[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Interní evidence smluvního výzkumu a čísla grantů

Smluvní výzkum

Smluvní výzkum a jeho fakturace se řídí směrnicí děkana č. 5/2015, kde jsou též nastaveny pravidla pro kalkuaci ceny (režie, povinný zisk).

Vzor smlouvy odsouhlasený MFF je zde (sekce OVZS).

Řešitel (člověk uvedený ve smlouvě jako odpovědná osoba) musí zajistit následující:

2016

Řešitel Grant = Firma Číslo smlouvy MFF Číslo RUK = RIV Číslo/a OBD záznamu/ů Číslo účtu Období Příjem 2016 Biblio záznam 2016 Zůstatek
Lopatková Markéta IBM F16004 SMV/100153 506705 207-48/16163 II.2016-XII.2016 faktura 1x měsíčně nutno vyčerpat do konce roku

2015

Řešitel Grant Číslo účtu Číslo RUK = RIV Číslo OBD Období Příjem 2015 Zprava 2015 Zůstatek
Hajič Jan Lingea 207-01/Lingea SMV/00083 1/3/13 nic převod do 2016 (zažádáno)
Hajič Jan TaraXU 207-59/12925 SMV/00097 2012-31.12.15 nic převod do 2016 (zažádáno)
Hlaváčová Jaroslava INSPIRE in Pocket F15018 (207-48/15103) SMV/100101 506723 V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 příjem zpráva OK vycerpano OK
Hajič Jan Židovské muzeum 207-49/CVHM III.2012+dodatky příjem ??? převedeno z rektorátu do 2016
Vidová Hladká Barbora Datlowe 207-48/15057 SMV/100120 506711 2015–31.12.2017 příjem zpráva OK vyčerpáno OK
Hana Jiří Geneea 207-48/15095 - - III.2015-III.2016 - - -
Hajič Jan Google 207-58/14049 SMV/100100 506705 XII/14-XII/15 příjem zpráva OK VYČERPÁNO
Pavel Pecina NTK F15022 SMV/100124 506716 XI.-XII. 2015 příjem zpráva OK vyčerpáno OK

Čísla grantů

2016

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Ondřej Čepek Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky SVV 260 333 2016 Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)
Jan Hajič LINDAT/CLARIN LM2015071 207-29/229010 2016-2019 MŠMT, velká infrastruktura
Jan Hajič Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historichých pramenů z období totalitních režimů DG16P02B048 207-43/P02B048 2016-2019 NAKI II
Jan Hajič Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat DG16P02019 207-43/P02019 2016-2019 NAKI II
Kateřina Rysová Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině DG16P02B016 207-43/P02B016 2016-2019 NAKI II
Magda Ševčíková An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech 16-18177S 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461) 2016-2018 GAČR standardní
Anja Nedoluzhko Structure of coreferential chains in parallel language data 16-05394S 207-13/201545 (dofin. 207-13/2015451) 2016-2018 GAČR standardní
Veronika Kolářová Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu 16-02196S 207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441) 2016-2018 GAČR standardní
Tomáš Kocmánek Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad GAUK 8502/2016 207-10/250237 2016-2018 GAUK
Ahmad Aghaebrahimian Spoken Language Understanding in open-domain environment GAUK 4055/2016 207-10/250098 2016-2018 GAUK
Miroslav Vodolán Open domain dialog management with knowledge graphs GAUK 11705/2016 207-10/250349 2016-2018 GAUK

2015

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Jiří Mírovský TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) LD15052 207-29/208106 2015-2017 MŠMT (COST-cz)
Jan Hajič CLARIN-Plus H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 207-56/15097 2015-2017 EU
Jan Hajič CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research) H2020-ICT-2014-1-645357 207-56/15053 2015-2017 EU
Jan Hajič Himl (Health in my Language) H2020-ICT-2014-1-644402 207-56/15054 2015-2018 EU
Pavel Pecina KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) H2020-ICT-2014-1-644753 207-56/15055 2015-2017 EU
Jan Hajič QT21 (QT21: Quality Translation 21) H2020-ICT-2014-1-645452 207-56/15056 2015-2018 EU
Václava Kettnerová Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs GA15-09979S 207-13/201418 2015-2017 GAČR
Daniel Zeman MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) GA15-10472S 207-13/201416 2015–2017 GAČR
Silvie Cinková Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech GA15-20031S 207-13/201406 2015–2017 GAČR
Vladislav Kuboň K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině GA15-06894S 207-13/201424 2015–2017 GAČR
Michal Novák Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference GAUK 3389/2015 207-10/227277 2015–2017 GAUK
Ondřej Plátek Získávání znalostí z hlasového dialogu GAUK 1915/2015 207-10/227007 2015–2017 GAUK
Jindřich LibovickýVyužití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu GAUK 5235/2015 207-10/227037 2015–2017 GAUK

2014

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Šárka Zikánová Vícejazyčná korpusová anotace LH14011 207-16/209178 2014-2016 MŠMT - Kontakt ??
Jiří Mírovský Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) 2014-2018 COST, pouze cestovní evropský grant
Jan Hajič PARSEME LD14117 207-29/208100 2014-III.2017 COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček)
David Mareček Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů 14-06548P 207-13/201333 2014-2016 GAČR - postdoc
Rudolf Rosa Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky 1572314 207-10/259571 2014-2016 GAUK
Ondřej Dušek Adaptivní generátor přirozeného jazyka 2058214 207-10/259652 2014-2016 GAUK
Lukáš Žilka Moderní řečové dialogové systémy 2076214 207-10/259654 2014- GAUK
Ivana Lukšová Alternativní způsob anotace jazykových dat 1568314 207-10/259569 2014-2016 GAUK
Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Vladislav Kuboň LCT - bonus/tržby ZDROJ 207-01/LCT 2014 školné (úfalí podíl)

2013

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Vladislav Kuboň LCT - Erasmus Mundus Masters Program 207-59/7748 2007-2013, 2013-2018(?) koordinace LCT (EU)
Zdenka Urešová Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) 13-03351P 207-13/201234 2013-15 GAČR - postdoc
Jan Hajič QTLeap FP7-ICT-2013-10-610516 207-56/13997 2013-16 EU
Jan Hajič PARSEME IC1207 207-56/14039 2013-17 COST EU

2012

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Markéta Lopatková PRVOUK PRVOUK 207-004/1207 2012- UK
Markéta Lopatková Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině P406/12/0557 207-13/201101 2012-2015 GAČR
Šárka Zikánová Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu P406/12/0658 207-13/201113 2012-2015 GAČR
Pavel Pecina Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu P103/12/G084 207-33/12084 2012-2018 GAČR (CEMI)
Filip Jurčíček Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů LK11221 207-29/249003 2012-2016 NAVRAT
Jan Hajič Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu DF12P01OVV022 207-43/233033 2012-2015 NAKI (Amalach)

2010

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Jan Hajič LINDAT/CLARIN LM2010013 207-29/229002 2010-2015 MŠMT, velká infrastruktura

GA UK

Archiv ukončených grantů

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Martin Plátek, Markéta Lopatková NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení P202/10/1333 205-33/101333 2010-2014 GAČR
Jan Hajič Khresmoi FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 → 207-28/212034) 2010-2014 EU
Jan Hajič EUDAT FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 207-56/11874 2011-2014 EU
Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká Inteligentní knihovna - INTLIB TA02010182 204-47/1210182 2012-2015 TAČR
Jiří Hana Merlin 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP 207-55/12916 2012-2014 EU LLP
Jan Hajič Strojový překlad se sémantickou informací LH12093 207-16/209163 2012-2014 Kontakt II
Ondřej Bojar MosesCore FP7-ICT-2011-7-288487 207-56/12886 2012-2015 EU
Veronika Kolářová Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) P406/12/P190 207-13/201097 2012-2014 GAČR (postdoc)
Magda Ševčíková Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny P406/12/P175 207-13/201111 2012-2014 GAČR (postdoc)
Markéta Lopatková Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika Tematický okruh II 900-26/23606418 2014 UK
Markéta Lopatková CLARA 207-56/10805 2009-2014 Marie Curie Action
Natalja Kljueva Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky GAUK 639012 207-10/253197 2012-2013 GAUK
Daniel Zeman Čeština ve věku strojového překladu P406/11/1499 207-13/201938 2011-2013 GAČR
Michal Novák Využití koreference ve strojovém překladu GAUK 4226/2011 207-10/251498 2011-2013 GAUK
Kateřina Veselovská Detekce větné polarity v počítačovém korpusu GAUK 3537/2011 207-10/251432 2011-2013 GAUK
Jarmila Panevová Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu P406/2010/0875 207-13/201849 2010-2013 GAČR
Jan Hajič, David Mareček EU - Faust FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 → 207-28/212033) 2010-2013
Roman Barták Doktorandský grant GA201/09/H057 205-13/201709 2009-2012 GAČR
Eva Hajičová Kontakt - K počítačové analýze struktury textu ME 10018 207-16/10018 2010-2012 MŠMT
Jan Hajič Metanet FP7-ICT-2009-4-249119 (MŠMT 7E11040) 207-56/10827 (česká část 207-29/212032, od r. 2012 → 207-28/212032) 2010-2013 EU
Jan Štěpánek Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu 406/10/P193 207-13/201854 2010-2012 GAČR
Jiří Hana Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji P406/10/P328 207-13/201835 2010-2012 GAČR
Ondřej Bojar Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad P406/10/P259 207-13/201827 2010-2012 GAČR
Martin Popel Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe GAUK 116310 207-10/251191 2010-2012 GAUK
Jan Kratochvíl, Jan Hajič Výzkumný záměr MSM 0021620838 207-03/2060987 MŠMT
Jan Hajič, Silvie Cinková PIRE ČR ME838 207-16/209072 MŠMT
Jan Hajič, Zdeňka Urešová KONTAKT ČR ME09008 207-16/209135 MŠMT
Jan Hajič Centrum komputační lingvistiky MŠMT ČR LC536 207-29/248007 MŠMT
Jan Hajič MALACH USA NSF 0122466 207-55/2540 Malach z americké strany, ještě pokračuje
Jan Hajič EU - Companions FP6-IST-5-034434-IP 207-55/6694 J. Hajič
Jan Hajič EU - EuroMatrix FP6-IST-5-034291-STP 207-55/6695 J. Hajič
Jan Hajič (Ondřej Bojar) EU - EuroMatrix Plus EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035→tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) 2009-04.2012
Eva Hajičová CLARIN 207-56/8754
Eva Hajičová CLARIN - MSMT CR 7E08026 207-29/212003
Eva Hajičová FLARENET 207-56/8773
Jana Straková Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu GAUK 158010 207-10/251257 2010-2011 GAUK
Jaroslava Hlaváčová Jazz GAAV ČR 1ET101120503 207-14/242083 2005-2009 IS
Jan Hajič Informační společnost GAAV ČR 1ET201120505 207-14/242084 2005-2009 IS
Martin Plátek, Markéta Lopatková Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing GAAV ČR 1ET100300517 205-34/242092 2005-2009 IS
Daniel Zeman MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication GAAV ČR 1ET101470416 207-34/242141 2004-2008 IS
Barbora Vidová Hladká Data a nástroje pro informační systémy GAAV ČR 1ET101120413 207-14/242093 2004-2008 IS
Josef Psutka, Jan Hajič MALACH ČR 1P05ME786 207-49/5786 ?-2006? MŠMT, ukončeno
Eva Hajičová Vilém Mathesius Courses EU-VMC 207-55/0516
Vladislav Kuboň LATER - Erasmus Mundus 207-55/5647 2004-2005
Vladislav Kuboň LT4eL 207-55/5686
Kiril Ribarov KT-DIGICULT-BG-M 207-55/4639 K. Ribarov
Jan Hajič, Otakar Smrž UPENN HR0011-06-1003 207-55/6693 J. Hajič, O. Smrž
Jan Hajič MŠMT - ME642 207-16/209063 J. Hajič
Antonín Kučera, Vladislav Kuboň Collegium Informaticum GAČR 201/05/H014 200-13/201226 PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň)
Jan Hajič, Silvie Cinková PIRE ČR GA405/06/0589 207-13/201313 2006-2008? GAČR
PIRE USA Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA 2006-2008? PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme
Jan Hajič MŠMT - 1P04ME752 207-29/209100 J. Hajič
Eva Hajičová Od struktury věty k textovým vztahům GA405/09/0729 207-13/201715 2009-2011 GAČR
Markéta Lopatková Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny GA405/08/0681 207-13/201603 2008-2010 GAČR
Drahomíra Spoustová GA405/09/0278 207-13/201737 2009-? GAČR
Václava Kettnerová GAUK 207-10/257982 GAUK
Jana Šindlerová GAUK 207-10/258017 GAUK
David Kolovratník GAUK 3000/2008 207-10/258134 GAUK
Marie Mikulová Subfunktory GAUK 22908 207-10/258026 2008-2009 GAUK
Zdeňka Urešová Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění GAUK 207-10/258062 2008-2009 GAUK
Eduard Bejček Lexikografické zdroje GAUK 4200/2009 207-10/259230 2009-2010 GAUK
Nguy Giang Linh Koreference GAUK 4383/2009 207-10/259268 2009 GAUK
David Mareček Vícejazyčná tektogramatika GAUK 9994/2009 207-10/259186 2009 GAUK
Lucie Mladová Mezivětné vztahy GAUK 4036/2009 207-10/259202 2009 GAUK
Pavel Straňák / Eduard Bejček Víceslovné lexémy GAUK 4307/2009 207-10/259255 2009-2011 GAUK
Zuzanna Bedřichová Synsémantika GAUK 4024/2009 207-10/259197 2009 GAUK na FF UK
Jan Hajič, Silvie Cinková GA UK 489/2004 207-10/203118 GAUK, J. Hajič, S. Cinková
Lucie Kučová GA UK 350/2005 207-10/203329 GAUK, L. Kučová
Vladislav Kuboň GA UK 351/2005 207-10/203330 GAUK, V. Kuboň
Jarmila Panevová GA UK 352/2005 207-10/203331 GAUK, J. Panevová
Jiří Semecký GA UK 372/2005 207-10/203332 GAUK, J. Semecký
Otakar Smrž GA UK 373/2005 207-10/203333 GAUK, O. Smrž
Pavel Straňák GA UK 374/2005 207-10/203334 GAUK, P. Straňák
Jan Hajič GA UK 375/2005 207-10/203335 GAUK, J. Hajič
Ondřej Kučera GAUK 207-10/257559 GAUK
Magda Ševčíková GAUK 7643/2007 207-10/257643 2007-2008 GAUK

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]