[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cisla-grantu [2020/05/17 09:05]
kubistova [2020]
cisla-grantu [2020/05/19 10:43] (current)
hudecek [2020]
Line 18: Line 18:
 |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/​251433 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/​251433 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK |
 |          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/​251608 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | |          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/​251608 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK |
-|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/ | 2020-2022 ​  | GAUK | HK |+|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. ​| 2020-2022 ​  | GAUK | HK |
 | THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/​3000348 | 1.4.2020 - 31.4.2022 ​  | TAČR Éta | JHam | | THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/​3000348 | 1.4.2020 - 31.4.2022 ​  | TAČR Éta | JHam |
 | OP VVV LINDAT/​CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře,​ služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​18_046/​0015782 | 207-40/​20422 ​ | 2020-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| LK | | OP VVV LINDAT/​CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře,​ služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​18_046/​0015782 | 207-40/​20422 ​ | 2020-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| LK |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]