[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2018/04/16 10:14]
lopatkova [2017]
cisla-grantu [2018/05/31 14:37] (current)
ufal [2018]
Line 19: Line 19:
 |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/​250869 ​ | 2018-19 ​ | GAUK | |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/​250869 ​ | 2018-19 ​ | GAUK |
 |OP PIC | Markéta Lopatková | Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/​18296 | IV. 2018 - IX. 2020  | MPO    | |OP PIC | Markéta Lopatková | Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/​18296 | IV. 2018 - IX. 2020  | MPO    |
 +|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/​18020 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "​Distant Reading for European Literary History",​ držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je 31.5.18 ještě provizorní. |
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]