[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2018/12/06 14:09]
ufal [2019]
cisla-grantu [2018/12/14 10:39] (current)
dusek [2019]
Line 10: Line 10:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
- | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | GA19-03490S |  | 2019-2021 ​  | GAČR | +CzeDParse ​| Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 204-13/​201937 ​| 2019-2021 ​  | GAČR 
-| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | GA19-16633S |  | 2019-2021 ​  | GAČR |+| ELG | Jan Hajič | European Language Grid, H2020, ICT, Call 29a 2018  | 825627 | 207-56/​19352 | 2019-2021 ​  | EK 
 +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/​201950 ​| 2019-2021 ​  | GAČR 
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/​19353 | 2019-2021 ​  | H2020 | 
 +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/​19354 | 2019-2021 ​  | H2020 | 
 +|Pochop | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/​201953| 2019-2021 | GAČR | 
 +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/​201949| 2019-2021| GAČR | 
 +| | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/​247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS ​|
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]