[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2018/09/20 09:34]
ufal [2018]
cisla-grantu [2018/12/12 14:20] (current)
ufal [2019]
Line 6: Line 6:
   * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|list of grants in Biblio]]   * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|list of grants in Biblio]]
   * Obey the rules for affiliation,​ acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:​publikace|Publications of members of ÚFAL]]!   * Obey the rules for affiliation,​ acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:​publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
 +
 +===== 2019 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 +| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 204-13/​201937 | 2019-2021 ​  | GAČR |
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid, H2020, ICT, Call 29a 2018  | 825627 | 207-56/​19352 | 2019-2021 ​  | EK |
 +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/​201950 | 2019-2021 ​  | GAČR |
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/​19353 | 2019-2021 ​  | H2020 |
 +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/​19354 | 2019-2021 ​  | H2020 |
 +|Pochop | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/​201953| 2019-2021 | GAČR |
 +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/​201949| 2019-2021| GAČR |
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
-| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlností ​|  UNCE/​HUM/​009 ​ | 207-44/201050 ​| 2018-2023 ​  | UK   |+| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti ​|  UNCE/​HUM/​009 ​ | 207-44/204050 ​| 2018-2023 ​  | UK   |
 | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_027/​0008495| 200-40/​R183212 | 2018-19 ​ | OP VVV fakultní/​univerzitní ​  | | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_027/​0008495| 200-40/​R183212 | 2018-19 ​ | OP VVV fakultní/​univerzitní ​  |
 | PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/​207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky) ​  | | PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/​207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky) ​  |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]