[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cisla-grantu [2020/03/05 17:01]
ufal [2020]
cisla-grantu [2020/03/10 11:17] (current)
kubistova [2020]
Line 16: Line 16:
 |   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/​201065 | 2020-2022 ​  | GAČR | HK | |   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/​201065 | 2020-2022 ​  | GAČR | HK |
 | WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/​20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023 ​  | H2020 | JHam | | WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/​20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023 ​  | H2020 | JHam |
-|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a +|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-43/​20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022 ​  | NAKI II | HK |
-kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-43/​20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022 ​  | NAKI II |  |+
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]