[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2017/01/16 17:38]
ufal
cisla-grantu [2023/11/28 08:44] (current)
hladka
Line 1: Line 1:
-====== Interní evidence smluvního výzkumu a čísla grantů ====== 
  
 +====== Grant numbers ======
  
 +  * **PAKT is the main source for all information on this page. If you wish to make any changes, please email to: pakt[at]ufal.mff.cuni.cz**
 +  * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**
 +  * The column "grant number" contains the grant number which must be acknowledged in publications
 +  * The column "account number" lists the internal (faculty/institute) number of the grant as a source of money for travels authorisation ("cestovní příkaz") etc.
 +  * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]
 +  * Previous version of this page can be accessed [[cisla-grantu:archive|here]]
 +===== 2024 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| EVERSE | Jan Hajič | European Virtual Institute for Research Software Excellence | EC HE | 101129744 |  | 2024-03-01 - 2027-02-28 |  | Tereza Vojtěchová |  |
 +| ATRIUM | Jan Hajič | Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities | EC HE | 101132163 |  | 2024-01-01 - 2028-12-31 |  | Jana Hamrlová |  |
 +| HiČKoK | Daniel Zeman | HiČKoK: Historie češtiny v korpusovém kontinuu | TAČR SIGMA | TQ01000072 | 207-47/0100072 | 2024-01-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  |
 +===== 2023 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| PONK | Barbora Vidová Hladká | PONK - Asistent přístupné úřední komunikace | TAČR SIGMA | TQ01000526 | 207-27/1000526 | 2023-09-01 - 2025-12-31 |  | Lenka Fišerová |  |
 +| Newsroom AI | Barbora Vidová Hladká | Newsroom AI: veřejná služba v éře automatizované žurnalistiky | TAČR SIGMA | TQ01000100 | 207-47/01000100 | 2023-09-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  |
 +| TAČR SIGMA Poláková edUKate | Lucie Poláková | Podpora digitálního vzdělávání cizojazyčných dětí prostřednictvím počítačového překladu | TAČR SIGMA | TQ01000458 | 207-27/1000458 | 2023-07-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  |
 +| DACT | Jan Hajič | Digital Analysis of Chant Transmission | SSHRC | R35619/ 1037643 - 10099354 | 207-59/23777 | 2023-04-01 - 2030-03-31 | https://dact-chant.ca/ | Iva Doušová | TBD |
 +| UMR | Jan Hajič | Univerzální reprezentace významu UMR | MŠMT | LUAUS23283 | 207-29/234033 | 2023-03-01 - 2027-09-30 | zahr. partner Brandeis University | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2540 |
 +| NAKI 2023 Rysová | Kateřina Rysová | Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině | MK ČR NAKI III | DH23P03OVV037 | 207-43/233097 | 2023-03-01 - 2027-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2513 |
 +| NAKI 2023 Hajič jun. | Jan Hajič | OmniOMR – rozpoznávání hudebního záznamu pomocí strojového učení pro digitální knihovny | MK ČR NAKI III | DH23P03OVV008 | 207-43/233098 | 2023-03-01 - 2027-12-31 | další účastník projektu Moravská zemská knihovna v Brně | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/omniomr |
 +| NPO DiSS | Zdeněk Žabokrtský | Transformace pro VŠ na UK, specifický cíl B | NPO (EC NextGenEU RRF) | NPO_UK_MSMT-16602/2022 | 207-49/23702 | 2023-03-01 - 2024-06-30 |  | Jana Hamrlová |  |
 +| GAČR 2023 Mikulová | Marie Mikulová | Funkce a formy okolnostních určení | GAČR | 23-05238S | 207-13/201347 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun2 |
 +| GAČR 2023 Štěpánková | Barbora Štěpánková | Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtině | GAČR | 23-05240S | 207-13/201348 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2511 |
 +| GAČR 2023 Mareček | David Mareček | Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelech | GAČR | 23-06912S | 207-13/201364 | 2023-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2509 |
 +| PRIMUS 2023 Libovický | Jindřich Libovický | Jazykově neutrální a kulturně kontrolovatelné vícejazyčné neuronové reprezentace vět | UK Primus | PRIMUS/23/SCI/023 | 207-45/247137 | 2023-01-01 - 2026-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2510 |
 +| KUK | Barbora Vidová Hladká | Knihovna UK | UK |  | 207-03/22688 | 2023-01-01 - 2023-12-31 | podpora KnihovnaUK | Iva Doušová |  |
 +| LINDAT/CLARIAH-CZ 2023-2026 | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for the Language Technologies, Arts and Humanities | MŠMT - velká infrastruktura | LM2023062 | 207-29/229020 | 2023-01-01 - 2026-12-31 | pokračování LINDAT/CLARIAH-CZ 2019-2022 | Lenka Fišerová | https://lindat.cz/ |
 +| GAUK 2023 Jon | Josef Jon | Metody pro zlepšení neuronového strojového překladu různorodých textů | GAUK | 244523 | 207-10/252453 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2563 |
 +| GAUK 2023 Mayer | Jiří Mayer | Generování syntetických trénovacích dat a jiné metody pro rozpoznávání psaných notopisů | GAUK | 289623 | 207-10/252555 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mashcima |
 +| GAUK 2023 Hledíková | Hana Hledíková | Morfematická komplexita slovesné slovní zásoby ve čtyřech jazycích: Kvantitativní výzkum založený na korpusových datech | GAUK | 246723 | 207-10/252459 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2557 |
 +| GAUK 2023 Javorský | Dávid Javorský | Používanie pomocných podúloh na učenie obmedzení v NLP | GAUK | 272323 | 207-10/252508 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2562 |
 +| GAUK 2023 Krubiński | Mateusz Krubiński | Aritmetické vlastnosti v prostoru výzev jazykového modelu | GAUK | 291923 | 207-10/252563 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/llm-arithmetic |
 +| SVV 2023 |  | Specifický výzkum | UK | SVV 260 698 | 205-09/260698 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |  | Iva Doušová |  |
 +===== 2022 =====
  
-====== Smluvní výzkum ======+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of Heritage on Nazi Persecution | EC HE | 101061016 | 207-56/22637 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/memorise | 
 +| RES-Q Plus | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | EC HE | 101057603 | 207-56/22638 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/res-q-plus | 
 +| COST UniDive | Daniel Zeman | Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) | EC COST | CA21167 |  | 2022-09-23 - 2026-09-22 |  |  | https://www.cost.eu/actions/CA21167/
 +| HPLT / Hippolyta | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | EC HE | 101070350 | 207-56/22633 | 2022-09-01 - 2025-08-30 | official acronym: HPLT, internal project alias: Hippolyta | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/hippolyta-hplt | 
 +| MTM 2022 | Jindřich Helcl | Fifteenth MT Marathon 2022 | Dary |  | 207-002/22663 Z | 2022-09-01 - None |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/mtm22/
 +| ELE 2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | EC/EP | 101075356 | 207-56/22632 | 2022-07-01 - 2023-06-30 | PPPA Pilot Projects and Preparatory Actions | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ele-2 | 
 +| ELRC-WS-2022 | Jan Hajič | 3rd ELRC Czech workshop | EC DG CNET | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 | 207-59/22607 | 2022-05-03 - 2023-12-31 |  | Stanislava Gráf | https://lr-coordination.eu/czech3rd | 
 +| NG-NLG | Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | EC ERC (HE) | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-04-01 - 2027-03-31 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ng-nlg | 
 +| CELL | Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2022-01-01 - 2023-09-30 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cell | 
 +| COOPERATIO | Barbora Vidová Hladká | COOPERATIO Informatické | UK | --- | 207-04/207COOP | 2022-01-01 - 2090-12-31 |  | Iva Doušová |  | 
 +| COOPERATIOL | Eva Hajičová | COOPERATIO Lingvistické | UK |  | 207-04/207207005 | 2022-01-01 - 2090-12-31 |  | Iva Doušová |  | 
 +| NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | GAČR | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallexder | 
 +| RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech | GAČR | 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/rapidisc | 
 +| DONATIO prof. Hajič | Jan Hajič | Donatio 2022 | UK | není | 207-08/280129 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |  | Jana Hamrlová |  | 
 +| GAUK 2022 Plátek | Ondřej Plátek | Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems | GAUK | GAUK 40222 | 207-10/251973 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ecss | 
 +| GAUK 2022 Svoboda | Emil Svoboda | Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení | GAUK | GAUK 128122 | 207-10/251994 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2469 | 
 +| HWU D22019 | Ondřej Dušek | Heriot-Watt University dar | Dary | DAR-0273, D22019 | 207-02/22622 Z | 2022-01-01 - 2090-12-31 | DAR-0273 (zelené, pomocná evidence), D22019 (červené, iFIS)\\ - Heriot-Watt University (původně od Apple) | Lenka Fišerová |  | 
 +===== 2021 =====
  
-Smluvní výzkum a jeho fakturace se řídí směrnicí děkana [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm|č. 5/2015]], kde jsou též nastaveny pravidla pro kalkuaci ceny (režie, povinný zisk).+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| ParlaMint II | Barbora Vidová Hladká | ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora | CLARIN ERIC | none | 207-59/22617 | 2021-12-01 - 2023-09-30 |  | Hana Kubištová | https://www.clarin.eu/parlamint | 
 +| MASAPI | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TAČR TREND | FW03010656 | 207-47/3010656 | 2021-10-01 - 2024-01-01 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/masapi | 
 +| @SWitCH Crash Course (CODAS) | Barbora Vidová Hladká | @SWitCH: Crash Course on Data Analytics for  Students of Social Studies and Humanities | EC 4EU+ (Erasmus+) | 2021_F3_10 |  | 2021-08-01 - 2022-09-30 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/switch/crash-course | 
 +| EDU-AI | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TAČR Éta | TL05000236 | 207-47/5000236 | 2021-04-01 - 2023-12-31 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/edu-ai | 
 +| START Kyjánek | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages | UK | START/HUM/010 | 207-46/R211010 | 2021-04-01 - 2023-03-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2248 | 
 +| START Polák | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | UK | START/SCI/089 | 207-46/R244089 | 2021-04-01 - 2023-03-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2293 | 
 +| CLS INFRA | Silvie Cinková | Computational Literary Studies Infrastructure | EC H2020 | 101004984 | 207-56/21552 | 2021-03-01 - 2025-02-28 |  | Hana Kubištová | https://cordis.europa.eu/project/id/101004984 | 
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020| EC/EP | LC-01641480 - 101018166 | 207-56/21510 | 2021-01-01 - 2022-06-30 | EC/EP - PPPA (Pilot Projects and Preparatory Actions) | Tereza Vojtěchová | https://ecspm.org/multilingualism-and-digital-technology/european-language-equality/
 +| GAUK Musil | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK | GAUK 370721 | 207-10/251882 | 2021-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2294 | 
 +| GAUK Limisiewicz | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK | GAUK 338521 | 207-10/251818 | 2021-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2286 | 
 +| GAUK Mukherjee | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK | GAUK 392221 | 207-10/251947 | 2021-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/controllable-nlg | 
 +| GAUK Nekvinda | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK | GAUK 373921 | 207-10/251896 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2295 | 
 +| ParlaMint | Barbora Vidová Hladká | ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora | CLARIN ERIC |  | 207-059/21536 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://www.clarin.eu/parlamint | 
 +===== 2020 =====
  
-Vzor smlouvy odsouhlasený MFF je [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/|zde (sekce OVZS)]].+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | EC H2020 | 952026 | 207-56/20478 | 2020-09-01 - 2024-08-31 |  | Jana Hamrlová | https://cordis.europa.eu/project/id/952026 | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TAČR Éta | TL03000348 | 207-27/270088 | 2020-04-01 - 2022-09-30 | spoluřešitelé: Akademie múzických umění a Švandovo divadlo | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/theaitre | 
 +| Prameny Krkonoš | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | MK ČR NAKI II | DG20P02OVV010 | 207-43/20440 2020-03-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prameny-krkonos | 
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | EC H2020 | 870930 | 207-56/20423 | 2020-02-01 - 2023-04-30 |  | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/870930 | 
 +| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury | MŠMT OP VVV | CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/op-vvv-lindat | 
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse | GAČR Expro | 20-16819X | 207-13/201078 | 2020-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lusyd | 
 +| GAČR Poláková | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | GAČR | 20-09853S | 207-13/201065 | 2020-01-01 - 2023-06-30 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/global-coherence | 
 +| GAUK Kasner | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/domain-adaptation-nlg | 
 +| GAUK Macháček | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2285 | 
 +| GAUK Kubeša | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2288 | 
 +| GAUK Hudeček 2020 | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK | GAUK 302120 | 207-010/251411 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2284 | 
 +===== 2019 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| LCT koordinace | Markéta Lopatková | LCT: European Masters Program Language and Communication Technologies | EC Erasmus Mundus | 610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB | 207-59/7748 | 2019-09-01 - 2025-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules |
 +| ELRC-WS-2019 | Jan Hajič | 2nd ELRC Czech workshop | EC DG CNET | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 | 207-055/19355 | 2019-09-01 - 2019-12-31 |  |  |  |
 +| Mellon II | Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case | Mellon | G-1901-06505 | 207-55/19414 | 2019-07-01 - 2023-06-30 | Mellon Foundation, Brandeis University | Jana Hamrlová |  |
 +| GAČR Ševčíková | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat | GAČR | 19-14534S | 207-13/201949 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1838 |
 +| GAČR Kolářová | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | GAČR | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-01-01 - 2021-12-31 | NomVallex 2.0 | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex-ii |
 +| PRIMUS-Dušek | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | UK Primus | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/namuddis |
 +| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities | MŠMT - velká infrastruktura | LM2018101 | 207-29/229012 | 2019-01-01 - 2022-12-31 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclariah-cz |
 +| GAČR Cinková | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech | GAČR | 19-19191S | 207-13/201953 | 2019-01-01 - 2022-06-30 | LiFR | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lifr |
 +| GAČR Mírovský - CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | GAČR | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-01-01 - 2021-12-31 | CzeDParse | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse |
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | EC H2020 | 825460 | 207-56/19353 | 2019-01-01 - 2022-03-31 |  | Tereza Vojtěchová | https://cordis.europa.eu/project/id/825460 |
 +| BERGAMOT | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | EC H2020 | 825303 | 207-56/19354 | 2019-01-01 - 2022-06-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://cordis.europa.eu/project/id/825303 |
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid | EC H2020 | 825627 | 207-56/19352 | 2019-01-01 - 2022-06-30 |  | Jana Hamrlová | https://cordis.europa.eu/project/id/825627 |
 +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | EC H2020 | 823782 | 207-56/19356 | 2019-01-01 - 2022-04-30 |  | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/823782 |
 +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | GAČR Expro | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/neurem3 |
 +| GAUK Vidra | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2277 |
 +| GAUK Auersperger | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích | GAUK | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2287 |
 +| GAUK Kvapilíková | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat | GAUK | GAUK 302120 | 207-10/251210 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2283 |
 +===== 2018 =====
  
-**Řešitel** lověuvedený ve smlouvě jako odpovědná osoba**musí zajistit následující**:+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| InterCost-Cinková | Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | MŠMT COST | LTC18020 | 207-29/234206 | 2018-06-01 - 2021-10-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intercost-readability | 
 +| Dar NeuronSW LTD | Jan Hajič | Dar NeuronSW LTD - Mgr.Hajič | Dary |  | 207-002/18304 | 2018-05-01 - None |  |  |  | 
 +| OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací | MPO | -MIKE-grant-id | 207-40/S18296 | 2018-04-01 - 2018-12-31 | MPO (ukončení projektu 31.12.2018) | Libuše Kaprálová |  | 
 +| GAČR Lopatková | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí | GAČR | 18-03984S | 207-13/201817 | 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vallex | 
 +| GAČR Bojar | Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | GAČR | 18-24210S | 207-13/201849 | 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1797 | 
 +| GAČR Mareček LSD | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | GAČR | 18-02196S | 207-13/201815 | 2018-01-01 - 2020-12-31 | LSD | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lsd | 
 +| UNCE-Mlynář | Jiří Kocián | VITRI - Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti | UK | UNCE/HUM/009 | 207-44/204050 | 2018-01-01 - 2023-12-31 | Od 06/2022 změna v PI: z Jakub Mlynář na Jiří Kocián (knihovna) | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/unce-vitri | 
 +| GAUK Náplava | Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | GAUK | 578218 | 207-10/250789 | 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová |  | 
 +| GAUK Hořeňovská | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a stojům| GAUK | 1704218 | 207-10/251001 | 2018-01-01 - 2019-12-31 |  | Hana Kubištová |  | 
 +| GAUK Helcl | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | GAUK | 976518 | 207-10/250869 | 2018-01-01 - 2019-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2567 | 
 +| GAUK Variš | Dušan Variš | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu | GAUK | 1140218 | 207-10/250900 | 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2568 | 
 +===== 2017 =====
  
-  * vyplnění evidenčního formuláře (umí Maruška[[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/|zde (sekce OVZS)]]; +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
-  * čerpání a vyčerpání získaných prostředků v souladu s výše áuvedenou směrnicí děkana [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm|č5/2015]], tedy +| OP VVV - postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy | MŠMT OP VVV | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 | 200-40/R183212 | 2017-12-01 - 2021-12-31 | OP VVV fakultní/univerzitní |  | https://cuni.cz/UK-9151.html | 
-     * vyčerpat do 31.12příslušného roku (nelze převádět), +| TLT16 konference | Jan Hajič | 16th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories | Jiné |  | 207-60/618002 | 2017-11-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/tlt16/ | 
-     * 10% z fakturovaných výnosů je režie, +| Tour de CLARIN 2018 | Pavel Straňák | Tour de CLARIN: DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018 | CLARIN ERIC |  | 207-059/16181 | 2017-10-01 - 2018-12-31 |  |  | https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-dariah-cz-workshop-digital-humanities-2018 | 
-     * 15% z fakturovaných výnosů je povinný ziskkterý stává fakultě (nikoli UFAL); +| EAMT 2017 konference | Ondřej Bojar | The 20th Annual Conference of the European Association for Machine Translation | Jiné |  | 207-060/617021 | 2017-04-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/eamt2017/program.php | 
-  * záznam v Bibliu splňující echny požadavky, aby se smluvní výzkum započítal do RIV (nad 50 tis./rok), s nímž souvisí mj+| Clarin Secondment | Pavel Straňák | Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT | CLARIN ERIC | CE-2015-0553 | 207-56/17212 2017-03-31 - 2017-12-31 |  |  |  | 
-     * vytvoření webové stránky, kde lze stáhnout software, +| Polisys | Zdeněk Žabokrtský | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR | MV ČR | VH20172017023 | 207-43/17209 | 2017-03-01 - 2017-12-31 |  | Jana Hamrlová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2234 | 
-     * vzor takového záznamu je [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=publication&id=-4638397016737837252&mode=view|zde]] (snad splňuje všechny nároky); +| OP PPR 3-dokument | Jan Hajič | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | MHMP | cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192 | 2017-01-01 - 2018-12-31 | Operační program Praha - pól růstu ČR, podprojekt KK3\\ Otevřené dokumenty | Hana Kubištová |  | 
-  * záznam zde na wiki.+| OP PPR 1-preklad | Ondřej Bojar | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | MHMP | cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193 | 2017-01-01 - 2018-12-31 | Operační program Praha - pól růstu ČRpodprojekt KK1\\ Strojový překlad vietnamštiny do češtiny pro účely Policie ČR | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mtviet | 
 +| GAČR Mikulová - ForFun | Marie Mikulová | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat | GAČR | GA17-12624S | 207-13/201681 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | ForFun | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun | 
 +| GAČR Urešová CzEngClass | Zdeňka Urešová | Kontextová synonymie a valence sloves bilingvním prostředí | GAČR | GA17-07313S | 207-13/201676 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | CzEngClass | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengclass | 
 +| GAČR Zikánová | Šárka Zikánová | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence | GAČR | GA17-03461S | 207-13/201669 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | IRTC | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/irtc | 
 +| GAČR Rysová AnaConn | Kateřina Rysová | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis | GAČR | GA17-06123S | 207-13/201675 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | AnaConn | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/anaconn | 
 +| OP VVV LINDAT | Jan Hajič | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity | MŠMT | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185 | 2017-01-01 - 2019-12-31 |  | Libuše Kaprálová |  | 
 +| OP VVV LangTech | Zdeněk Žabokrtský | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika | MŠMT OP VVV | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 | 2017-01-01 - 2022-09-30 |  | Jana Hamrlová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/langtech | 
 +| GAUK Droganova | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK | 794417 | 207-10/250510 2017-01-01 - 2019-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1420 | 
 +| GAUK Hajič jun. | Jan Hajič | Multimodální rozpoznávání notopisu pomocí hlubokého učení | GAUK |  | 207-010/250648 | 2017-01-01 - 2019-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2566 | 
 +| GAUK Mediankin | Nikita Mediankin | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK | 1114217 | 207-10/250579 | 2017-01-01 - 2017-12-31 | DeepSynt | Libuše Brdičková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deepsynt | 
 +===== 2016 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| Mellon | Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services | Mellon | Mellon31600666 | 207-59/16189 | 2016-10-01 - 2018-09-30 | Mellon Foundation, Brandeis University | Jana Hamrlová |  |
 +| DigiLing | Zdeněk Žabokrtský | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics | EC Erasmus+ | KA2-HE-03/16 | 207-59/16180 | 2016-09-01 - 2019-08-31 |  | Jana Hamrlová | https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1243 |
 +| EVALD | Kateřina Rysová | EVALD: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | MK ČR NAKI II | DG16P02B016 | 207-43/P02B016 | 2016-03-01 - 2019-12-31 | EVALD NAKI II | Kateřina Rysová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse |
 +| LINDAT/CLARIN | Jan Hajič | LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat | MŠMT - velká infrastruktura | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-01-01 - 2019-12-31 | EF16_013/0001781 pro CEP | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin-0 |
 +| VIADAT | Jan Hajič | VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat | MK ČR NAKI II | DG16P02R019 | 207-43/P02019 | 2016-01-01 - 2019-12-31 | další účastníci projektu NFA a ÚSD | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/viadat |
 +| ZČU-ÚSTR | Jan Hajič | Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů | MK ČR NAKI II | DG16P02B048 | 207-43/P02B048 | 2016-01-01 - 2019-12-31 | hl. příjemce ZČU, spolupříjemci UK a ÚSTR | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ustr |
 +| GAUK 2016 Aghaebrahimian | Ahmad Aghaebrahimian | Spoken Language Understanding in open-domain environment | GAUK | GAUK 4055/2016 | 207-010/250098 | 2016-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/open-domain-slu |
 +| GAUK 2016 Kocmi | Tom Kocmi | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad | GAUK | GAUK 8502/2016 | 207-10/250237 | 2016-01-01 - 2018-12-31 | ANNMT |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/annmt |
 +| GAUK 2016 Vodolán | Miroslav Vodolán | Open domain dialog management with knowledge graphs | GAUK | GAUK 11705/2016 | 207-10/250349 | 2016-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1277 |
 +| NomVallex | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GAČR | GA16-02196S | 207-13/201544 | 2016-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex |
 +| GAČR 2016 Nedoluzhko | Anna Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GAČR | GA16-05394S | 207-13/201545 | 2016-01-01 - 2018-12-31 | CorefChains |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefchains |
 +| GAČR 2016 Ševčíková | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech | GAČR | GA16-18177S | 207-013/201546 | 2016-01-01 - 2018-12-31 | DerInfMorph |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/derinfmorph |
 +| FP6 Mobility Ševčíková | Magda Ševčíková | Kontrastivní pohled na moderní českou morfologii s ohledem na frankofonní mluvčí | EC FP6 | 7AMB16FR048 | 207-029/221130 | 2016-01-01 - 2017-12-31 | MŠMT Mobility France 7AMB16FR048 |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/7AMB16FR048#project-main |
 +| PHC Barrande 2016 | Eva Hajičová | Barrande - Kontrastní přístup k české morfologii pro francouzštináře | MŠMT - Mobility Barrande |  |  | 2016-01-01 - 2017-12-31 |  |  |  |
 +===== 2015 =====
  
-==== 2016 ====+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| TextLink-cz 2015 Mírovský | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | MŠMT COST | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-11-01 - 2017-12-31 |  |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/LD15052 | 
 +| CLARIN+ | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure | EC H2020 | 676529 | 207-56/15097 | 2015-09-01 - 2017-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clarin-plus | 
 +| HimL | Jan Hajič | HimL: Health in my Language | EC H2020 | 644402 | 207-56/15054 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | H2020-ICT-2014-1-644402 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/644402 | 
 +| QT21 | Jan Hajič | QT21: Quality Translation 21 | EC H2020 | 645452 | 207-56/15056 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | H2020-ICT-2014-1-645452 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/645452 | 
 +| KConnect 2015 Pecina | Pavel Pecina | Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain | EC H2020 | 644753 | 207-56/15055 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | H2020-ICT-2014-1-644753 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/644753 | 
 +| GACR-D. Zeman | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GAČR | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/manyla | 
 +| CRACKER | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research | EC H2020 | 645357 | 207-56/15053 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | H2020-ICT-2014-1-645357 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/645357 | 
 +| GAČR-V. Kettnerová | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GAČR | GA15-09979S | 207-13/201418 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1124 | 
 +| GAČR-S. Cinková | Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GAČR | GA15-20031S | 207-13/201406 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | zelligharris | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/zelligharris | 
 +| GACR V. Kuboň | Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GAČR | GA15-06894S | 207-13/201424 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evaluation | 
 +| GAUK 2015 Libovický | Jindřich Libovický | Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu | GAUK | GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1269 | 
 +| GAUK 2015 Novák | Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK | GAUK 3389/2015 | 207-10/227277 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | cross-coref |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cross-coref | 
 +| GAUK 2015 OPlátek | Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK | GAUK 1915/2015 | 207-10/227007 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | DiaMine |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/diamine | 
 +| GAUK 2015 Kovařík |  | Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů | GAUK | GAUK 915/2015 |  | 2015-01-01 - None |  |  |  | 
 +===== 2014 =====
  
-Řešitel ^ Grant = Firma Číslo smlouvy MFF Číslo RUK = RIV Číslo/a OBD záznamu/ů Číslo účtuObdobí Příjem 2016  Biblio záznam 2016 ^ Zůstatek +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website 
-|Lopatková Markéta  IBM   F16004  **SMV/100153** 506705 | 207-48/16163    II.2016-XII.2016  faktura 1x měsíčně    |nutno vyčerpat do konce roku  | +LD-PARSEME Jan Hajič PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy - k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka MŠMT COST LD14117 | 207-29/208100 2014-04-01 - 2017-03-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ld-parseme 
-|Vidová Hladká Barbora Datlowe F14009  SMV/100120   ????   |207-48/15057 2015–31.12.2017 faktura 3x ročně |   |nutno vyčerpat do konce roku   +KONTAKT 2014 Zikánová Šárka Zikánová Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií MŠMT - Kontakt LH14011 | 207-16/209178 2014-04-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/988 | 
-|Jarka Hlaváčová INSPIRE in Pocket F15018  SMV/100101   506723   | 207-48/15103 V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 | příjem zřejmě až v 2017     +| GAČR Mareček | David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů GAČR GP14-06548P | 207-13/201333 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | LiStr\\ GAČR - postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/820 
-|Zdeněk Žabokrtský Acrea F16010????   |???    207-48/16176 20.7.-31.8. | 1 faktura v 2016|   rozděleno  |+GAUK 2014 Jurčíček  | Modern Spoken Dialog Systems | GAUK | 2076214 |  | 2014-01-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/msds | 
 +| GAUK 2014 Rosa | Rudolf Rosa | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky | GAUK | 1572314 | 207-10/259571 2014-01-01 - 2016-12-31 croSSSynt  https://ufal.mff.cuni.cz/grants/crosssynt 
 +GAUK 2014 ODušek Ondřej Dušek Adaptivní generátor přirozeného jazyka GAUK 2058214 | 207-10/259652 2014-01-01 - 2016-12-31 | AdaNLG |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/adanlg | 
 +| GAUK 2014 Lukšová | Ivana Sixtová (Lukšová) | Alternativní způsob anotace jazykových dat | GAUK | 1568314 | 207-10/259569 | 2014-01-01 - 2016-12-31 Čapek GAUK |  |  | 
 +| TextLink 2014 Mírovský | Jiří Mírovský | TextLink: Structuring Discourse in Multilingual Europe | EC FP7 | IS1312 |  | 2014-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink | 
 +===== 2013 =====
  
-==== 2015 ====+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| QTLeap | Jan Hajič | QTLeap | EC FP7 | 610516 | 207-56/13997 | 2013-11-01 - 2016-10-31 | FP7-ICT-2013-10-610516 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/610516 | 
 +| LCT 2013 | Vladislav Kuboň | LCT: European Masters Program in Language and Communication Technologies | EC Erasmus Mundus |  |  | 2013-09-01 - 2019-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules | 
 +| PARSEME 2013 | Jan Hajič | PARSEME: Parsing and Multiword Expressions | EC FP6 | IC1207 | 207-56/14039 | 2013-03-08 - 2017-03-07 |  |  | parseme.eu | 
 +| MOBAme 2013 | Filip Jurčíček | Modern Bayesian methods in machine learning | MŠMT | MSMT FRVS 182/2013 B6 c |  | 2013-03-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mobame | 
 +| GAČR Urešová | Zdeňka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) | GAČR | GP13-03351P | 207-13/201234 | 2013-01-01 - 2015-12-31 | CzEngVallex\\ GAČR - postdoc | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengvallex | 
 +| CVHM | Jan Hajič | Smlouva o připojení k archivu viz. historie USC Shoah foundation Institute | UK | --- | 207-49/CVHM | 2013-01-01 - 2024-12-31 | Zdroj financování - do 12/2021 RUK, pak už jen ÚFAL. | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/malach | 
 +| GAUK 2013 Galuščáková | Petra Galuščáková | Interactive information retrieval in audiovisual dialogue corpora | GAUK | 920913 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/interactive-information-retrieval-audiovisual-dialogue-corpora | 
 +| GAUK 2013 Tamchyna | Aleš Tamchyna | Utilizing a Multitude of References in Machine Translation | GAUK | 1356213 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 | DepRefSet |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deprefset | 
 +| GAUK 2013 M. Rysová | Magdaléna Rysová | Discourse Connectives in Czech | GAUK | GAUK 36213 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2012 =====
  
-Řešitel ^ Grant ^ Číslo účtu Číslo RUK = RIV Číslo OBD Období Příjem 2015  Zprava 2015 Zůstatek +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) Account number Period Notes Admin Website 
-|Hajič Jan Lingea | 207-01/Lingea SMV/00083 | | 1/3/13 nic | -- | převod do 2016 (zažádáno) +VYSTADIAL | Filip Jurčíček Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | MŠMT - Návrat | LK11221 | 207-29/249003 2012-04-01 - 2016-12-31   | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vystadial | 
-|Hajič Jan | TaraXU | 207-59/12925 | SMV/00097 | | 2012-31.12.15 nic | -- | převod do 2016  | +| AMALACH | Jan Hajič AMALACH Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | MK ČR NAKI | DF12P01OVV022 | 207-43/233033 2012-03-01 - 2015-12-31 | konsorcium se ZČU | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/amalach 
-|Hlaváčová Jaroslava INSPIRE in Pocket F15018 (207-48/15103) | SMV/100101 506723 V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 | příjem zpráva OK vycerpano OK  +KONTAKT 2012 Hajič Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | MŠMT - Kontakt LH12093 | 207-16/209163 | 2012-03-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontaktii | 
-|Hajič Jan Židovské muzeum | 207-49/CVHM | | | III.2012+dodatky příjem ??? převedeno z rektorátu do 2016 | +MosesCore | Ondřej Bojar | MosesCore | EC FP7 | 288487 | 207-56/12886 | 2012-02-01 - 2015-12-31 | FP7-ICT-2011-7-288487 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/288487 
-|Vidová Hladká Barbora Datlowe | 207-48/15057 | SMV/100120 | 506711 | 201531.12.2017 příjem zpráva OK vyčerpáno OK | +PRVOUK Markéta Lopatková Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | UK P46 207-004/1207 | 2012-01-01 - 2016-12-31 další PI za MFF: Ondřej Čepek Marie Křížková https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prvouk 
-|Hana Jiří  |Geneea | 207-48/15095 | - - | III.2015-III.2016 | - | - | - | +GAČR 2012 Lopatková | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině GAČR | GAP406/12/0557 | 207-13/201101 2012-01-01 - 2015-12-31 Delving Deeper  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/delving-deeper | 
-|Hajič Jan Google | 207-58/14049 SMV/100100 506705 XII/14-XII/15 příjem zpráva OK VYČERPÁNO  | +GAČR 2012 Zikánová Šárka Zikánová Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu GAČR P406/12/0658 | 207-13/201113 2012-01-01 - 2015-12-31 | CorefDisk |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefdisk | 
-|Pavel Pecina NTK F15022 SMV/100124 506716 XI.-XII2015 | příjem zpráva OK vyčerpáno OK |+GAČR CVUT Pecina Pavel Pecina CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu GAČR P103/12/G084 | 207-33/12084 2012-01-01 - 2018-12-31   | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cemi | 
 +| INTLIB 2012 Hladká | Barbora Vidová Hladká Inteligentní knihovna INTLIB TAČR ALFA | TA02010182 | 204-47/1210182 2012-01-01 - 2015-06-30 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intelligent-library 
 +Merlin Jiří Hana | Multilingual Platform for the European Reference Levels: Interlanguage Exploration in Context | EC LLP | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916 2012-01-01 - 2014-12-31   | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/merlin | 
 +| GAČR 2012 Kolářová Veronika Kolářová Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | GAČR | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-01-01 - 2014-12-31 | GAČR postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/systematic-economical-and-corpus-based-description-valency-properties-czech-deverbal-nouns 
 +GAČR 2012 Ševčíková Magda Ševčíková Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny GAČR | P406/12/P175 207-13/201111 2012-01-01 - 2014-12-31 | GAČR postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grant/vybrane-derivacni-vztahy-pro-automaticke-zpracovani-cestiny | 
 +| GAUK 2012 Klyueva | Natalia Klyueva Nástroje a data pro strojový eklad mezi blízkými jazyky GAUK 639012 207-10/253197 | 2012-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/tools-and-data-machine-translation-between-related-languages | 
 +===== 2011 =====
  
-====== Čísla grantů ======+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| EUDAT | Jan Hajič | EUropean DATa Infrastructure | EC FP7 | 283304 | 207-56/11874 | 2011-10-01 - 2015-05-31 | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/283304 | 
 +| KHRESMOI | Jan Hajič | Knowledge Helper for Medical and Other Information users | EC FP7 | 257528 | 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 → 207-28/212034) | 2011-01-01 - 2014-08-31 | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/257528 | 
 +| FAUST | Jan Hajič | Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation | EC FP7 | 247762 | 207-056/10826 | 2011-01-01 - 2013-01-31 | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041)\\ \\ 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 → 207-28/212033) | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/247762 | 
 +| T4ME Net | Jan Hajič | Technologies for the Multilingual European Information Society | EC FP7 | 249119 | 207-56/10827 | 2011-01-01 - 2013-01-31 | Metanet |  |  | 
 +| GAČR 2011 Zeman | Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | GAČR | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-01-01 - 2013-12-31 | CZECHMATE |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czechmate | 
 +| GAUK 2011 Veselovská | Kateřina Lesch | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK | 3537/2011 | 207-10/251432 | 2011-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/sentence-level-polarity-detection-computer-corpus | 
 +| GAUK 2011 Novák | Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK | 4226/2011 | 207-10/251498 | 2011-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/utilization-coreference-machine-translation | 
 +| GAUK 2011 K. Rysová | Kateřina Rysová | Valency as a Word Order Factor | GAUK | GAUK 331611 |  | 2011-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2010 =====
  
-===== Poděkování grantům =====+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| EuroMatrixPlus - X | Ondřej Bojar | EuroMatrixPlus X - Enlarged European Union Bringing Machine Translation for European Languages to the User | EC FP7 | 258711 |  | 2010-07-01 - 2012-04-30 | FP7-ICT-2009-5-258711 |  |  | 
 +| GAČR 2010 Štěpánek | Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | GAČR | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2010 Panevová | Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | GAČR | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/komputacni-lingvistika | 
 +| KONTAKT 2010 Hajičová | Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | MŠMT - Kontakt | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontakt | 
 +| GAČR 2010 NoSCoM | Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | GAČR | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-01-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/noscom | 
 +| VVI - LINDAT/CLARIN 2010 | Jan Hajič | Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research (Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum) | MŠMT | LM2010013 | 207-29/229002 | 2010-01-01 - 2015-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin | 
 +| GAČR 2010 Bojar | Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | GAČR | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2010 Hana | Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | GAČR | GPP406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2010 Popel | Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2010 Straková | Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| PHC Barrande 2010 | Eva Hajičová | Barrande - Automatické generování slovanských lexémů od kořenů, spojené se znalostí diachronní morfofonologie | MŠMT - Mobility Barrande |  |  | 2010-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2009 =====
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury.+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| CLARA | Markéta Lopatková | Common Language Resources and their Applications | EC FP7 | 238405 | 207-56/10805 | 2009-12-01 - 2014-03-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clara | 
 +| EuroMatrixPlus | Jan Hajič | Bringing Machine Translation for European Languages to the User | EC FP7 | 231720 | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035→tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) | 2009-03-01 - 2012-02-29 | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of MŠMT |  | https://cordis.europa.eu/project/id/231720 | 
 +| GAČR-R. Barták |  | Morfo | GAČR | GA201/09/H057 | 205-13/201709 | 2009-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2009 Hajičová | Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GAČR | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| Kontakt 2009 Hajič | Jan Hajič | Mnohojazyčná univerzální anotace lingvistických dat | MŠMT - Kontakt | ME09008 | 207-16/209135 | 2009-01-01 - 2011-12-01 |  |  |  | 
 +| GAČR 2009 Spoustová | Johanka Spoustová | Internet jako jazykový korpus | GAČR | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2009 Bejček | Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2009 Mareček | David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2009 Straňák | Pavel Straňák | Víceslovné lexémy | GAUK | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2008 =====
  
-//This work has been (partiallysupported by the ... grant.//+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| GAČR 2008 Lopatková | Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GAČR | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Mikulová | Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| CLARIN MŠMT 2008 Hajičová | Eva Hajičová | Common Language Resources and Technology Infrastructure | MŠMT | 7E08026 | 207-29/212003 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Šindlerová | Jana Šindlerová | A Multilingual Archive of Verbal Valency Characteristics | GAUK | GAUK 19008/2008 | 207-10/258017 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Urešová | Zdeňka Urešová | Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | GAUK 52408/2008 | 207-10/258062 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2007 =====
  
-nebo+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| LCT | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program | EC Erasmus Mundus |  | 207-001/LCT | 2007-09-01 - 2012-12-31 | https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules | 
 +| GAUK 2007 Kettnerová | Václava Kettnerová | Syntactico-Semantic Classification of Verbs for Valency Lexicon VALLEX | GAUK | GAUK 7982/2007 | 207-10/257982 | 2007-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2007 Ševčíková | Magda Ševčíková | Systematic Description of Czech Syntax Based on Language Data from the Prague Dependency Treebank | GAUK | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-01-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2006 =====
  
-//The work on this project was (partiallysupported by the grants ...//+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| COMPANIONS | Jan Hajič | COMPANIONS: persistent multi-modal interfaces to the Internet | EC FP6 | 034434 | 207-55/6694 | 2006-11-01 - 2010-10-31 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/034434 | 
 +| EuroMatrix | Jan Hajič | EuroMatrix: Statistical and Hybrid Machine Translation Between All European Languages | EC FP6 | 034291 | 207-55/6695 | 2006-09-01 - 2009-11-30 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/034291 | 
 +| GAČR 2006 Hajič | Jan Hajič | Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad | GAČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-01-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +| Kontakt 2006 Hajič | Jan Hajič | Reprezentace významu a automatické porozumění přirozenému jazyku | MŠMT - Kontakt | ME 838 | 207-16/209072 | 2006-01-01 - 2010-12-31 | PIRE ČR |  |  | 
 +===== 2005 =====
  
-Někdy se hodí věta''Any opinionsfindings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.''+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| LT4EL | Vladislav Kuboň | Language technology for eLearning | EC FP6 | 027391 | 207-55/5686 | 2005-12-01 - 2008-05-31 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/027391 | 
 +| CKL 2005 Hajič | Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT | LC536 | 207-29/248007 | 2005-02-01 - 2011-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/ckl | 
 +| GAUK 2005 Panevová | Jarmila Panevová | Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe | GAUK | GAUK 352/2005 | 207-10/203331 | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2005 Hajič AHA | Jan Hajič | Automatická hloubková analýza mluvené češtinyod akustického signálu k významu | GAUK | GAUK 375/2005 | 207-10/203335 | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| GAAV Hajič 2005 | Jan Hajič | Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu | GAAV | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| Kontakt 2005 Hajič | Jan Hajič | Vícejazyčný valenční a predikátový slovník přirozeného jazyka | MŠMT - Kontakt | 1P05ME752 | 207-29/209100 | 2005-01-01 - 2007-12-31 |  |  |  | 
 +| GAAV 2005 Plátek | Markéta Lopatková | Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka | GAAV | 1ET100300517 | 205-34/242092 | 2005-01-01 - 2009-12-31 | za UI AV ČR vedl Šíma, za MFF vedl M. Plátek, na ÚFALu M. Lopatková |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/1ET100300517 | 
 +| Jazz 2005 Hlaváčová | Jaroslava Hlaváčová | Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů | GAAV | GAAV 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-01-01 - 2009-12-31 | další účastník projektu ÚJČ AV ČR |  | https://ufal.mff.cuni.cz/jazz/
 +| GAČR 2005 Collegium Informaticum | Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum | GAČR | GD201/05/H014 | 200-13/201226 | 2005-01-01 - 2008-12-31 | + za MFF navrhovatel doc. A. Kučera,\\ + další účastník projektu Ústav informatiky AV ČR (doc. J. Wiedermann) |  |  | 
 +| GAUK 2005 Bojar | Ondřej Bojar | Czech-English Machine Translation Dictionary | GAUK |  |  | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2005 Kuboň | Vladislav Kuboň | esko-anglický slovník pro strojový překlad | GAUK | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | 2005-01-01 - None | student: Magdalena Prokopová |  |  | 
 +| GAUK 2005 Smrž | Otakar Smrž |  | GAUK | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | 2005-01-01 - None |  |  |  | 
 +| GAUK 2005 Straňák | Pavel Straňák |  | GAUK | GAUK 374/2005 | 207-10/203334 | 2005-01-01 - None |  |  |  | 
 +| Výzkumný záměr 2005 | Jan Hajič | Modern methods, structures, and systems of computer science | MŠMT | MSM0021620838 |  | 2005-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  | 
 +| Barrande 2005 | Eva Hajičová | Barrande - Automatické zpracování vícejazyčných textových informací | MŠMT - Mobility Barrande | 2005- |  | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +| MALACH ČR 2005 | Jan Hajič | Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archívech audionahrávek | MŠMT | 1P05ME786 | 207-49/5786 | 2005-01-01 - 2006-12-31 | další účastník projektu - ZČU Plzeň |  |  | 
 +===== 2004 =====
  
-Kdo to nechce natahovathodí se mu i tahle''The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.''+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MUSSLAP - Zeman | Daniel Zeman | MUSSLAP - Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-07-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +| GAAV 2004 Hladká | Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV | 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-07-01 - 2008-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2004  Hajič | Jan Hajič | Tektogramatická reprezentace angličtiny - Aplikace funkčního generativního popisu (FGP) na hloubkovou syntax cizích jazykův Pražském závislostním korpusu | GAUK | GAUK 489/2004 |  | 2004-01-01 - 2006-12-31 | studentSilvie Cinková |  |  | 
 +| LATER 2004 | Vladislav Kuboň | Jazyková technologie Erasmus Mundus | EC Erasmus Mundus |  |  | 2004-01-01 - 2005-12-31 |  |  | https://www.coli.uni-saarland.de/groups/HU/LATER-EM/
 +| GAČR 2004 Lopatková | Markéta Lopatková | Valenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informací | GAČR | GA405/04/0243 |  | 2004-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2003 =====
  
-Fakultní/katederní číslování grantů jako zdrojů peněz (na cestovní íkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci.+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MŠMT 2003 Hajič | Jan Hajič | Statistický strojový eklad se strukturálním transferem | MŠMT | ME642 | 207-16/209063 | 2003-10-01 - 2005-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 2003 Hajič | Jan Hajič | Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza | GAČR | 405/03/0913 | 207-13/201904 | 2003-01-01 - 2005-12-31 | Spoluřešitelé ÚJČ AV ČR a MU Brno|  |  | 
 +| GAČR 2003 Kuboň | Vladislav Kuboň | Strojový překlad ekonomických textů z češtiny do angličtiny | GAČR | GA405/03/0914 | 207-13/201942 | 2003-01-01 - 2005-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2002 =====
  
-**Affiliation** (domovské pracoviště): v záhlaví článku musí být jako první uvedeno //Charles University, Faculty of Mathematics and Physics// nebo //Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta//; po nich může následovat jméno ústavu ([[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer03.htm|směrnice děkana č. 3/2013]]).+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MALACH | Jan Hajič | Malach: Multilingual access to large spoken archives | NSF | 0122466 | 207-55/2540 | 2002-01-01 - 2006-12-31 |  |  | https://malach.umiacs.umd.edu/ | 
 +===== 2001 =====
  
-Relevantní údaje z následujících tabulek přenášejte také do [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|evidence grantů v publikační databázi Biblio]].+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +Barrande 2001 | Eva Hajičová | Barrande - Využití jazykových prostředků pro automatické vyhledávání informací ve specializovaných textových korpusech (v češtině, francouzštině, němčině a slovenštině | MŠMT - Mobility Barrande | 2001-048 |  | 2001-01-01 - 2002-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2000 =====
  
-**LINDAT** vyžaduje "This work has been [ supported using language resources [and tools] developed and/or stored and/or distributed ] by the LINDAT/CLARIN project of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (project LM2015071)." pro __***každý***__ článek, který využívá data umístěná v LINDAT repozitáři, i když si ta data odtamtud fyzicky nevzal (tj. PDT, PCEDT, jiné ...DT, mluvené, ale i nástroje, atd. Jinými slovy, téměř ve všem, co napíšete, by to mělo být.+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| CKL 2000 Hajičová | Eva Hajičová | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT | LN00A063 |  | 2000-01-01 - 2003-12-31 | Další účastnící projektu ÚJČ AV ČR a ZČÚ Plzeň |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/LN00A063 | 
 +===== 1999 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| DILS | Eva Hajičová | Distribuované, informační a lingvistické systémy | UK | MSM 113200006 |  | 1999-01-01 - 2004-12-31 | výzkumný záměr |  |  |
 +| TELRI II | Eva Hajičová | Trans-European Language Resources Infrastructure - II | IC-PECO/COPERNICUS | FP4-INCO-COPERNICUS-PL97-7085 |  | 1999-01-01 - 2001-12-31 |  |  |  |
 +===== 1998 =====
  
-====== 2017 ======+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| Kontakt 1998 Hajič | Jan Hajič | Rozpoznávání mluveného slovanského jazyka (češtiny) | MŠMT - Kontakt | ME293 | 207-16/8293 | 1998-10-01 - 2001-12-31 | spoluřešitelé ZČU Plzeň a TU Liberec |  |  | 
 +| AGILE | Ivana Kruijff Korbayová | Automatic Generation of Instructions in Language of eastern Europe | INCO-Copernicus | PL961004 |  | 1998-01-01 - 2000-12-31 |  |  | https://ufal.ms.mff.cuni.cz/agile/
 +| Barrande 1998 | Eva Hajičová | Barrande - Lingvistický a počítačový výzkum pro automatické zpracování evropských jazyků | MŠMT - Mobility Barrande | 98051 |  | 1998-01-01 - 1999-12-31 |  |  |  | 
 +===== 1997 =====
  
-Řešitel ^ Grant ^ Číslo Číslo účtu Období Poznámky +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) Provider Grant number (as in contract) ^ Account number Period Notes ^ Admin ^ Website 
-|Hajič Jan  OP VVV VI LINDAT    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    I.2017-XII.2019  vyúčtování každé čtvtletí    +STEEL | Jan Hajič | Bilingual Terminology Extraction from Corpora INCO-Copernicus |  |  | 1997-01-01 1999-12-31 |  |  |  | 
-|Rysová Kateřina  | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza |  17-06123S |  207-13/201675    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  +===== 1996 =====
-|Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    I.2017-XII.2019  GAČR standardní    +
-|Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  17-03461S |  207-13/xxxxxx | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  +
-|Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186    | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |  +
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| MŠMT 1996 Hajičová | Eva Hajičová | Laboratoř počítačového zpracování jazykových dat | MŠMT | VS96151 |  | 1996-08-01 - 2000-12-31 |  |  |  |
 +| GAČR 1996 Hajičová | Eva Hajičová | Formální reprezentace jazykových struktur | GAČR | 405/96/0198 |  | 1996-01-01 - 1998-12-31 | spoluřešitel FF UK |  |  |
 +| GAČR 1996-2001 Hajičová | Eva Hajičová | Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století | GAČR | 405/96/K214 |  | 1996-01-01 - 2001-12-31 | spoluřešitelé: MU FI, MU FF,, ÚČJ AV ČR, FF UK |  |  |
 +===== 1995 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| RSS 1995 | Jan Hajič | Textual Corpora in Linguistics: Annotation and Comparison | Jiné | 195/1995 |  | 1995-07-01 - 1997-12-31 |  |  |  |
 +| TELRI I | Eva Hajičová | Trans-European Language Resources Infrastructure - I | IC-PECO/COPERNICUS |  |  | 1995-01-01 - 1997-12-31 |  |  | http://telri.nytud.hu/ |
 +===== 1994 =====
  
-====== 2016 ======+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| GAUK 1994 Hajič | Jan Hajič | Český Tagger | GAUK | 39/1994 |  | 1994-01-01 - 1995-12-31 |  |  |  | 
 +===== 1993 =====
  
-Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number Period Notes Admin Website 
-| Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | +LATESLAV | Vladislav Kuboň | Language Processing Technologies for Slavic Languages IC-PECO/COPERNICUS CP92-2824 |  | 1993-03-01 1996-06-30 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/CP92-2824 
-| Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | +| GAČR 1993 Hajičová Eva Hajičová | Strojový překlad mezi angličtinou a češtinou | GAČR | GA405/93/2173 |  | 1993-01-01 1995-12-31 spoluřešitel FF (ingARosen) |  |  |
-| Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | +
-| Jan Hajič |Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat               | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II | +
-| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II | +
-| Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | 16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní | +
-| Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | 16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451              | 2016-2018 | GAČR standardní | +
-| Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu |16-02196S |207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441)  | 2016-2018 | GAČR standardní | +
-| Tomáš Kocmánek  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad   | GAUK 8502/2016          | 207-10/250237 | 2016-2018     | GAUK           | +
-| Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           | +
-| Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           | +
- +
- +
-====== 2015 ====== +
-Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | +
-| Jan Hajič | CLARIN-Plus | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529   | 207-56/15097 | 2015-2017 | EU | +
-| Jan Hajič | CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research) | H2020-ICT-2014-1-645357   | 207-56/15053 | 2015-2017 | EU | +
-| Jan Hajič | Himl (Health in my Language| H2020-ICT-2014-1-644402           | 207-56/15054 | 2015-2018 | EU   | +
-| Pavel Pecina    | KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) | H2020-ICT-2014-1-644753           | 207-56/15055 | 2015-2017 | EU   | +
-| Jan Hajič| QT21 (QT21: Quality Translation 21)  | H2020-ICT-2014-1-645452         | 207-56/15056  | 2015-2018 | EU | +
-| Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 |2015-2017| GAČR | +
-| Daniel Zeman | MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015–2017 | GAČR | +
-|Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/201406  | 2015–2017 | GAČR| +
-|Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/201424  | 2015–2017 | GAČR| +
-|Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/2015  |207-10/227277  | 2015–2017 | GAUK| +
-|Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/2015  |207-10/227007  | 2015–2017 | GAUK| +
-|Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015–2017 | GAUK| +
- +
-====== 2014 ====== +
-Řešitel Grant Číslo Číslo účtu Období ^ Poznámky +
-Jiří Mírovský | Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink)    |                  |        |  2014-2018  | COST, pouze cestovní evropský grant | +
-| Jan Hajič     | PARSEME                                          | LD14117          | 207-29/208100  | 2014-III.2017     | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | +
-| David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | 14-06548P   | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | +
-| Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky     | 1572314          | 207-10/259571 | 2014-2016 | GAUK           | +
-| Ondřej Dušek  | Adaptivní generátor přirozeného jazyka           | 2058214          | 207-10/259652 | 2014-2016 | GAUK           | +
-| Lukáš Žilka   | Moderní řečové dialogové systémy                 | 2076214          | 207-10/259654 | 2014-     | GAUK           | +
-| Ivana Lukšová   | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314          | 207-10/259569 | 2014-2016     | GAUK   | +
- +
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Vladislav Kuboň  LCT - bonus/tržby                   | ZDROJ 207-01/LCT 2014          | školné (úfalí podíl)| +
- +
-====== 2013 ====== +
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Vladislav Kuboň | LCT Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) | +
-| Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P    | 207-13/201234 2013-15 | GAČR - postdoc | +
-| Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/13997 | 2013-16 |EU | +
-| Jan Hajič     | PARSEME  IC1207           | 207-56/14039  2013-17 | COST EU | +
- +
-====== 2012 ====== +
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/1207 | 2012-2016 | UK | +
-| Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | P406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-2015 | GAČR | +
-| Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | +
-| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/249003  | 2012-2016 | NAVRAT | +
-| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022  | 207-43/233033  | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| +
- +
- +
- +
-  +
- +
- +
- +
- +
-====== 2010 ====== +
- +
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2010013 | 207-29/229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-====== GA UK ====== +
- +
-  * [[internal:Vyjádření školitele]] +
- +
-====== Archiv ukončených grantů ====== +
- +
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ +
-| Šárka Zikánová | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014  | GAČR |  +
-| Šárka Zikánová | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014  | GAČR |  +
-| Šárka Zikánová | Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/12/0658 | 207-13/201113 | 2012-2015 | GAČR +
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014  | GAČR |  +
-| Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 → 207-28/212034) | 2010-2014 | EU |  +
-| Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/11874 | 2011-2014 | EU |   +
-| Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/1210182 | 2012-2015 | TAČR |   +
-| Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916 | 2012-2014 | EU LLP |   +
-| Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  +
-| Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/12886 | 2012-2015 | EU |   +
-| Veronika Kolářová | Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  +
-| Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/12/P175 | 207-13/201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | +
-| Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/23606418 | 2014 | UK |   +
-| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | +
-| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/253197| 2012-2013 | GAUK | +
-| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-2013 | GAČR | +
-| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/251498 | 2011-2013 | GAUK | +
-| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/251432 | 2011-2013 | GAUK | +
-| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-2013 | GAČR | +
-| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 -> 207-28/212033)2010-2013 | | +
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/09/H057 | 205-13/201709| 2009-2012 | GAČR | +
-| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-2012 | MŠMT| +
-| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119  (MŠMT 7E11040) 207-56/10827 (česká část 207-29/212032, od r. 2012 -> 207-28/212032)| 2010-2013 EU | +
-| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-2012 | GAČR | +
-| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-2012 | GAČR | +
-| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-2012 | GAČR | +
-| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-2012 | GAUK | +
-| Jan Kratochvíl, Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/2060987 | | MŠMT | +
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/209072 | | MŠMT | +
-| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/209135 | | MŠMT | +
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/248007 | | MŠMT | +
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | +
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | +
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | +
-| Jan Hajič  (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035->tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) | 2009-04.2012 | | +
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | +
-| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/212003 | | | +
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | +
-| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-2011 | GAUK | +
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-2009 | IS | +
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-2009 | IS | +
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/242092 | 2005-2009 | IS | +
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-2008 | IS | +
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-2008 | IS | +
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | +
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | +
-| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | +
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | +
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | KRibarov | +
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | +
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/209063 | | J. Hajič | +
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum  | GAČR 201/05/H014 | 200-13/201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň+
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-2008? | GAČR | +
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | +
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/209100 | | J. Hajič | +
-| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-2011 | GAČR | +
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-2010 | GAČR | +
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-? | GAČR | +
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/257982 | | GAUK | +
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/258017 | | GAUK | +
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/258134 | | GAUK | +
-| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-2009| GAUK | +
-| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/258062 |2008-2009 | GAUK | +
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-2010 | GAUK | +
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/259268 | 2009 | GAUK | +
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009 | GAUK | +
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/259202 | 2009 | GAUK | +
-| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-2011 | GAUK | +
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/259197| 2009 | GAUK na FF UK| +
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | +
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/203329 | | GAUK, L. Kučová | +
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | | GAUK, V. Kuboň | +
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/203331 | | GAUK, J. Panevová | +
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/203332 | | GAUK, J. Semecký | +
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | | GAUK, O. Smrž | +
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/203334 | | GAUK, P. Straňák | +
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/203335 | | GAUK, J. Hajič | +
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/257559 | | GAUK | +
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-2008 | GAUK |+

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]