[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cisla-grantu [2018/10/24 11:21]
ufal oprava kódu UNCE
cisla-grantu [2018/10/24 11:56] (current)
ufal oprava názvu UNCE
Line 10: Line 10:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
-| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlností ​|  UNCE/​HUM/​009 ​ | 207-44/​204050 | 2018-2023 ​  | UK   |+| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti ​|  UNCE/​HUM/​009 ​ | 207-44/​204050 | 2018-2023 ​  | UK   |
 | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_027/​0008495| 200-40/​R183212 | 2018-19 ​ | OP VVV fakultní/​univerzitní ​  | | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_027/​0008495| 200-40/​R183212 | 2018-19 ​ | OP VVV fakultní/​univerzitní ​  |
 | PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/​207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky) ​  | | PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/​207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky) ​  |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]