[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2018/05/31 14:37]
ufal [2018]
cisla-grantu [2018/08/13 12:03] (current)
lopatkova [2017]
Line 18: Line 18:
 |       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/​251001 ​ | 2018-20 ​ | GAUK | |       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/​251001 ​ | 2018-20 ​ | GAUK |
 |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/​250869 ​ | 2018-19 ​ | GAUK | |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/​250869 ​ | 2018-19 ​ | GAUK |
-|OP PIC | Markéta Lopatková | Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/18296 | IV. 2018 - IX. 2020  | MPO    |+|       | Dušan Variš ​   | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu ​         | 1140218| 207-10/​250900 ​ | 2018-20 | GAUK | 
 +|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 ​| IV. 2018 - IX. 2020  | MPO    |
 |INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/​18020 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "​Distant Reading for European Literary History",​ držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je 31.5.18 ještě provizorní. | |INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/​18020 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "​Distant Reading for European Literary History",​ držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je 31.5.18 ještě provizorní. |
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
Line 24: Line 25:
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 | repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | | repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    |
-| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |+| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika ​(v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) ​| Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |
 | Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ | | Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |
 | SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/​260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | | SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/​260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]