[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Interní evidence smluvního výzkumu a čísla grantů

Smluvní výzkum

Smluvní výzkum a jeho fakturace se řídí směrnicí děkana č. 5/2015, kde jsou též nastaveny pravidla pro kalkuaci ceny (režie, povinný zisk).

Vzor smlouvy odsouhlasený MFF je zde (sekce OVZS).

Řešitel (člověk uvedený ve smlouvě jako odpovědná osoba) musí zajistit následující:

2016

Řešitel Grant = Firma Číslo smlouvy MFF Číslo RUK = RIV Číslo/a OBD záznamu/ů Číslo účtu Období Příjem 2016 Biblio záznam 2016 Zůstatek
Lopatková Markéta IBM F16004 SMV/100153 506705 207-48/16163 II.2016-XII.2016 faktura 1x měsíčně nutno vyčerpat do konce roku
Vidová Hladká Barbora Datlowe F14009 SMV/100120 ???? 207-48/15057 2015–31.12.2017 faktura 3x ročně nutno vyčerpat do konce roku
Jarka Hlaváčová INSPIRE in Pocket F15018 SMV/100101 506723 207-48/15103 V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 příjem zřejmě až v 2017
Zdeněk Žabokrtský Acrea F16010 ???? ??? 207-48/16176 20.7.-31.8. 1 faktura v 2016 rozděleno

2015

Řešitel Grant Číslo účtu Číslo RUK = RIV Číslo OBD Období Příjem 2015 Zprava 2015 Zůstatek
Hajič Jan Lingea 207-01/Lingea SMV/00083 1/3/13 nic převod do 2016 (zažádáno)
Hajič Jan TaraXU 207-59/12925 SMV/00097 2012-31.12.15 nic převod do 2016
Hlaváčová Jaroslava INSPIRE in Pocket F15018 (207-48/15103) SMV/100101 506723 V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 příjem zpráva OK vycerpano OK
Hajič Jan Židovské muzeum 207-49/CVHM III.2012+dodatky příjem ??? převedeno z rektorátu do 2016
Vidová Hladká Barbora Datlowe 207-48/15057 SMV/100120 506711 2015–31.12.2017 příjem zpráva OK vyčerpáno OK
Hana Jiří Geneea 207-48/15095 - - III.2015-III.2016 - - -
Hajič Jan Google 207-58/14049 SMV/100100 506705 XII/14-XII/15 příjem zpráva OK VYČERPÁNO
Pavel Pecina NTK F15022 SMV/100124 506716 XI.-XII. 2015 příjem zpráva OK vyčerpáno OK

Čísla grantů

Poděkování grantům

Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury.

This work has been (partially) supported by the … grant.

nebo

The work on this project was (partially) supported by the grants …

Někdy se hodí věta: Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.

Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.

Fakultní/katederní číslování grantů jako zdrojů peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci.

Affiliation (domovské pracoviště): v záhlaví článku musí být jako první uvedeno Charles University, Faculty of Mathematics and Physics nebo Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; po nich může následovat jméno ústavu (směrnice děkana č. 3/2013).

Relevantní údaje z následujících tabulek přenášejte také do evidence grantů v publikační databázi Biblio.

LINDAT vyžaduje “This work has been [ supported / using language resources [and tools] developed and/or stored and/or distributed ] by the LINDAT/CLARIN project of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (project LM2015071).” pro *každý* článek, který využívá data umístěná v LINDAT repozitáři, i když si ta data odtamtud fyzicky nevzal (tj. PDT, PCEDT, jiné …DT, mluvené, ale i nástroje, atd. Jinými slovy, téměř ve všem, co napíšete, by to mělo být.

2017

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Hajič Jan OP VVV VI LINDAT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 207-40/16185 I.2017-XII.2019 vyúčtování každé čtvtletí
Žabokrtský Zdeněk OP VVV Dokt. program modernizace CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 207-40/16186 I.2017-XII.2022 vyúčtování každé čtvtletí

2016

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Ondřej Čepek Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky SVV 260 333 2016 Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)
Jan Hajič LINDAT/CLARIN LM2015071 207-29/229010 2016-2019 MŠMT, velká infrastruktura
Jan Hajič Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historichých pramenů z období totalitních režimů DG16P02B048 207-43/P02B048 2016-2019 NAKI II
Jan Hajič Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat DG16P02R019 207-43/P02019 2016-2019 NAKI II
Kateřina Rysová Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině DG16P02B016 207-43/P02B016 2016-2019 NAKI II
Magda Ševčíková An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech 16-18177S 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461) 2016-2018 GAČR standardní
Anja Nedoluzhko Structure of coreferential chains in parallel language data 16-05394S 207-13/201545 (dofin. 207-13/2015451) 2016-2018 GAČR standardní
Veronika Kolářová Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu 16-02196S 207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441) 2016-2018 GAČR standardní
Tomáš Kocmánek Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad GAUK 8502/2016 207-10/250237 2016-2018 GAUK
Ahmad Aghaebrahimian Spoken Language Understanding in open-domain environment GAUK 4055/2016 207-10/250098 2016-2018 GAUK
Miroslav Vodolán Open domain dialog management with knowledge graphs GAUK 11705/2016 207-10/250349 2016-2018 GAUK

2015

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Jiří Mírovský TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) LD15052 207-29/208106 2015-2017 MŠMT (COST-cz)
Jan Hajič CLARIN-Plus H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 207-56/15097 2015-2017 EU
Jan Hajič CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research) H2020-ICT-2014-1-645357 207-56/15053 2015-2017 EU
Jan Hajič Himl (Health in my Language) H2020-ICT-2014-1-644402 207-56/15054 2015-2018 EU
Pavel Pecina KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) H2020-ICT-2014-1-644753 207-56/15055 2015-2017 EU
Jan Hajič QT21 (QT21: Quality Translation 21) H2020-ICT-2014-1-645452 207-56/15056 2015-2018 EU
Václava Kettnerová Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs GA15-09979S 207-13/201418 2015-2017 GAČR
Daniel Zeman MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) GA15-10472S 207-13/201416 2015–2017 GAČR
Silvie Cinková Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech GA15-20031S 207-13/201406 2015–2017 GAČR
Vladislav Kuboň K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině GA15-06894S 207-13/201424 2015–2017 GAČR
Michal Novák Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference GAUK 3389/2015 207-10/227277 2015–2017 GAUK
Ondřej Plátek Získávání znalostí z hlasového dialogu GAUK 1915/2015 207-10/227007 2015–2017 GAUK
Jindřich LibovickýVyužití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu GAUK 5235/2015 207-10/227037 2015–2017 GAUK

2014

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Šárka Zikánová Vícejazyčná korpusová anotace LH14011 207-16/209178 2014-2016 MŠMT - Kontakt ??
Jiří Mírovský Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) 2014-2018 COST, pouze cestovní evropský grant
Jan Hajič PARSEME LD14117 207-29/208100 2014-III.2017 COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček)
David Mareček Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů 14-06548P 207-13/201333 2014-2016 GAČR - postdoc
Rudolf Rosa Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky 1572314 207-10/259571 2014-2016 GAUK
Ondřej Dušek Adaptivní generátor přirozeného jazyka 2058214 207-10/259652 2014-2016 GAUK
Lukáš Žilka Moderní řečové dialogové systémy 2076214 207-10/259654 2014- GAUK
Ivana Lukšová Alternativní způsob anotace jazykových dat 1568314 207-10/259569 2014-2016 GAUK
Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Vladislav Kuboň LCT - bonus/tržby ZDROJ 207-01/LCT 2014 školné (úfalí podíl)

2013

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Vladislav Kuboň LCT - Erasmus Mundus Masters Program 207-59/7748 2007-2013, 2013-2018(?) koordinace LCT (EU)
Zdenka Urešová Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) 13-03351P 207-13/201234 2013-15 GAČR - postdoc
Jan Hajič QTLeap FP7-ICT-2013-10-610516 207-56/13997 2013-16 EU
Jan Hajič PARSEME IC1207 207-56/14039 2013-17 COST EU

2012

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Markéta Lopatková P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) P46 207-004/1207 2012-2016 UK
Markéta Lopatková Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině P406/12/0557 207-13/201101 2012-2015 GAČR
Šárka Zikánová Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu P406/12/0658 207-13/201113 2012-2015 GAČR
Pavel Pecina Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu P103/12/G084 207-33/12084 2012-2018 GAČR (CEMI)
Filip Jurčíček Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů LK11221 207-29/249003 2012-2016 NAVRAT
Jan Hajič Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu DF12P01OVV022 207-43/233033 2012-2015 NAKI (Amalach)

2010

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Jan Hajič LINDAT/CLARIN LM2010013 207-29/229002 2010-2015 MŠMT, velká infrastruktura

GA UK

Archiv ukončených grantů

Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období Poznámky
Martin Plátek, Markéta Lopatková NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení P202/10/1333 205-33/101333 2010-2014 GAČR
Jan Hajič Khresmoi FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 → 207-28/212034) 2010-2014 EU
Jan Hajič EUDAT FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 207-56/11874 2011-2014 EU
Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká Inteligentní knihovna - INTLIB TA02010182 204-47/1210182 2012-2015 TAČR
Jiří Hana Merlin 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP 207-55/12916 2012-2014 EU LLP
Jan Hajič Strojový překlad se sémantickou informací LH12093 207-16/209163 2012-2014 Kontakt II
Ondřej Bojar MosesCore FP7-ICT-2011-7-288487 207-56/12886 2012-2015 EU
Veronika Kolářová Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) P406/12/P190 207-13/201097 2012-2014 GAČR (postdoc)
Magda Ševčíková Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny P406/12/P175 207-13/201111 2012-2014 GAČR (postdoc)
Markéta Lopatková Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika Tematický okruh II 900-26/23606418 2014 UK
Markéta Lopatková CLARA 207-56/10805 2009-2014 Marie Curie Action
Natalja Kljueva Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky GAUK 639012 207-10/253197 2012-2013 GAUK
Daniel Zeman Čeština ve věku strojového překladu P406/11/1499 207-13/201938 2011-2013 GAČR
Michal Novák Využití koreference ve strojovém překladu GAUK 4226/2011 207-10/251498 2011-2013 GAUK
Kateřina Veselovská Detekce větné polarity v počítačovém korpusu GAUK 3537/2011 207-10/251432 2011-2013 GAUK
Jarmila Panevová Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu P406/2010/0875 207-13/201849 2010-2013 GAČR
Jan Hajič, David Mareček EU - Faust FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 → 207-28/212033) 2010-2013
Roman Barták Doktorandský grant GA201/09/H057 205-13/201709 2009-2012 GAČR
Eva Hajičová Kontakt - K počítačové analýze struktury textu ME 10018 207-16/10018 2010-2012 MŠMT
Jan Hajič Metanet FP7-ICT-2009-4-249119 (MŠMT 7E11040) 207-56/10827 (česká část 207-29/212032, od r. 2012 → 207-28/212032) 2010-2013 EU
Jan Štěpánek Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu 406/10/P193 207-13/201854 2010-2012 GAČR
Jiří Hana Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji P406/10/P328 207-13/201835 2010-2012 GAČR
Ondřej Bojar Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad P406/10/P259 207-13/201827 2010-2012 GAČR
Martin Popel Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe GAUK 116310 207-10/251191 2010-2012 GAUK
Jan Kratochvíl, Jan Hajič Výzkumný záměr MSM 0021620838 207-03/2060987 MŠMT
Jan Hajič, Silvie Cinková PIRE ČR ME838 207-16/209072 MŠMT
Jan Hajič, Zdeňka Urešová KONTAKT ČR ME09008 207-16/209135 MŠMT
Jan Hajič Centrum komputační lingvistiky MŠMT ČR LC536 207-29/248007 MŠMT
Jan Hajič MALACH USA NSF 0122466 207-55/2540 Malach z americké strany, ještě pokračuje
Jan Hajič EU - Companions FP6-IST-5-034434-IP 207-55/6694 J. Hajič
Jan Hajič EU - EuroMatrix FP6-IST-5-034291-STP 207-55/6695 J. Hajič
Jan Hajič (Ondřej Bojar) EU - EuroMatrix Plus EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035→tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) 2009-04.2012
Eva Hajičová CLARIN 207-56/8754
Eva Hajičová CLARIN - MSMT CR 7E08026 207-29/212003
Eva Hajičová FLARENET 207-56/8773
Jana Straková Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu GAUK 158010 207-10/251257 2010-2011 GAUK
Jaroslava Hlaváčová Jazz GAAV ČR 1ET101120503 207-14/242083 2005-2009 IS
Jan Hajič Informační společnost GAAV ČR 1ET201120505 207-14/242084 2005-2009 IS
Martin Plátek, Markéta Lopatková Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing GAAV ČR 1ET100300517 205-34/242092 2005-2009 IS
Daniel Zeman MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication GAAV ČR 1ET101470416 207-34/242141 2004-2008 IS
Barbora Vidová Hladká Data a nástroje pro informační systémy GAAV ČR 1ET101120413 207-14/242093 2004-2008 IS
Josef Psutka, Jan Hajič MALACH ČR 1P05ME786 207-49/5786 ?-2006? MŠMT, ukončeno
Eva Hajičová Vilém Mathesius Courses EU-VMC 207-55/0516
Vladislav Kuboň LATER - Erasmus Mundus 207-55/5647 2004-2005
Vladislav Kuboň LT4eL 207-55/5686
Kiril Ribarov KT-DIGICULT-BG-M 207-55/4639 K. Ribarov
Jan Hajič, Otakar Smrž UPENN HR0011-06-1003 207-55/6693 J. Hajič, O. Smrž
Jan Hajič MŠMT - ME642 207-16/209063 J. Hajič
Antonín Kučera, Vladislav Kuboň Collegium Informaticum GAČR 201/05/H014 200-13/201226 PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň)
Jan Hajič, Silvie Cinková PIRE ČR GA405/06/0589 207-13/201313 2006-2008? GAČR
PIRE USA Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA 2006-2008? PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme
Jan Hajič MŠMT - 1P04ME752 207-29/209100 J. Hajič
Eva Hajičová Od struktury věty k textovým vztahům GA405/09/0729 207-13/201715 2009-2011 GAČR
Markéta Lopatková Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny GA405/08/0681 207-13/201603 2008-2010 GAČR
Drahomíra Spoustová GA405/09/0278 207-13/201737 2009-? GAČR
Václava Kettnerová GAUK 207-10/257982 GAUK
Jana Šindlerová GAUK 207-10/258017 GAUK
David Kolovratník GAUK 3000/2008 207-10/258134 GAUK
Marie Mikulová Subfunktory GAUK 22908 207-10/258026 2008-2009 GAUK
Zdeňka Urešová Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění GAUK 207-10/258062 2008-2009 GAUK
Eduard Bejček Lexikografické zdroje GAUK 4200/2009 207-10/259230 2009-2010 GAUK
Nguy Giang Linh Koreference GAUK 4383/2009 207-10/259268 2009 GAUK
David Mareček Vícejazyčná tektogramatika GAUK 9994/2009 207-10/259186 2009 GAUK
Lucie Mladová Mezivětné vztahy GAUK 4036/2009 207-10/259202 2009 GAUK
Pavel Straňák / Eduard Bejček Víceslovné lexémy GAUK 4307/2009 207-10/259255 2009-2011 GAUK
Zuzanna Bedřichová Synsémantika GAUK 4024/2009 207-10/259197 2009 GAUK na FF UK
Jan Hajič, Silvie Cinková GA UK 489/2004 207-10/203118 GAUK, J. Hajič, S. Cinková
Lucie Kučová GA UK 350/2005 207-10/203329 GAUK, L. Kučová
Vladislav Kuboň GA UK 351/2005 207-10/203330 GAUK, V. Kuboň
Jarmila Panevová GA UK 352/2005 207-10/203331 GAUK, J. Panevová
Jiří Semecký GA UK 372/2005 207-10/203332 GAUK, J. Semecký
Otakar Smrž GA UK 373/2005 207-10/203333 GAUK, O. Smrž
Pavel Straňák GA UK 374/2005 207-10/203334 GAUK, P. Straňák
Jan Hajič GA UK 375/2005 207-10/203335 GAUK, J. Hajič
Ondřej Kučera GAUK 207-10/257559 GAUK
Magda Ševčíková GAUK 7643/2007 207-10/257643 2007-2008 GAUK

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]