[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2020/03/05 17:01]
ufal [2020]
cisla-grantu [2023/11/28 08:44] (current)
hladka
Line 1: Line 1:
 +
 ====== Grant numbers ====== ====== Grant numbers ======
  
 +  * **PAKT is the main source for all information on this page. If you wish to make any changes, please email to: pakt[at]ufal.mff.cuni.cz**
   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**
-  * The third column of the tables ("grant number"contains the grant number which must be acknowledged in publications; also include the full (English) name of the grant agency +  * The column "grant number" contains the grant number which must be acknowledged in publications 
-  * The fourth column ("account number"lists the internal (faculty/institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("cestovní příkaz") etc. +  * The column "account number" lists the internal (faculty/institute) number of the grant as a source of money for travels authorisation ("cestovní příkaz") etc. 
-  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]] +  * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]] 
-  * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!+  * Previous version of this page can be accessed [[cisla-grantu:archive|here]] 
 +===== 2024 =====
  
-===== 2020 =====+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| EVERSE | Jan Hajič | European Virtual Institute for Research Software Excellence | EC HE | 101129744 |  | 2024-03-01 - 2027-02-28 |  | Tereza Vojtěchová |  | 
 +| ATRIUM | Jan Hajič | Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities | EC HE | 101132163 |  | 2024-01-01 - 2028-12-31 |  | Jana Hamrlová |  | 
 +| HiČKoK | Daniel Zeman | HiČKoK: Historie češtiny v korpusovém kontinuu | TAČR SIGMA | TQ01000072 | 207-47/0100072 | 2024-01-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  | 
 +===== 2023 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| PONK | Barbora Vidová Hladká | PONK - Asistent přístupné úřední komunikace | TAČR SIGMA | TQ01000526 | 207-27/1000526 | 2023-09-01 - 2025-12-31 |  | Lenka Fišerová |  |
 +| Newsroom AI | Barbora Vidová Hladká | Newsroom AI: veřejná služba v éře automatizované žurnalistiky | TAČR SIGMA | TQ01000100 | 207-47/01000100 | 2023-09-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  |
 +| TAČR SIGMA Poláková edUKate | Lucie Poláková | Podpora digitálního vzdělávání cizojazyčných dětí prostřednictvím počítačového překladu | TAČR SIGMA | TQ01000458 | 207-27/1000458 | 2023-07-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová |  |
 +| DACT | Jan Hajič | Digital Analysis of Chant Transmission | SSHRC | R35619/ 1037643 - 10099354 | 207-59/23777 | 2023-04-01 - 2030-03-31 | https://dact-chant.ca/ | Iva Doušová | TBD |
 +| UMR | Jan Hajič | Univerzální reprezentace významu UMR | MŠMT | LUAUS23283 | 207-29/234033 | 2023-03-01 - 2027-09-30 | zahr. partner Brandeis University | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2540 |
 +| NAKI 2023 Rysová | Kateřina Rysová | Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině | MK ČR NAKI III | DH23P03OVV037 | 207-43/233097 | 2023-03-01 - 2027-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2513 |
 +| NAKI 2023 Hajič jun. | Jan Hajič | OmniOMR – rozpoznávání hudebního záznamu pomocí strojového učení pro digitální knihovny | MK ČR NAKI III | DH23P03OVV008 | 207-43/233098 | 2023-03-01 - 2027-12-31 | další účastník projektu Moravská zemská knihovna v Brně | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/omniomr |
 +| NPO DiSS | Zdeněk Žabokrtský | Transformace pro VŠ na UK, specifický cíl B | NPO (EC NextGenEU RRF) | NPO_UK_MSMT-16602/2022 | 207-49/23702 | 2023-03-01 - 2024-06-30 |  | Jana Hamrlová |  |
 +| GAČR 2023 Mikulová | Marie Mikulová | Funkce a formy okolnostních určení | GAČR | 23-05238S | 207-13/201347 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun2 |
 +| GAČR 2023 Štěpánková | Barbora Štěpánková | Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtině | GAČR | 23-05240S | 207-13/201348 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2511 |
 +| GAČR 2023 Mareček | David Mareček | Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelech | GAČR | 23-06912S | 207-13/201364 | 2023-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2509 |
 +| PRIMUS 2023 Libovický | Jindřich Libovický | Jazykově neutrální a kulturně kontrolovatelné vícejazyčné neuronové reprezentace vět | UK Primus | PRIMUS/23/SCI/023 | 207-45/247137 | 2023-01-01 - 2026-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2510 |
 +| KUK | Barbora Vidová Hladká | Knihovna UK | UK |  | 207-03/22688 | 2023-01-01 - 2023-12-31 | podpora KnihovnaUK | Iva Doušová |  |
 +| LINDAT/CLARIAH-CZ 2023-2026 | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for the Language Technologies, Arts and Humanities | MŠMT - velká infrastruktura | LM2023062 | 207-29/229020 | 2023-01-01 - 2026-12-31 | pokračování LINDAT/CLARIAH-CZ 2019-2022 | Lenka Fišerová | https://lindat.cz/ |
 +| GAUK 2023 Jon | Josef Jon | Metody pro zlepšení neuronového strojového překladu různorodých textů | GAUK | 244523 | 207-10/252453 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2563 |
 +| GAUK 2023 Mayer | Jiří Mayer | Generování syntetických trénovacích dat a jiné metody pro rozpoznávání psaných notopisů | GAUK | 289623 | 207-10/252555 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mashcima |
 +| GAUK 2023 Hledíková | Hana Hledíková | Morfematická komplexita slovesné slovní zásoby ve čtyřech jazycích: Kvantitativní výzkum založený na korpusových datech | GAUK | 246723 | 207-10/252459 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2557 |
 +| GAUK 2023 Javorský | Dávid Javorský | Používanie pomocných podúloh na učenie obmedzení v NLP | GAUK | 272323 | 207-10/252508 | 2023-01-01 - 2025-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2562 |
 +| GAUK 2023 Krubiński | Mateusz Krubiński | Aritmetické vlastnosti v prostoru výzev jazykového modelu | GAUK | 291923 | 207-10/252563 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/llm-arithmetic |
 +| SVV 2023 |  | Specifický výzkum | UK | SVV 260 698 | 205-09/260698 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |  | Iva Doušová |  |
 +===== 2022 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of Heritage on Nazi Persecution | EC HE | 101061016 | 207-56/22637 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/memorise |
 +| RES-Q Plus | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | EC HE | 101057603 | 207-56/22638 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/res-q-plus |
 +| COST UniDive | Daniel Zeman | Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) | EC COST | CA21167 |  | 2022-09-23 - 2026-09-22 |  |  | https://www.cost.eu/actions/CA21167/ |
 +| HPLT / Hippolyta | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | EC HE | 101070350 | 207-56/22633 | 2022-09-01 - 2025-08-30 | official acronym: HPLT, internal project alias: Hippolyta | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/hippolyta-hplt |
 +| MTM 2022 | Jindřich Helcl | Fifteenth MT Marathon 2022 | Dary |  | 207-002/22663 Z | 2022-09-01 - None |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/mtm22/ |
 +| ELE 2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | EC/EP | 101075356 | 207-56/22632 | 2022-07-01 - 2023-06-30 | PPPA = Pilot Projects and Preparatory Actions | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ele-2 |
 +| ELRC-WS-2022 | Jan Hajič | 3rd ELRC Czech workshop | EC DG CNET | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 | 207-59/22607 | 2022-05-03 - 2023-12-31 |  | Stanislava Gráf | https://lr-coordination.eu/czech3rd |
 +| NG-NLG | Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | EC ERC (HE) | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-04-01 - 2027-03-31 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ng-nlg |
 +| CELL | Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2022-01-01 - 2023-09-30 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cell |
 +| COOPERATIO | Barbora Vidová Hladká | COOPERATIO Informatické | UK | --- | 207-04/207COOP | 2022-01-01 - 2090-12-31 |  | Iva Doušová |  |
 +| COOPERATIOL | Eva Hajičová | COOPERATIO Lingvistické | UK |  | 207-04/207207005 | 2022-01-01 - 2090-12-31 |  | Iva Doušová |  |
 +| NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | GAČR | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallexder |
 +| RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech | GAČR | 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/rapidisc |
 +| DONATIO prof. Hajič | Jan Hajič | Donatio 2022 | UK | není | 207-08/280129 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |  | Jana Hamrlová |  |
 +| GAUK 2022 Plátek | Ondřej Plátek | Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems | GAUK | GAUK 40222 | 207-10/251973 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ecss |
 +| GAUK 2022 Svoboda | Emil Svoboda | Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení | GAUK | GAUK 128122 | 207-10/251994 | 2022-01-01 - 2024-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2469 |
 +| HWU D22019 | Ondřej Dušek | Heriot-Watt University dar | Dary | DAR-0273, D22019 | 207-02/22622 Z | 2022-01-01 - 2090-12-31 | DAR-0273 (zelené, pomocná evidence), D22019 (červené, iFIS)\\ - Heriot-Watt University (původně od Apple) | Lenka Fišerová |  |
 +===== 2021 =====
  
-abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.gtypeprovider) ^ admin +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
-| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022 MŠMT - infrastrukturaLK +| ParlaMint II | Barbora Vidová Hladká | ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora | CLARIN ERIC | none | 207-59/22617 | 2021-12-01 - 2023-09-30 |  | Hana Kubištová | https://www.clarin.eu/parlamint | 
-| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X)  207-13/201078 | 2020-2024 GAČR - EXPRO HK |  +| MASAPI | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledáníanalýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TAČR TREND | FW03010656 | 207-47/3010656 | 2021-10-01 - 2024-01-01 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/masapi | 
-  | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/201065 | 2020-2022   GAČR HK +| @SWitCH Crash Course (CODAS| Barbora Vidová Hladká | @SWitCH: Crash Course on Data Analytics for  Students of Social Studies and Humanities | EC 4EU+ (Erasmus+) | 2021_F3_10 |  | 2021-08-01 - 2022-09-30 |  | Stanislava Gráf | https://ufal.mff.cuni.cz/switch/crash-course | 
-WELCOME Pavel Pecina Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU 870930 | 207-56/20423 1.2. 2020 - 31.1.2023   H2020 JHam | +| EDU-AI | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TAČR Éta | TL05000236 | 207-47/5000236 | 2021-04-01 - 2023-12-31 |  | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/edu-ai | 
-  Petra Hoffmannová Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a +| START Kyjánek | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages | UK | START/HUM/010 | 207-46/R211010 | 2021-04-01 - 2023-03-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2248 | 
-kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu edukaci DG20P02OVV010 | 207-43/20440 1.3. 2020 - 31.12.2022   NAKI II |  |+| START Polák | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | UK | START/SCI/089 | 207-46/R244089 | 2021-04-01 - 2023-03-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2293 | 
 +| CLS INFRA | Silvie Cinková | Computational Literary Studies Infrastructure | EC H2020 | 101004984 | 207-56/21552 | 2021-03-01 - 2025-02-28 |  | Hana Kubištová | https://cordis.europa.eu/project/id/101004984 | 
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | EC/EP | LC-01641480 - 101018166 | 207-56/21510 | 2021-01-01 - 2022-06-30 | EC/EP - PPPA (Pilot Projects and Preparatory Actions) | Tereza Vojtěchová | https://ecspm.org/multilingualism-and-digital-technology/european-language-equality/
 +| GAUK Musil | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK | GAUK 370721 | 207-10/251882 | 2021-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2294 | 
 +| GAUK Limisiewicz | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK | GAUK 338521 | 207-10/251818 | 2021-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2286 | 
 +| GAUK Mukherjee | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK | GAUK 392221 | 207-10/251947 | 2021-01-01 - 2023-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/controllable-nlg | 
 +| GAUK Nekvinda | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK | GAUK 373921 | 207-10/251896 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2295 | 
 +| ParlaMint | Barbora Vidová Hladká | ParlaMint: Towards Comparable Parliamentary Corpora | CLARIN ERIC |  | 207-059/21536 | 2021-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://www.clarin.eu/parlamint | 
 +===== 2020 ===== 
 + 
 +Acronym Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | EC H2020 | 952026 | 207-56/20478 | 2020-09-01 - 2024-08-31 |  | Jana Hamrlová | https://cordis.europa.eu/project/id/952026 | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TAČR Éta | TL03000348 | 207-27/270088 | 2020-04-01 - 2022-09-30 | spoluřešitelé: Akademie múzických umění a Švandovo divadlo | Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/theaitre | 
 +| Prameny Krkonoš | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | MK ČR NAKI II | DG20P02OVV010 | 207-43/20440 | 2020-03-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prameny-krkonos | 
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | EC H2020 | 870930 | 207-56/20423 | 2020-02-01 - 2023-04-30 |  | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/870930 | 
 +| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury | MŠMT OP VVV | CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/op-vvv-lindat 
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse | GAČR Expro | 20-16819X | 207-13/201078 | 2020-01-01 - 2024-12-31 |  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lusyd 
 +GAČR Poláková | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | GAČR | 20-09853S | 207-13/201065 | 2020-01-01 - 2023-06-30  Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/global-coherence 
 +GAUK Kasner Zdeněk Kasner Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka GAUK | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/domain-adaptation-nlg | 
 +GAUK Macháček Dominik Macháček Strojový překlad tlumočených projevů GAUK GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2285 | 
 +| GAUK Kubeša | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2288 | 
 +| GAUK Hudeček 2020 | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK | GAUK 302120 | 207-010/251411 | 2020-01-01 - 2022-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2284 |
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  
- +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website 
- +LCT koordinace | Markéta Lopatková | LCT: European Masters Program Language and Communication Technologies | EC Erasmus Mundus | 610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB | 207-59/7748 | 2019-09-01 - 2025-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules | 
-abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) admin +| ELRC-WS-2019 | Jan Hajič | 2nd ELRC Czech workshop | EC DG CNET | CEF SMART 2019/1083Ref.: LC-01325001 | 207-055/19355 | 2019-09-01 - 2019-12-31 |  |  |  | 
-LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologieumění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022  | MŠMT infrastrukturaMK +| Mellon II | Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case | Mellon | G-1901-06505 | 207-55/19414 | 2019-07-01 - 2023-06-30 Mellon Foundation, Brandeis University | Jana Hamrlová |  
-ELITR Ondřej Bojar European Live Translator 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   H2020 Tea +GAČR Ševčíková Magda Ševčíková Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat GAČR | 19-14534S | 207-13/201949 | 2019-01-01 - 2021-12-31  Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1838 
-Bergamot Ondřej Bojar Browser-based Multilingual Translation 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   H2020 Tea +GAČR Kolářová Veronika Kolářová Valence neslovesných predikátů GAČR | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-01-01 - 2021-12-31 NomVallex 2.0 Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex-ii 
-ELG Jan Hajič | European Language Grid  825627 | 207-56/19352 | 2019-2021   H2020 |JHam+PRIMUS-Dušek Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén UK Primus 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-01-01 - 2021-12-31  Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/namuddis 
-SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud 823782 | 207-56/19356  2019-30/04/2022  | H2020 |JHam+LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities | MŠMT - velká infrastruktura | LM2018101 | 207-29/229012 | 2019-01-01 - 2022-12-31 |  Lenka Fišerová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclariah-cz 
-|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 GAČR HK | +GAČR Cinková | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech | GAČR | 19-19191S | 207-13/201953 | 2019-01-01 - 2022-06-30 LiFR Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lifr | 
-| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 2019-2021   | GAČR | HK | +| GAČR Mírovský - CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | GAČR | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-01-01 - 2021-12-31 CzeDParse Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse 
-CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   GAČR HK +ELITR Ondřej Bojar European Live Translator EC H2020 | 825460 | 207-56/19353 | 2019-01-01 - 2022-03-31  Tereza Vojtěchová | https://cordis.europa.eu/project/id/825460 
-| | Magda Ševčíková Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021GAČR HK +BERGAMOT | Ondřej Bojar Browser-based Multilingual Translation EC H2020 | 825303 | 207-56/19354 | 2019-01-01 - 2022-06-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://cordis.europa.eu/project/id/825303 | 
-NaMuDDiS | Ondřej Dušek Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 UK PRIMUS HK +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid | EC H2020 | 825627 | 207-56/19352 | 2019-01-01 - 2022-06-30  | Jana Hamrlová | https://cordis.europa.eu/project/id/825627 | 
-| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 GAČR EXPRO LK +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | EC H2020 | 823782 | 207-56/19356 2019-01-01 - 2022-04-30 |  | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/823782 
-     | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK HK +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | GAČR Expro | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-01-01 - 2023-12-31  Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/neurem3 
-     | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text  | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK HK +GAUK Vidra | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-01-01 - 2021-12-31  Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2277 
-     | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | +GAUK Auersperger | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích | GAUK | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-01-01 - 2021-12-31  Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2287 
-|"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 2020 PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC| +GAUK Kvapilíková | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat | GAUK | GAUK 302120 | 207-10/251210 | 2019-01-01 - 2021-12-31 |  | Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2283 |
-|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARINImplementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/19414   | VII.2019-II.2021  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|+
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
-abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) admin +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website 
-UNCE Jakub Mlynář Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   | HK | +InterCost-Cinková Silvie Cinková Modelování komplexity českých literárních textů MŠMT COST | LTC18020 | 207-29/234206 | 2018-06-01 - 2021-10-31  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intercost-readability | 
-| OP VVV-postdoc Markéta Lopatková OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 2018-19  OP VVV fakultní/univerzitní   | +Dar NeuronSW LTD Jan Hajič Dar NeuronSW LTD - Mgr.Hajič Dary |  | 207-002/18304 2018-05-01 - None   |  
-PROVOZ Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV   MFF UK (institucionální prostředky)   +OP PIC - MIKE Markéta Lopatková MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací | MPO | -MIKE-grant-id | 207-40/S18296 2018-04-01 - 2018-12-31 | MPO (ukončení projektu k 31.12.2018) | Libuše Kaprálová |  
-TLT16 Jan Hajič TLT16 konference  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    |---| +GAČR Lopatková | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí | GAČR | 18-03984S | 207-13/201817 | 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vallex | 
-      | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   HK +| GAČR Bojar Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | GAČR | 18-24210S | 207-13/201849 | 2018-01-01 - 2020-12-31 |  | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1797 
-| LSD   | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S | 207-13/201815  | 2018-20  GAČR   HK +GAČR Mareček LSD | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | GAČR | 18-02196S | 207-13/201815 | 2018-01-01 - 2020-12-31 LSD Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lsd 
-      | Ondřej Bojar Mnohojazyčný strojový překlad 18-24210S | 207-13/201849  | 2018-20  GAČR HK +UNCE-Mlynář | Jiří Kocián VITRI Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti | UK | UNCE/HUM/009 | 207-44/204050 | 2018-01-01 - 2023-12-31 Od 06/2022 změna v PI: z Jakub Mlynář na Jiří Kocián (knihovna) Lenka Fišerová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/unce-vitri 
-      | Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 | 207-10/250789  | 2018-20  GAUK HK +GAUK Náplava | Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | GAUK | 578218 | 207-10/250789 | 2018-01-01 - 2020-12-31 |  Hana Kubištová  
-      | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/251001  | 2018-20  GAUK HK +GAUK Hořeňovská | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a stojům) | GAUK | 1704218 | 207-10/251001 | 2018-01-01 - 2019-12-31 |  Hana Kubištová  
-      | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869  | 2018-19  GAUK HK +GAUK Helcl | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | GAUK | 976518 | 207-10/250869 | 2018-01-01 - 2019-12-31 |  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2567 
-      | Dušan Variš    | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu          | 1140218| 207-10/250900  | 2018-20 | GAUK | HK | +GAUK Variš | Dušan Variš | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu | GAUK | 1140218 | 207-10/250900 | 2018-01-01 2020-12-31 |  | Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2568 |
-|OP PIC MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 IV. 2018 - III. 2020  MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018)   LK | +
-|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/234206 | VI2018 - X2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "Distant Reading for European Literary History", držitel ChSchöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. | HK |+
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
  
-abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) admin +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website 
-repre fond | Markéta lopatková  repre fond |  --  | 207-12/R207 vždy vynulovat na konci roku    +OP VVV - postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy | MŠMT OP VVV | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 | 200-40/R183212 | 2017-12-01 - 2021-12-31 | OP VVV fakultní/univerzitní |  https://cuni.cz/UK-9151.html | 
-Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 Univerzita Karlova  | | +| TLT16 konference | Jan Hajič | 16th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories | Jiné |  | 207-60/618002 | 2017-11-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/tlt16/
-Progres Q18 Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 Univerzita Karlova  | | +| Tour de CLARIN 2018 | Pavel Straňák | Tour de CLARIN: DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018 | CLARIN ERIC |  | 207-059/16181 2017-10-01 - 2018-12-31   | https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-dariah-cz-workshop-digital-humanities-2018 
-SVV  Ondřej Čepek Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky SVV 260 453 205-09/260453 | 2017-2019 Univerzita Karlova (mimo GAUK) +EAMT 2017 konference | Ondřej Bojar The 20th Annual Conference of the European Association for Machine Translation Jiné |  | 207-060/617021 | 2017-04-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/eamt2017/program.php 
-|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | +Clarin Secondment Pavel Straňák Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT CLARIN ERIC | CE-2015-0553 | 207-56/17212 | 2017-03-31 - 2017-12-31 |  |  |  | 
-|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy     CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK +Polisys Zdeněk Žabokrtský | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČMV ČR VH20172017023 207-43/17209 | 2017-03-01 - 2017-12-31  Jana Hamrlová | https://ufal.mff.cuni.cz/node/2234 
-|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitářa výpočetní kapacity   CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 CEP: EF16_013/0001781 207-40/16185    I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |LK  | +| OP PPR 3-dokument Jan Hajič | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | MHMP | cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192 | 2017-01-01 - 2018-12-31 | Operační program Praha - pól růstu ČR, podprojekt KK3\\ Otevřené dokumenty | Hana Kubištová |  | 
-ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    I.2017-XII.2019  GAČR standardní  |HK  +| OP PPR 1-preklad Ondřej Bojar | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | MHMP | cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193 | 2017-01-01 - 2018-12-31 | Operační program Praha - pól růstu ČR, podprojekt KK1\\ Strojový překlad z vietnamštiny do češtiny pro účely Policie ČR Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mtviet | 
- |Mediankin Nikita  Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK |--- | +GAČR Mikulová - ForFun | Marie Mikulová | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat | GAČR | GA17-12624S | 207-13/201681 | 2017-01-01 - 2019-12-31 ForFun Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/forfun 
-| AnaConn |Rysová Kateřina  | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/201675 (dofin. 207-13/2016751)    I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | +GAČR Urešová CzEngClass Zdeňka Urešová Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí GAČR | GA17-07313S | 207-13/201676 | 2017-01-01 - 2019-12-31 CzEngClass Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengclass | 
-|Clarin Secondment  |Straňák Pavel  |Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT    | 207-56/17212    | III.2017-XII.2017    |--- | +| GAČR Zikánová | Šárka Zikánová | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence | GAČR | GA17-03461S | 207-13/201669 | 2017-01-01 - 2019-12-31 | IRTC | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/irtc 
-| CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie valence sloves v bilingvním prostředí  GA17-07313S 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | +GAČR Rysová AnaConn | Kateřina Rysová | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis | GAČR | GA17-06123S | 207-13/201675 | 2017-01-01 - 2019-12-31 AnaConn Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/grants/anaconn | 
-|  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci Implicit relations in text coherence  GA17-03461S |  207-13/201669 I.2017-XII.2019  GAČR standardní  |HK  | +OP VVV LINDAT | Jan Hajič | OP VVV VI LINDAT/CLARIN Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie rozšíření repozitáře výpočetní kapacity MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185 | 2017-01-01 - 2019-12-31 |  | Libuše Kaprálová |  | 
-|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika   CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   I.2017-XII.2022  vyúčtování každé čtvtletí  |JHam +| OP VVV LangTech | Zdeněk Žabokrtský | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika | MŠMT OP VVV | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 | 2017-01-01 - 2022-09-30 |  | Jana Hamrlová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/langtech 
-|DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam +GAUK Droganova Kira Droganova Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat GAUK | 794417 | 207-10/250510 2017-01-01 - 2019-12-31 |  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/1420 
-|PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    III.2017-XII.2017  veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|JHam +GAUK Hajič jun. Jan Hajič Multimodální rozpoznávání notopisu pomocí hlubokého učení | GAUK |  | 207-010/250648 | 2017-01-01 - 2019-12-31 |  Hana Kubištová https://ufal.mff.cuni.cz/node/2566 
- Kira Droganova Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 GAUK |HK  | +GAUK Mediankin Nikita Mediankin Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK | 1114217 | 207-10/250579 | 2017-01-01 - 2017-12-31 DeepSynt Libuše Brdičková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deepsynt |
- +
 ===== 2016 ===== ===== 2016 =====
  
-abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) admin +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website 
- Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky SVV 260 333  2016 Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) |---| +Mellon Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services Mellon Mellon31600666 207-59/16189 2016-10-01 2018-09-30 Mellon Foundation, Brandeis University | Jana Hamrlová |  | 
-|  | Jan Hajič LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice LM2015071, EF16_013/0001781 pro CEP| 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |MK  | +DigiLing Zdeněk Žabokrtský | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics | EC Erasmus+ | KA2-HE-03/16 | 207-59/16180 | 2016-09-01 - 2019-08-31 |  | Jana Hamrlová | https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1243 
-|Mellon Grant  Jan Hajič  Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARINSemantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  Mellon31600666  | 207-59/16189    X.2016-IX.2018  Mellon Foundation, Brandeis University |JHam+EVALD Kateřina Rysová EVALDAutomatické vyhodnocování koherence textu v češtině MK ČR NAKI II | DG16P02B016 | 207-43/P02B016 | 2016-03-01 - 2019-12-31 EVALD NAKI II Kateřina Rysová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse 
- | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           NAKI II |HK  +LINDAT/CLARIN | Jan Hajič | LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování distribuci lingvistických dat MŠMT - velká infrastruktura | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-01-01 - 2019-12-31 EF16_013/0001781 pro CEP Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin-0 
-|VIADAT  | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           NAKI II |HK  +| VIADAT | Jan Hajič | VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat | MK ČR NAKI II | DG16P02R019 | 207-43/P02019 | 2016-01-01 - 2019-12-31 další účastníci projektu NFA a ÚSD Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/viadat 
-|EVALD| Kateřina Rysová Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II |KRys+ZČU-ÚSTR Jan Hajič | Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů | MK ČR NAKI II | DG16P02B048 | 207-43/P02B048 | 2016-01-01 - 2019-12-31 hl. příjemce ZČU, spolupříjemci UK a ÚSTR Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ustr 
- Magda Ševčíková An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní |---+GAUK 2016 Aghaebrahimian Ahmad Aghaebrahimian Spoken Language Understanding in open-domain environment GAUK | GAUK 4055/2016 | 207-010/250098 | 2016-01-01 - 2018-12-31   | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/open-domain-slu 
- Anja Nedoluzhko Structure of coreferential chains in parallel language data GA16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní |---| +GAUK 2016 Kocmi Tom Kocmi Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad GAUK | GAUK 8502/2016 | 207-10/250237 | 2016-01-01 - 2018-12-31 | ANNMT |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/annmt | 
-|NomVallex  | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GA16-02196S |207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441)  | 2016-2018 | GAČR standardní |---| +| GAUK 2016 Vodolán | Miroslav Vodolán | Open domain dialog management with knowledge graphs | GAUK | GAUK 11705/2016 | 207-10/250349 | 2016-01-01 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1277 
-|  | Tom Kocmi  Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad   GAUK 8502/2016          | 207-10/250237 | 2016-2018     | GAUK           |---| +| NomVallex | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GAČR | GA16-02196S | 207-13/201544 | 2016-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/nomvallex | 
-|  | Ahmad Aghaebrahimian  Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           |---| +| GAČR 2016 Nedoluzhko Anna Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GAČR | GA16-05394S | 207-13/201545 | 2016-01-01 - 2018-12-31 CorefChains |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefchains | 
-|  | Miroslav Vodolán  Open domain dialog management with knowledge graphs   GAUK 11705/2016          207-10/250349 2016-2018     GAUK           |---|+| GAČR 2016 Ševčíková | Magda Ševčíková An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech | GAČR | GA16-18177S | 207-013/201546 | 2016-01-01 2018-12-31 DerInfMorph |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/derinfmorph | 
 +FP6 Mobility Ševčíková | Magda Ševčíková | Kontrastivní pohled na moderní českou morfologii s ohledem na frankofonní mluvčí | EC FP6 | 7AMB16FR048 | 207-029/221130 | 2016-01-01 2017-12-31 MŠMT Mobility France 7AMB16FR048 |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/7AMB16FR048#project-main | 
 +PHC Barrande 2016 | Eva Hajičová | Barrande Kontrastní přístup k české morfologii pro francouzštináře MŠMT Mobility Barrande   | 2016-01-01 2017-12-31 |  |  |  |
 ===== 2015 ===== ===== 2015 =====
-^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
-|  | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
-| CLARIN-Plus  | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure  | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529   | 207-56/15097 | 2015-2017 | EU | 
-|CRACKER  | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research | H2020-ICT-2014-1-645357   | 207-56/15053 | 2015-2017 | EU | 
-| HimL | Jan Hajič | HimL: Health in my Language| H2020-ICT-2014-1-644402           | 207-56/15054 | 2015-2018 | EU   | 
-|QT21  | Jan Hajič| QT21: Quality Translation 21 | H2020-ICT-2014-1-645452         | 207-56/15056  | 2015-2018 | EU | 
-|  | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 |2015-2017| GAČR | 
-| MANYLA | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015–2017 | GAČR | 
-|  |Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/201406  | 2015–2017 | GAČR| 
-|  |Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/201424  | 2015–2017 | GAČR| 
-|  |Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/2015  |207-10/227277  | 2015–2017 | GAUK| 
-|  |Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/2015  |207-10/227007  | 2015–2017 | GAUK| 
-|  |Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015–2017 | GAUK| 
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| TextLink-cz 2015 Mírovský | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | MŠMT COST | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-11-01 - 2017-12-31 |  |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/LD15052 |
 +| CLARIN+ | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure | EC H2020 | 676529 | 207-56/15097 | 2015-09-01 - 2017-08-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clarin-plus |
 +| HimL | Jan Hajič | HimL: Health in my Language | EC H2020 | 644402 | 207-56/15054 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | H2020-ICT-2014-1-644402 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/644402 |
 +| QT21 | Jan Hajič | QT21: Quality Translation 21 | EC H2020 | 645452 | 207-56/15056 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | H2020-ICT-2014-1-645452 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/645452 |
 +| KConnect 2015 Pecina | Pavel Pecina | Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain | EC H2020 | 644753 | 207-56/15055 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | H2020-ICT-2014-1-644753 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/644753 |
 +| GACR-D. Zeman | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GAČR | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/manyla |
 +| CRACKER | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research | EC H2020 | 645357 | 207-56/15053 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | H2020-ICT-2014-1-645357 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/645357 |
 +| GAČR-V. Kettnerová | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GAČR | GA15-09979S | 207-13/201418 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1124 |
 +| GAČR-S. Cinková | Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GAČR | GA15-20031S | 207-13/201406 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | zelligharris | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/zelligharris |
 +| GACR V. Kuboň | Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GAČR | GA15-06894S | 207-13/201424 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/evaluation |
 +| GAUK 2015 Libovický | Jindřich Libovický | Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu | GAUK | GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/1269 |
 +| GAUK 2015 Novák | Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK | GAUK 3389/2015 | 207-10/227277 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | cross-coref |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cross-coref |
 +| GAUK 2015 OPlátek | Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK | GAUK 1915/2015 | 207-10/227007 | 2015-01-01 - 2017-12-31 | DiaMine |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/diamine |
 +| GAUK 2015 Kovařík |  | Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů | GAUK | GAUK 915/2015 |  | 2015-01-01 - None |  |  |  |
 ===== 2014 ===== ===== 2014 =====
-^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
-| TextLink     | Jiří Mírovský   | Structuring Discourse in Multilingual Europe    |                  |                |  2014-2018    | COST, pouze cestovní evropský grant | 
-| PARSEME cz     | Jan Hajič        | PARSEME                                        | LD14117          | 207-29/208100  | 2014-III.2017 | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
-| LCT - školné | Vladislav Kuboň  | LCT - bonus/tržby                              |               | ZDROJ 207-01/LCT  | 2014          | školné (úfalí podíl)| 
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| LD-PARSEME | Jan Hajič | PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy - k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka | MŠMT COST | LD14117 | 207-29/208100 | 2014-04-01 - 2017-03-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/ld-parseme |
 +| KONTAKT 2014 Zikánová | Šárka Zikánová | Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií | MŠMT - Kontakt | LH14011 | 207-16/209178 | 2014-04-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/988 |
 +| GAČR Mareček | David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GAČR | GP14-06548P | 207-13/201333 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | LiStr\\ GAČR - postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/node/820 |
 +| GAUK 2014 Jurčíček |  | Modern Spoken Dialog Systems | GAUK | 2076214 |  | 2014-01-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/msds |
 +| GAUK 2014 Rosa | Rudolf Rosa | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky | GAUK | 1572314 | 207-10/259571 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | croSSSynt |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/crosssynt |
 +| GAUK 2014 ODušek | Ondřej Dušek | Adaptivní generátor přirozeného jazyka | GAUK | 2058214 | 207-10/259652 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | AdaNLG |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/adanlg |
 +| GAUK 2014 Lukšová | Ivana Sixtová (Lukšová) | Alternativní způsob anotace jazykových dat | GAUK | 1568314 | 207-10/259569 | 2014-01-01 - 2016-12-31 | Čapek GAUK |  |  |
 +| TextLink 2014 Mírovský | Jiří Mírovský | TextLink: Structuring Discourse in Multilingual Europe | EC FP7 | IS1312 |  | 2014-01-01 - 2017-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink |
 ===== 2013 ===== ===== 2013 =====
-abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) + 
-|  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 2007-2013, 2013-2018(?koordinace LCT (EU) +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website 
- | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 COST EU +| QTLeap | Jan Hajič | QTLeap | EC FP7 | 610516 | 207-56/13997 | 2013-11-01 - 2016-10-31 | FP7-ICT-2013-10-610516 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/610516 | 
-|  | Jan Hajič     Centrum vizuální historie MALACH                | 207-49/CVHM   | 2013-    CVHM    +| LCT 2013 | Vladislav Kuboň | LCT: European Masters Program in Language and Communication Technologies | EC Erasmus Mundus |  |  | 2013-09-01 - 2019-08-31   | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules 
-  +PARSEME 2013 | Jan Hajič | PARSEME: Parsing and Multiword Expressions | EC FP6 | IC1207 | 207-56/14039 | 2013-03-08 - 2017-03-07   | parseme.eu 
-                    +| MOBAme 2013 | Filip Jurčíček | Modern Bayesian methods in machine learning | MŠMT | MSMT FRVS 182/2013 B6 c |  | 2013-03-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/mobame | 
 +| GAČR Urešová | Zdeňka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) | GAČR | GP13-03351P | 207-13/201234 | 2013-01-01 - 2015-12-31 | CzEngVallex\\ GAČR - postdoc | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czengvallex | 
 +| CVHM | Jan Hajič | Smlouva o připojení k archivu viz. historie USC Shoah foundation Institute UK | --- | 207-49/CVHM | 2013-01-01 - 2024-12-31 Zdroj financování - do 12/2021 RUK, pak už jen ÚFAL. | Hana Kubištová | https://ufal.mff.cuni.cz/malach 
 +| GAUK 2013 Galuščáková | Petra Galuščáková | Interactive information retrieval in audiovisual dialogue corpora | GAUK | 920913 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/interactive-information-retrieval-audiovisual-dialogue-corpora | 
 +| GAUK 2013 Tamchyna | Aleš Tamchyna | Utilizing a Multitude of References in Machine Translation | GAUK | 1356213 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 | DepRefSet |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/deprefset | 
 +| GAUK 2013 M. Rysová | Magdaléna Rysová | Discourse Connectives in Czech | GAUK | GAUK 36213 |  | 2013-01-01 - 2015-12-31 |  |  |  |
 ===== 2012 ===== ===== 2012 =====
-^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
-|  | Pavel Pecina | CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | 
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| VYSTADIAL | Filip Jurčíček | Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | MŠMT - Návrat | LK11221 | 207-29/249003 | 2012-04-01 - 2016-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/vystadial |
 +| AMALACH | Jan Hajič | AMALACH - Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | MK ČR NAKI | DF12P01OVV022 | 207-43/233033 | 2012-03-01 - 2015-12-31 | konsorcium se ZČU | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/amalach |
 +| KONTAKT 2012 Hajič | Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | MŠMT - Kontakt | LH12093 | 207-16/209163 | 2012-03-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontaktii |
 +| MosesCore | Ondřej Bojar | MosesCore | EC FP7 | 288487 | 207-56/12886 | 2012-02-01 - 2015-12-31 | FP7-ICT-2011-7-288487 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/288487 |
 +| PRVOUK | Markéta Lopatková | Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | UK | P46 | 207-004/1207 | 2012-01-01 - 2016-12-31 | další PI za MFF: Ondřej Čepek | Marie Křížková | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/prvouk |
 +| GAČR 2012 Lopatková | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAČR | GAP406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-01-01 - 2015-12-31 | Delving Deeper |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/delving-deeper |
 +| GAČR 2012 Zikánová | Šárka Zikánová | Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | GAČR | P406/12/0658 | 207-13/201113 | 2012-01-01 - 2015-12-31 | CorefDisk |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/corefdisk |
 +| GAČR CVUT Pecina | Pavel Pecina | CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | GAČR | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-01-01 - 2018-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/cemi |
 +| INTLIB 2012 Hladká | Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TAČR ALFA | TA02010182 | 204-47/1210182 | 2012-01-01 - 2015-06-30 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/intelligent-library |
 +| Merlin | Jiří Hana | Multilingual Platform for the European Reference Levels: Interlanguage Exploration in Context | EC LLP | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916 | 2012-01-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/merlin |
 +| GAČR 2012 Kolářová | Veronika Kolářová | Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | GAČR | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-01-01 - 2014-12-31 | GAČR postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/systematic-economical-and-corpus-based-description-valency-properties-czech-deverbal-nouns |
 +| GAČR 2012 Ševčíková | Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | GAČR | P406/12/P175 | 207-13/201111 | 2012-01-01 - 2014-12-31 | GAČR postdoc |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grant/vybrane-derivacni-vztahy-pro-automaticke-zpracovani-cestiny |
 +| GAUK 2012 Klyueva | Natalia Klyueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky | GAUK | 639012 | 207-10/253197 | 2012-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/tools-and-data-machine-translation-between-related-languages |
 +===== 2011 =====
 +
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| EUDAT | Jan Hajič | EUropean DATa Infrastructure | EC FP7 | 283304 | 207-56/11874 | 2011-10-01 - 2015-05-31 | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 |  | https://cordis.europa.eu/project/id/283304 |
 +| KHRESMOI | Jan Hajič | Knowledge Helper for Medical and Other Information users | EC FP7 | 257528 | 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 → 207-28/212034) | 2011-01-01 - 2014-08-31 | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/257528 |
 +| FAUST | Jan Hajič | Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation | EC FP7 | 247762 | 207-056/10826 | 2011-01-01 - 2013-01-31 | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041)\\ \\ 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 → 207-28/212033) | Stanislava Gráf | https://cordis.europa.eu/project/id/247762 |
 +| T4ME Net | Jan Hajič | Technologies for the Multilingual European Information Society | EC FP7 | 249119 | 207-56/10827 | 2011-01-01 - 2013-01-31 | Metanet |  |  |
 +| GAČR 2011 Zeman | Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | GAČR | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-01-01 - 2013-12-31 | CZECHMATE |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/czechmate |
 +| GAUK 2011 Veselovská | Kateřina Lesch | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK | 3537/2011 | 207-10/251432 | 2011-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/sentence-level-polarity-detection-computer-corpus |
 +| GAUK 2011 Novák | Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK | 4226/2011 | 207-10/251498 | 2011-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/utilization-coreference-machine-translation |
 +| GAUK 2011 K. Rysová | Kateřina Rysová | Valency as a Word Order Factor | GAUK | GAUK 331611 |  | 2011-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  |
 +===== 2010 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| EuroMatrixPlus - X | Ondřej Bojar | EuroMatrixPlus X - Enlarged European Union Bringing Machine Translation for European Languages to the User | EC FP7 | 258711 |  | 2010-07-01 - 2012-04-30 | FP7-ICT-2009-5-258711 |  |  |
 +| GAČR 2010 Štěpánek | Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | GAČR | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  |
 +| GAČR 2010 Panevová | Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | GAČR | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-01-01 - 2013-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/komputacni-lingvistika |
 +| KONTAKT 2010 Hajičová | Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | MŠMT - Kontakt | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/kontakt |
 +| GAČR 2010 NoSCoM | Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | GAČR | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-01-01 - 2014-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/noscom |
 +| VVI - LINDAT/CLARIN 2010 | Jan Hajič | Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research (Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum) | MŠMT | LM2010013 | 207-29/229002 | 2010-01-01 - 2015-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/lindatclarin |
 +| GAČR 2010 Bojar | Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | GAČR | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  |
 +| GAČR 2010 Hana | Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | GAČR | GPP406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2010 Popel | Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2010 Straková | Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  |
 +| PHC Barrande 2010 | Eva Hajičová | Barrande - Automatické generování slovanských lexémů od kořenů, spojené se znalostí diachronní morfofonologie | MŠMT - Mobility Barrande |  |  | 2010-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  |
 +===== 2009 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| CLARA | Markéta Lopatková | Common Language Resources and their Applications | EC FP7 | 238405 | 207-56/10805 | 2009-12-01 - 2014-03-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/clara |
 +| EuroMatrixPlus | Jan Hajič | Bringing Machine Translation for European Languages to the User | EC FP7 | 231720 | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035→tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) | 2009-03-01 - 2012-02-29 | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of MŠMT |  | https://cordis.europa.eu/project/id/231720 |
 +| GAČR-R. Barták |  | Morfo | GAČR | GA201/09/H057 | 205-13/201709 | 2009-01-01 - 2012-12-31 |  |  |  |
 +| GAČR 2009 Hajičová | Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GAČR | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  |
 +| Kontakt 2009 Hajič | Jan Hajič | Mnohojazyčná univerzální anotace lingvistických dat | MŠMT - Kontakt | ME09008 | 207-16/209135 | 2009-01-01 - 2011-12-01 |  |  |  |
 +| GAČR 2009 Spoustová | Johanka Spoustová | Internet jako jazykový korpus | GAČR | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2009 Bejček | Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2009 Mareček | David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2009 Straňák | Pavel Straňák | Víceslovné lexémy | GAUK | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  |
 +===== 2008 =====
  
- +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| GAČR 2008 Lopatková | Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GAČR | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Mikulová | Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  | 
 +| CLARIN MŠMT 2008 Hajičová | Eva Hajičová | Common Language Resources and Technology Infrastructure | MŠMT | 7E08026 | 207-29/212003 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Šindlerová | Jana Šindlerová | A Multilingual Archive of Verbal Valency Characteristics | GAUK | GAUK 19008/2008 | 207-10/258017 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +| GAUK 2008 Urešová | Zdeňka Urešová | Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | GAUK 52408/2008 | 207-10/258062 | 2008-01-01 - 2010-12-31 |  |  |  | 
 +===== 2007 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| LCT | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program | EC Erasmus Mundus |  | 207-001/LCT | 2007-09-01 - 2012-12-31 | https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/610622-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA1-JMD-MOB |  | https://ufal.mff.cuni.cz/lct/modules |
 +| GAUK 2007 Kettnerová | Václava Kettnerová | Syntactico-Semantic Classification of Verbs for Valency Lexicon VALLEX | GAUK | GAUK 7982/2007 | 207-10/257982 | 2007-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2007 Ševčíková | Magda Ševčíková | Systematic Description of Czech Syntax Based on Language Data from the Prague Dependency Treebank | GAUK | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-01-01 - 2008-12-31 |  |  |  |
 +===== 2006 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| COMPANIONS | Jan Hajič | COMPANIONS: persistent multi-modal interfaces to the Internet | EC FP6 | 034434 | 207-55/6694 | 2006-11-01 - 2010-10-31 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/034434 |
 +| EuroMatrix | Jan Hajič | EuroMatrix: Statistical and Hybrid Machine Translation Between All European Languages | EC FP6 | 034291 | 207-55/6695 | 2006-09-01 - 2009-11-30 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/034291 |
 +| GAČR 2006 Hajič | Jan Hajič | Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad | GAČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-01-01 - 2008-12-31 |  |  |  |
 +| Kontakt 2006 Hajič | Jan Hajič | Reprezentace významu a automatické porozumění přirozenému jazyku | MŠMT - Kontakt | ME 838 | 207-16/209072 | 2006-01-01 - 2010-12-31 | PIRE ČR |  |  |
 +===== 2005 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| LT4EL | Vladislav Kuboň | Language technology for eLearning | EC FP6 | 027391 | 207-55/5686 | 2005-12-01 - 2008-05-31 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/027391 |
 +| CKL 2005 Hajič | Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT | LC536 | 207-29/248007 | 2005-02-01 - 2011-12-31 |  |  | https://ufal.mff.cuni.cz/ckl |
 +| GAUK 2005 Panevová | Jarmila Panevová | Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe | GAUK | GAUK 352/2005 | 207-10/203331 | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2005 Hajič AHA | Jan Hajič | Automatická hloubková analýza mluvené češtiny: od akustického signálu k významu | GAUK | GAUK 375/2005 | 207-10/203335 | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  |
 +| GAAV Hajič 2005 | Jan Hajič | Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu | GAAV | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-01-01 - 2009-12-31 |  |  |  |
 +| Kontakt 2005 Hajič | Jan Hajič | Vícejazyčný valenční a predikátový slovník přirozeného jazyka | MŠMT - Kontakt | 1P05ME752 | 207-29/209100 | 2005-01-01 - 2007-12-31 |  |  |  |
 +| GAAV 2005 Plátek | Markéta Lopatková | Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka | GAAV | 1ET100300517 | 205-34/242092 | 2005-01-01 - 2009-12-31 | za UI AV ČR vedl Šíma, za MFF vedl M. Plátek, na ÚFALu M. Lopatková |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/1ET100300517 |
 +| Jazz 2005 Hlaváčová | Jaroslava Hlaváčová | Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů | GAAV | GAAV 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-01-01 - 2009-12-31 | další účastník projektu ÚJČ AV ČR |  | https://ufal.mff.cuni.cz/jazz/ |
 +| GAČR 2005 Collegium Informaticum | Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum | GAČR | GD201/05/H014 | 200-13/201226 | 2005-01-01 - 2008-12-31 | + za MFF navrhovatel doc. A. Kučera,\\ + další účastník projektu Ústav informatiky AV ČR (doc. J. Wiedermann) |  |  |
 +| GAUK 2005 Bojar | Ondřej Bojar | Czech-English Machine Translation Dictionary | GAUK |  |  | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2005 Kuboň | Vladislav Kuboň | esko-anglický slovník pro strojový překlad | GAUK | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | 2005-01-01 - None | student: Magdalena Prokopová |  |  |
 +| GAUK 2005 Smrž | Otakar Smrž |  | GAUK | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | 2005-01-01 - None |  |  |  |
 +| GAUK 2005 Straňák | Pavel Straňák |  | GAUK | GAUK 374/2005 | 207-10/203334 | 2005-01-01 - None |  |  |  |
 +| Výzkumný záměr 2005 | Jan Hajič | Modern methods, structures, and systems of computer science | MŠMT | MSM0021620838 |  | 2005-01-01 - 2011-12-31 |  |  |  |
 +| Barrande 2005 | Eva Hajičová | Barrande - Automatické zpracování vícejazyčných textových informací | MŠMT - Mobility Barrande | 2005- |  | 2005-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  |
 +| MALACH ČR 2005 | Jan Hajič | Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archívech audionahrávek | MŠMT | 1P05ME786 | 207-49/5786 | 2005-01-01 - 2006-12-31 | další účastník projektu - ZČU Plzeň |  |  |
 +===== 2004 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| MUSSLAP - Zeman | Daniel Zeman | MUSSLAP - Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-07-01 - 2008-12-31 |  |  |  |
 +| GAAV 2004 Hladká | Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV | 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-07-01 - 2008-12-31 |  |  |  |
 +| GAUK 2004  Hajič | Jan Hajič | Tektogramatická reprezentace angličtiny - Aplikace funkčního generativního popisu (FGP) na hloubkovou syntax cizích jazyků, v Pražském závislostním korpusu | GAUK | GAUK 489/2004 |  | 2004-01-01 - 2006-12-31 | student: Silvie Cinková |  |  |
 +| LATER 2004 | Vladislav Kuboň | Jazyková technologie Erasmus Mundus | EC Erasmus Mundus |  |  | 2004-01-01 - 2005-12-31 |  |  | https://www.coli.uni-saarland.de/groups/HU/LATER-EM/ |
 +| GAČR 2004 Lopatková | Markéta Lopatková | Valenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informací | GAČR | GA405/04/0243 |  | 2004-01-01 - 2006-12-31 |  |  |  |
 +===== 2003 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| MŠMT 2003 Hajič | Jan Hajič | Statistický strojový překlad se strukturálním transferem | MŠMT | ME642 | 207-16/209063 | 2003-10-01 - 2005-12-31 |  |  |  |
 +| GAČR 2003 Hajič | Jan Hajič | Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza | GAČR | 405/03/0913 | 207-13/201904 | 2003-01-01 - 2005-12-31 | Spoluřešitelé ÚJČ AV ČR a MU Brno. |  |  |
 +| GAČR 2003 Kuboň | Vladislav Kuboň | Strojový překlad ekonomických textů z češtiny do angličtiny | GAČR | GA405/03/0914 | 207-13/201942 | 2003-01-01 - 2005-12-31 |  |  |  |
 +===== 2002 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| MALACH | Jan Hajič | Malach: Multilingual access to large spoken archives | NSF | 0122466 | 207-55/2540 | 2002-01-01 - 2006-12-31 |  |  | https://malach.umiacs.umd.edu/ |
 +===== 2001 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| Barrande 2001 | Eva Hajičová | Barrande - Využití jazykových prostředků pro automatické vyhledávání informací ve specializovaných textových korpusech (v češtině, francouzštině, němčině a slovenštině | MŠMT - Mobility Barrande | 2001-048 |  | 2001-01-01 - 2002-12-31 |  |  |  |
 +===== 2000 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| CKL 2000 Hajičová | Eva Hajičová | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT | LN00A063 |  | 2000-01-01 - 2003-12-31 | Další účastnící projektu ÚJČ AV ČR a ZČÚ Plzeň |  | https://starfos.tacr.cz/cs/project/LN00A063 |
 +===== 1999 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| DILS | Eva Hajičová | Distribuované, informační a lingvistické systémy | UK | MSM 113200006 |  | 1999-01-01 - 2004-12-31 | výzkumný záměr |  |  |
 +| TELRI II | Eva Hajičová | Trans-European Language Resources Infrastructure - II | IC-PECO/COPERNICUS | FP4-INCO-COPERNICUS-PL97-7085 |  | 1999-01-01 - 2001-12-31 |  |  |  |
 +===== 1998 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| Kontakt 1998 Hajič | Jan Hajič | Rozpoznávání mluveného slovanského jazyka (češtiny) | MŠMT - Kontakt | ME293 | 207-16/8293 | 1998-10-01 - 2001-12-31 | spoluřešitelé ZČU Plzeň a TU Liberec |  |  |
 +| AGILE | Ivana Kruijff Korbayová | Automatic Generation of Instructions in Language of eastern Europe | INCO-Copernicus | PL961004 |  | 1998-01-01 - 2000-12-31 |  |  | https://ufal.ms.mff.cuni.cz/agile/ |
 +| Barrande 1998 | Eva Hajičová | Barrande - Lingvistický a počítačový výzkum pro automatické zpracování evropských jazyků | MŠMT - Mobility Barrande | 98051 |  | 1998-01-01 - 1999-12-31 |  |  |  |
 +===== 1997 =====
  
 +^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| STEEL | Jan Hajič | Bilingual Terminology Extraction from Corpora | INCO-Copernicus |  |  | 1997-01-01 - 1999-12-31 |  |  |  |
 +===== 1996 =====
  
-===== GA UK =====+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| MŠMT 1996 Hajičová | Eva Hajičová | Laboratoř počítačového zpracování jazykových dat | MŠMT | VS96151 |  | 1996-08-01 - 2000-12-31 |  |  |  | 
 +| GAČR 1996 Hajičová | Eva Hajičová | Formální reprezentace jazykových struktur | GAČR | 405/96/0198 |  | 1996-01-01 - 1998-12-31 | spoluřešitel FF UK |  |  | 
 +| GAČR 1996-2001 Hajičová | Eva Hajičová | Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století | GAČR | 405/96/K214 |  | 1996-01-01 - 2001-12-31 | spoluřešitelé: MU FI, MU FF,, ÚČJ AV ČR, FF UK |  |  | 
 +===== 1995 =====
  
-  * [[internal:Vyjádření školitele]]+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| RSS 1995 | Jan Hajič | Textual Corpora in LinguisticsAnnotation and Comparison | Jiné | 195/1995 |  | 1995-07-01 - 1997-12-31 |  |  |  | 
 +| TELRI I | Eva Hajičová | Trans-European Language Resources Infrastructure - I | IC-PECO/COPERNICUS |  |  | 1995-01-01 - 1997-12-31 |  |  | http://telri.nytud.hu/
 +===== 1994 =====
  
-===== Archive of finished grants =====+^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ 
 +| GAUK 1994 Hajič | Jan Hajič | Český Tagger | GAUK | 39/1994 |  | 1994-01-01 - 1995-12-31 |  |  |  | 
 +===== 1993 =====
  
-abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) +Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website 
-KConnect Pavel Pecina    Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain H2020-ICT-2014-1-644753           | 207-56/15055 2015-2017 | EU   | +LATESLAV Vladislav Kuboň Language Processing Technologies for Slavic Languages IC-PECO/COPERNICUS CP92-2824 |  | 1993-03-01 1996-06-30 |  |  | https://cordis.europa.eu/project/id/CP92-2824 
-|  | David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P   | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR postdoc | +| GAČR 1993 Hajičová | Eva Hajičová | Strojový překlad mezi angličtinou a češtinou | GAČR | GA405/93/2173 |  | 1993-01-01 1995-12-31 spoluřešitel FF (ingARosen) |  |  |
-|  | Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P    | 207-13/201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | +
-|  | Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/1207 | 2012-2016 | UK | +
-|  | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-2015 | GAČR | +
-|  | Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/249003  | 2012-2016 | NAVRAT | +
-|  | Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022  | 207-43/233033  | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| +
-|  | Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky     | 1572314          | 207-10/259571 | 2014-2016 | GAUK           | +
-|  | Ondřej Dušek  | Adaptivní generátor přirozeného jazyka           | 2058214          | 207-10/259652 | 2014-2016 | GAUK           | +
-|  | Lukáš Žilka   | Moderní řečové dialogové systémy                 | 2076214          | 207-10/259654 | 2014-     | GAUK           | +
-|  | Ivana Lukšová   | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314          | 207-10/259569 | 2014-2016     | GAUK   | +
-|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2010013 | 207-29/229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | +
-|  | Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/13997 | 2013-16 |EU | +
-|  | Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií                   | LH14011          | 207-16/209178  | 2014-2016     | MŠMT - Kontakt | +
-|  | Šárka Zikánová | Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/12/0658 | 207-13/201113 | 2012-2015 | GAČR | +
-|  | Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoMNestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014  | GAČR |  +
-|  | Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r2012 → 207-28/212034) | 2010-2014 | EU |  +
-|  | Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/11874 | 2011-2014 | EU |   +
-|  | Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/1210182 | 2012-2015 TAČR |   +
-|  | Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916 | 2012-2014 | EU LLP |   +
-|  | Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  +
-|  | Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/12886 | 2012-2015 | EU |   +
-|  | Veronika Kolářová | Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  +
-|  | Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/12/P175 | 207-13/201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | +
-|  | Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/23606418 | 2014 | UK |   +
-|  | Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | +
-|  | Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/253197| 2012-2013 | GAUK | +
-|  | Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-2013 | GAČR | +
-|  | Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/251498 | 2011-2013 | GAUK | +
-|  | Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/251432 | 2011-2013 | GAUK | +
-|  | Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-2013 | GAČR | +
-|  | Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 -> 207-28/212033)| 2010-2013 | | +
-|  | Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/09/H057 | 205-13/201709| 2009-2012 | GAČR | +
-|  | Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-2012 | MŠMT| +
-|  | Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119  (MŠMT 7E11040) | 207-56/10827 (česká část 207-29/212032, od r. 2012 -> 207-28/212032)| 2010-2013 | EU | +
-|  | Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-2012 | GAČR | +
-|  | Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-2012 | GAČR | +
-|  | Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-2012 | GAČR | +
-|  | Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-2012 | GAUK | +
-|  | Jan Kratochvíl, Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/2060987 | | MŠMT | +
-|  | Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/209072 | | MŠMT | +
-|  | Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/209135 | | MŠMT | +
-|  | Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/248007 | | MŠMT | +
-|  | Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | +
-|  | Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | +
-|  | Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | +
-|  | Jan Hajič  (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 nově i 207-29/212035->tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) | 2009-04.2012 | | +
-|  | Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | +
-|  | Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/212003 | | | +
-|  | Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | +
-|  | Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-2011 | GAUK | +
-|  | Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-2009 | IS | +
-|  | Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-2009 | IS | +
-|  | Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/242092 | 2005-2009 | IS | +
-|  | Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-2008 | IS | +
-|  | Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-2008 | IS | +
-|  | Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | +
-|  | Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | +
-|  | Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | +
-|  | Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | +
-|  | Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | +
-|  | Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | +
-|  | Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/209063 | | J. Hajič | +
-|  | Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum  | GAČR 201/05/H014 | 200-13/201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | +
-|  | Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-2008? | GAČR | +
-|  | Jan Hajič | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | +
-|  | Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/209100 | | J. Hajič | +
-|  | Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-2011 | GAČR | +
-|  | Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-2010 | GAČR +
-|  | Drahomíra Spoustová | | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-? | GAČR | +
-|  | Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/257982 | | GAUK | +
-|  | Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/258017 | | GAUK | +
-|  | David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/258134 | | GAUK | +
-|  | Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-2009GAUK | +
-|  | Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/258062 |2008-2009 | GAUK | +
-|  | Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-2010 | GAUK | +
-|  | Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/259268 | 2009 | GAUK | +
-|  | David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009 | GAUK | +
-|  | Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/259202 | 2009 | GAUK | +
-|  | Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-2011 | GAUK | +
-|  | Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/259197| 2009 | GAUK na FF UK| +
-|  | Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/203118 | | GAUK, JHajič, SCinková | +
-|  | Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/203329 | | GAUK, L. Kučová | +
-|  | Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | | GAUK, V. Kuboň | +
-|  | Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/203331 | | GAUK, J. Panevová | +
-|  | Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/203332 | | GAUK, J. Semecký | +
-|  | Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | | GAUK, O. Smrž | +
-|  | Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/203334 | | GAUK, P. Straňák | +
-|  | Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/203335 | | GAUK, J. Hajič | +
-|  | Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/257559 | | GAUK | +
-|  | Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-2008 | GAUK |+

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]