domain-slu | 
 +| GAUK 2016 Kocmi | Tom Kocmi | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad | GAUK | GAUK 8502/2016 | 207-10/250237 | 2016-01-01 - 2018-12-31 | ANNMT |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/annmt | 
 +| GAUK 2016 Vodolán | Miroslav Vodolán | Open domain dialog management with knowledge graphs | GAUK | GAUK 11705/2016 | 207-10/250349 | 2016-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1277 | 
 +| NomVallex | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GAČR | GA16-02196S | 207-13/201544 | 2016-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex | 
 +| GAČR 2016 Nedoluzhko | Anna Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GAČR | GA16-05394S | 207-13/201545 | 2016-01-01 - 2018-12-31 | CorefChains |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefchains | 
 +| GAČR 2016 Ševčíková | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech | GAČR | GA16-18177S | 207-013/201546 | 2016-01-01 - 2018-12-31 | DerInfMorph |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/derinfmorph | 
 +| FP6 Mobility Ševčíková | Magda Ševčíková | Kontrastivní pohled na moderní českou morfologii s ohledem na frankofonní mluvčí | EC FP6 | 7AMB16FR048 | 207-029/221130 | 2016-01-01 - 2017-12-31 | MŠMT Mobility France 7AMB16FR048 |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/7AMB16FR048#project-main | 
 +| PHC Barrande 2016 | Eva Hajičová | Barrande - Kontrastní přístup k české morfologii pro francouzštináře | MŠMT - Mobility Barrande |  |  | 2016-01-01 - 2017-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2015 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| TextLink-cz 2015 Mírovský | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | MŠMT COST | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-11-01 - 2017-12-31 |  |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/LD15052 | 
 +| CLARIN+ | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure | EC H2020 | 676529 | 207-56/15097 | 2015-09-01 - 2017-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clarin-plus | 
 +| HimL | Jan Hajič | HimL: Health in my Language | EC H2020 | 644402 | 207-56/15054 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | H2020-ICT-2014-1-644402 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/644402 | 
 +| QT21 | Jan Hajič | QT21: Quality Translation 21 | EC H2020 | 645452 | 207-56/15056 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | H2020-ICT-2014-1-645452 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/645452 | 
 +| KConnect 2015 Pecina | Pavel Pecina | Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain | EC H2020 | 644753 | 207-56/15055 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | H2020-ICT-2014-1-644753 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/644753 | 
 +| GACR-D. Zeman | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GAČR | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/manyla | 
 +| CRACKER | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research | EC H2020 | 645357 | 207-56/15053 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | H2020-ICT-2014-1-645357 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/645357 | 
 +| GAČR-V. Kettnerová | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GAČR | GA15-09979S | 207-13/201418 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1124 | 
 +| GAČR-S. Cinková | Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GAČR | GA15-20031S | 207-13/201406 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | zelligharris | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/zelligharris | 
 +| GACR V. Kuboň | Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GAČR | GA15-06894S | 207-13/201424 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evaluation | 
 +| GAUK 2015 Libovický | Jindřich Libovický | Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu | GAUK | GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1269 | 
 +| GAUK 2015 Novák | Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK | GAUK 3389/2015 | 207-10/227277 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | cross-coref |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cross-coref | 
 +| GAUK 2015 OPlátek | Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK | GAUK 1915/2015 | 207-10/227007 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | DiaMine |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/diamine | 
 +| GAUK 2015 Kovařík |  | Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů | GAUK | GAUK 915/2015 |  | 2015-01-01 - None |  |  |  | 
 +===== 2014 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| LD-PARSEME | Jan Hajič | PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy - k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka | MŠMT COST | LD14117 | 207-29/208100 | 2014-04-01 - 2017-03-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ld-parseme | 
 +| KONTAKT 2014 Zikánová | Šárka Zikánová | Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií | MŠMT - Kontakt | LH14011 | 207-16/209178 | 2014-04-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/988 | 
 +| GAČR Mareček | David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GAČR | GP14-06548P | 207-13/201333 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | LiStr\\ GAČR - postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/820 | 
 +| GAUK 2014 Jurčíček |  | Modern Spoken Dialog Systems | GAUK | 2076214 |  | 2014-01-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/msds | 
 +| GAUK 2014 Rosa | Rudolf Rosa | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky | GAUK | 1572314 | 207-10/259571 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | croSSSynt |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/crosssynt | 
 +| GAUK 2014 ODušek | Ondřej Dušek | Adaptivní generátor přirozeného jazyka | GAUK | 2058214 | 207-10/259652 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | AdaNLG |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/adanlg | 
 +| GAUK 2014 Lukšová | Ivana Sixtová (Lukšová) | Alternativní způsob anotace jazykových dat | GAUK | 1568314 | 207-10/259569 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | Čapek GAUK |  |  | 
 +| TextLink 2014 Mírovský | Jiří Mírovský | TextLink: Structuring Discourse in Multilingual Europe | EC FP7 | IS1312 |  | 2014-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink | 
 +===== 2013 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| QTLeap | Jan Hajič | QTLeap | EC FP7 | 610516 | 207-56/13997 | 2013-11-01 - 2016-10-31 | FP7-ICT-2013-10-610516 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/610516 | 
 +| LCT 2013 | Vladislav Kuboň | LCT: European Masters Program in Language and Communication Technologies | EC Erasmus Mundus |  |  | 2013-09-01 - 2019-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules | 
 +| PARSEME 2013 | Jan Hajič | PARSEME: Parsing and Multiword Expressions | EC FP6 | IC1207 | 207-56/14039 | 2013-03-08 - 2017-03-07 |  |  | parseme.eu | 
 +| MOBAme 2013 | Filip Jurčíček | Modern Bayesian methods in machine learning | MŠMT | MSMT FRVS 182/2013 B6 c |  | 2013-03-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mobame | 
 +| GAČR Urešová | Zdeňka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) | GAČR | GP13-03351P | 207-13/201234 | 2013-01-01 - 2015-12-31 | CzEngVallex\\ GAČR - postdoc | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengvallex | 
 +| CVHM | Jan Hajič | Smlouva o připojení k archivu viz. historie USC Shoah foundation Institute | UK | --- | 207-49/CVHM | 2013-01-01 - 2024-12-31 | Zdroj financování - do 12/2021 RUK, pak už jen ÚFAL. | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/malach | 
 +| GAUK 2013 Galuščáková | Petra Galuščáková | Interactive information retrieval in audiovisual dialogue corpora | GAUK | 920913 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/interactive-information-retrieval-audiovisual-dialogue-corpora | 
 +| GAUK 2013 Tamchyna | Aleš Tamchyna | Utilizing a Multitude of References in Machine Translation | GAUK | 1356213 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 | DepRefSet |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deprefset | 
 +| GAUK 2013 M. Rysová | Magdaléna Rysová | Discourse Connectives in Czech | GAUK | GAUK 36213 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2012 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| VYSTADIAL | Filip Jurčíček | Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | MŠMT - Návrat | LK11221 | 207-29/249003 | 2012-04-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vystadial | 
 +| AMALACH | Jan Hajič | AMALACH - Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | MK ČR NAKI | DF12P01OVV022 | 207-43/233033 | 2012-03-01 - 2015-12-31 | konsorcium se ZČU | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/amalach | 
 +| KONTAKT 2012 Hajič | Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | MŠMT - Kontakt | LH12093 | 207-16/209163 | 2012-03-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontaktii | 
 +| MosesCore | Ondřej Bojar | MosesCore | EC FP7 | 288487 | 207-56/12886 | 2012-02-01 - 2015-12-31 | FP7-ICT-2011-7-288487 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/288487 | 
 +| PRVOUK | Markéta Lopatková | Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | UK | P46 | 207-004/1207 | 2012-01-01 - 2016-12-31 | další PI za MFF: Ondřej Čepek | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prvouk | 
 +| GAČR 2012 Lopatková | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAČR | GAP406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-01-01 - 2015-12-31 | Delving Deeper |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/delving-deeper | 
 +| GAČR 2012 Zikánová | Šárka Zikánová | Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | GAČR | P406/12/0658 | 207-13/201113 | 2012-01-01 - 2015-12-31 | CorefDisk |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefdisk | 
 +| GAČR CVUT Pecina | Pavel Pecina | CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | GAČR | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cemi | 
 +| INTLIB 2012 Hladká | Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TAČR ALFA | TA02010182 | 204-47/1210182 | 2012-01-01 - 2015-06-30 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intelligent-library | 
 +| Merlin | Jiří Hana | Multilingual Platform for the European Reference Levels: Interlanguage Exploration in Context | EC LLP | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916 | 2012-01-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/merlin | 
 +| GAČR 2012 Kolářová | Veronika Kolářová | Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | GAČR | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-01-01 - 2014-12-31 | GAČR postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/systematic-economical-and-corpus-based-description-valency-properties-czech-deverbal-nouns | 
 +| GAČR 2012 Ševčíková | Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | GAČR | P406/12/P175 | 207-13/201111 | 2012-01-01 - 2014-12-31 | GAČR postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grant/vybrane-derivacni-vztahy-pro-automaticke-zpracovani-cestiny | 
 +| GAUK 2012 Klyueva | Natalia Klyueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky | GAUK | 639012 | 207-10/253197 | 2012-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/tools-and-data-machine-translation-between-related-languages | 
 +===== 2011 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| EUDAT | Jan Hajič | EUropean DATa Infrastructure | EC FP7 | 283304 | 207-56/11874 | 2011-10-01 - 2015-05-31 | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/283304 | 
 +| KHRESMOI | Jan Hajič | Knowledge Helper for Medical and Other Information users | EC FP7 | 257528 | 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 → 207-28/212034) | 2011-01-01 - 2014-08-31 | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/257528 | 
 +| FAUST | Jan Hajič | Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation | EC FP7 | 247762 | 207-056/10826 | 2011-01-01 - 2013-01-31 | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041)\\ \\ 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 → 207-28/212033) | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/247762 | 
 +| T4ME Net | Jan Hajič | Technologies for the Multilingual European Information Society | EC FP7 | 249119 | 207-56/10827 | 2011-01-01 - 2013-01-31 | Metanet |  |  | 
 +| GAČR 2011 Zeman | Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | GAČR | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-01-01 - 2013-12-31 | CZECHMATE |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czechmate | 
 +| GAUK 2011 Veselovská | Kateřina Lesch | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK | 3537/2011 | 207-10/251432 | 2011-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/sentence-level-polarity-detection-computer-corpus | 
 +| GAUK 2011 Novák | Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK | 4226/2011 | 207-10/251498 | 2011-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/utilization-coreference-machine-translation | 
 +| GAUK 2011 K. Rysová | Kateřina Rysová | Valency as a Word Order Factor | GAUK | GAUK 331611 |  | 2011-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2010 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| EuroMatrixPlus - X | Ondřej Bojar | EuroMatrixPlus X - Enlarged European Union Bringing Machine Translation for European Languages to the User | EC FP7 | 258711 |  | 2010-07-01 - 2012-04-30 | FP7-ICT-2009-5-258711 |  |  | 
 +| GAČR 2010 Štěpánek | Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | GAČR | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2010 Panevová | Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | GAČR | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/komputacni-lingvistika | 
 +| KONTAKT 2010 Hajičová | Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | MŠMT - Kontakt | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontakt | 
 +| GAČR 2010 NoSCoM | Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | GAČR | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-01-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/noscom | 
 +| VVI - LINDAT/CLARIN 2010 | Jan Hajič | Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research (Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum) | MŠMT | LM2010013 | 207-29/229002 | 2010-01-01 - 2015-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin | 
 +| GAČR 2010 Bojar | Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | GAČR | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2010 Hana | Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | GAČR | GPP406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2010 Popel | Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2010 Straková | Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| PHC Barrande 2010 | Eva Hajičová | Barrande - Automatické generování slovanských lexémů od kořenů, spojené se znalostí diachronní morfofonologie | MŠMT - Mobility Barrande |  |  | 2010-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2009 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| CLARA | Markéta Lopatková | Common Language Resources and their Applications | EC FP7 | 238405 | 207-56/10805 | 2009-12-01 - 2014-03-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clara | 
 +| EuroMatrixPlus | Jan Hajič | Bringing Machine Translation for European Languages to the User | EC FP7 | 231720 | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035→tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) | 2009-03-01 - 2012-02-29 | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of MŠMT |  | https://cordis.europa.eu/project/id/231720 | 
 +| GAČR-R. Barták |  | Morfo | GAČR | GA201/09/H057 | 205-13/201709 | 2009-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2009 Hajičová | Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GAČR | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| Kontakt 2009 Hajič | Jan Hajič | Mnohojazyčná univerzální anotace lingvistických dat | MŠMT - Kontakt | ME09008 | 207-16/209135 | 2009-01-01 - 2011-12-01 |  |  |  | 
 +| GAČR 2009 Spoustová | Johanka Spoustová | Internet jako jazykový korpus | GAČR | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2009 Bejček | Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2009 Mareček | David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2009 Straňák | Pavel Straňák | Víceslovné lexémy | GAUK | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2008 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| GAČR 2008 Lopatková | Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GAČR | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Mikulová | Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| CLARIN MŠMT 2008 Hajičová | Eva Hajičová | Common Language Resources and Technology Infrastructure | MŠMT | 7E08026 | 207-29/212003 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Šindlerová | Jana Šindlerová | A Multilingual Archive of Verbal Valency Characteristics | GAUK | GAUK 19008/2008 | 207-10/258017 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Urešová | Zdeňka Urešová | Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | GAUK 52408/2008 | 207-10/258062 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2007 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| LCT | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program | EC Erasmus Mundus |  | 207-001/LCT | 2007-09-01 - 2012-12-31 | https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules | 
 +| GAUK 2007 Kettnerová | Václava Kettnerová | Syntactico-Semantic Classification of Verbs for Valency Lexicon VALLEX | GAUK | GAUK 7982/2007 | 207-10/257982 | 2007-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2007 Ševčíková | Magda Ševčíková | Systematic Description of Czech Syntax Based on Language Data from the Prague Dependency Treebank | GAUK | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-01-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2006 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| COMPANIONS | Jan Hajič | COMPANIONS: persistent multi-modal interfaces to the Internet | EC FP6 | 034434 | 207-55/6694 | 2006-11-01 - 2010-10-31 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/034434 | 
 +| EuroMatrix | Jan Hajič | EuroMatrix: Statistical and Hybrid Machine Translation Between All European Languages | EC FP6 | 034291 | 207-55/6695 | 2006-09-01 - 2009-11-30 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/034291 | 
 +| GAČR 2006 Hajič | Jan Hajič | Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad | GAČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-01-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +| Kontakt 2006 Hajič | Jan Hajič | Reprezentace významu a automatické porozumění přirozenému jazyku | MŠMT - Kontakt | ME 838 | 207-16/209072 | 2006-01-01 - 2010-12-31 | PIRE ČR |  |  | 
 +===== 2005 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| LT4EL | Vladislav Kuboň | Language technology for eLearning | EC FP6 | 027391 | 207-55/5686 | 2005-12-01 - 2008-05-31 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/027391 | 
 +| CKL 2005 Hajič | Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT | LC536 | 207-29/248007 | 2005-02-01 - 2011-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/ckl | 
 +| GAUK 2005 Panevová | Jarmila Panevová | Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe | GAUK | GAUK 352/2005 | 207-10/203331 | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2005 Hajič AHA | Jan Hajič | Automatická hloubková analýza mluvené češtiny: od akustického signálu k významu | GAUK | GAUK 375/2005 | 207-10/203335 | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| GAAV Hajič 2005 | Jan Hajič | Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu | GAAV | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| Kontakt 2005 Hajič | Jan Hajič | Vícejazyčný valenční a predikátový slovník přirozeného jazyka | MŠMT - Kontakt | 1P05ME752 | 207-29/209100 | 2005-01-01 - 2007-12-31 |  |  |  | 
 +| GAAV 2005 Plátek | Markéta Lopatková | Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka | GAAV | 1ET100300517 | 205-34/242092 | 2005-01-01 - 2009-12-31 | za UI AV ČR vedl Šíma, za MFF vedl M. Plátek, na ÚFALu M. Lopatková |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/1ET100300517 | 
 +| Jazz 2005 Hlaváčová | Jaroslava Hlaváčová | Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů | GAAV | GAAV 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-01-01 - 2009-12-31 | další účastník projektu ÚJČ AV ČR |  | https://ufal.mff.cuni.cz/jazz/
 +| GAČR 2005 Collegium Informaticum | Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum | GAČR | GD201/05/H014 | 200-13/201226 | 2005-01-01 - 2008-12-31 | + za MFF navrhovatel doc. A. Kučera,\\ + další účastník projektu Ústav informatiky AV ČR (doc. J. Wiedermann) |  |  | 
 +| GAUK 2005 Bojar | Ondřej Bojar | Czech-English Machine Translation Dictionary | GAUK |  |  | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2005 Kuboň | Vladislav Kuboň | esko-anglický slovník pro strojový překlad | GAUK | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | 2005-01-01 - None | student: Magdalena Prokopová |  |  | 
 +| GAUK 2005 Smrž | Otakar Smrž |  | GAUK | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | 2005-01-01 - None |  |  |  | 
 +| GAUK 2005 Straňák | Pavel Straňák |  | GAUK | GAUK 374/2005 | 207-10/203334 | 2005-01-01 - None |  |  |  | 
 +| Výzkumný záměr 2005 | Jan Hajič | Modern methods, structures, and systems of computer science | MŠMT | MSM0021620838 |  | 2005-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| Barrande 2005 | Eva Hajičová | Barrande - Automatické zpracování vícejazyčných textových informací | MŠMT - Mobility Barrande | 2005- |  | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| MALACH ČR 2005 | Jan Hajič | Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archívech audionahrávek | MŠMT | 1P05ME786 | 207-49/5786 | 2005-01-01 - 2006-12-31 | další účastník projektu - ZČU Plzeň |  |  | 
 +===== 2004 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MUSSLAP - Zeman | Daniel Zeman | MUSSLAP - Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-07-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +| GAAV 2004 Hladká | Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV | 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-07-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2004  Hajič | Jan Hajič | Tektogramatická reprezentace angličtiny - Aplikace funkčního generativního popisu (FGP) na hloubkovou syntax cizích jazyků, v Pražském závislostním korpusu | GAUK | GAUK 489/2004 |  | 2004-01-01 - 2006-12-31 | student: Silvie Cinková |  |  | 
 +| LATER 2004 | Vladislav Kuboň | Jazyková technologie Erasmus Mundus | EC Erasmus Mundus |  |  | 2004-01-01 - 2005-12-31 |  |  | https://www.coli.uni-saarland.de/groups/HU/LATER-EM/
 +| GAČR 2004 Lopatková | Markéta Lopatková | Valenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informací | GAČR | GA405/04/0243 |  | 2004-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2003 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MŠMT 2003 Hajič | Jan Hajič | Statistický strojový překlad se strukturálním transferem | MŠMT | ME642 | 207-16/209063 | 2003-10-01 - 2005-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2003 Hajič | Jan Hajič | Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza | GAČR | 405/03/0913 | 207-13/201904 | 2003-01-01 - 2005-12-31 | Spoluřešitelé ÚJČ AV ČR a MU Brno. |  |  | 
 +| GAČR 2003 Kuboň | Vladislav Kuboň | Strojový překlad ekonomických textů z češtiny do angličtiny | GAČR | GA405/03/0914 | 207-13/201942 | 2003-01-01 - 2005-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2002 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MALACH | Jan Hajič | Malach: Multilingual access to large spoken archives | NSF | 0122466 | 207-55/2540 | 2002-01-01 - 2006-12-31 |  |  | https://malach.umiacs.umd.edu/
 +===== 2001 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| Barrande 2001 | Eva Hajičová | Barrande - Využití jazykových prostředků pro automatické vyhledávání informací ve specializovaných textových korpusech (v češtině, francouzštině, němčině a slovenštině | MŠMT - Mobility Barrande | 2001-048 |  | 2001-01-01 - 2002-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2000 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| CKL 2000 Hajičová | Eva Hajičová | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT | LN00A063 |  | 2000-01-01 - 2003-12-31 | Další účastnící projektu ÚJČ AV ČR a ZČÚ Plzeň |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/LN00A063 | 
 +===== 1999 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| DILS | Eva Hajičová | Distribuované, informační a lingvistické systémy | UK | MSM 113200006 |  | 1999-01-01 - 2004-12-31 | výzkumný záměr |  |  | 
 +| TELRI II | Eva Hajičová | Trans-European Language Resources Infrastructure - II | IC-PECO/COPERNICUS | FP4-INCO-COPERNICUS-PL97-7085 |  | 1999-01-01 - 2001-12-31 |  |  |  | 
 +===== 1998 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| Kontakt 1998 Hajič | Jan Hajič | Rozpoznávání mluveného slovanského jazyka (češtiny) | MŠMT - Kontakt | ME293 | 207-16/8293 | 1998-10-01 - 2001-12-31 | spoluřešitelé ZČU Plzeň a TU Liberec |  |  | 
 +| AGILE | Ivana Kruijff Korbayová | Automatic Generation of Instructions in Language of eastern Europe | INCO-Copernicus | PL961004 |  | 1998-01-01 - 2000-12-31 |  |  | https://ufal.ms.mff.cuni.cz/agile/
 +| Barrande 1998 | Eva Hajičová | Barrande - Lingvistický a počítačový výzkum pro automatické zpracování evropských jazyků | MŠMT - Mobility Barrande | 98051 |  | 1998-01-01 - 1999-12-31 |  |  |  | 
 +===== 1997 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| STEEL | Jan Hajič | Bilingual Terminology Extraction from Corpora | INCO-Copernicus |  |  | 1997-01-01 - 1999-12-31 |  |  |  | 
 +===== 1996 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MŠMT 1996 Hajičová | Eva Hajičová | Laboratoř počítačového zpracování jazykových dat | MŠMT | VS96151 |  | 1996-08-01 - 2000-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 1996 Hajičová | Eva Hajičová | Formální reprezentace jazykových struktur | GAČR | 405/96/0198 |  | 1996-01-01 - 1998-12-31 | spoluřešitel FF UK |  |  | 
 +| GAČR 1996-2001 Hajičová | Eva Hajičová | Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století | GAČR | 405/96/K214 |  | 1996-01-01 - 2001-12-31 | spoluřešitelé: MU FI, MU FF,, ÚČJ AV ČR, FF UK |  |  | 
 +===== 1995 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| RSS 1995 | Jan Hajič | Textual Corpora in Linguistics: Annotation and Comparison | Jiné | 195/1995 |  | 1995-07-01 - 1997-12-31 |  |  |  | 
 +| TELRI I | Eva Hajičová | Trans-European Language Resources Infrastructure - I | IC-PECO/COPERNICUS |  |  | 1995-01-01 - 1997-12-31 |  |  | http://telri.nytud.hu/
 +===== 1994 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| GAUK 1994 Hajič | Jan Hajič | Český Tagger | GAUK | 39/1994 |  | 1994-01-01 - 1995-12-31 |  |  |  | 
 +===== 1993 ===== 
 + 
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| LATESLAV | Vladislav Kuboň | Language Processing Technologies for Slavic Languages | IC-PECO/COPERNICUS | CP92-2824 |  | 1993-03-01 - 1996-06-30 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/CP92-2824 | 
 +| GAČR 1993 Hajičová | Eva Hajičová | Strojový překlad mezi angličtinou a češtinou | GAČR | GA405/93/2173 |  | 1993-01-01 - 1995-12-31 | spoluřešitel FF (ing. A. Rosen) |  |  |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]