[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2021/02/26 11:17]
ufal [2020]
cisla-grantu [2021/05/05 11:01] (current)
ufal [2021]
Line 11: Line 11:
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 | CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/​19/​018 | 207-49/​412211 | 2020-2022 ​  | CELSA | HK | | CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/​19/​018 | 207-49/​412211 | 2020-2022 ​  | CELSA | HK |
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | LC-01641480 - 101018166 ELE | 207-56/​21510 | 2021 - VI 2022   | EC/EP | JHam |
 +| | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation:​ selected semantic categories across seven languages | START/​HUM/​010 | 207-46/​R211010 | 04/​2021-03/​2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | START/​SCI/​089 | 207-46/​R244089 | 04/​2021-03/​2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK 370721 | 207-10/​251882 | 2021-2022 | GAUK | HK |
 +| | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK 373921 | 207-10/​251896 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/​251818 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/​251947 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TACR FW03010656 | 207-10/​000000 | 2021-2024 | TACR |LFi|  ​
 +| | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TACR TL05000236 | 207-10/​000000 | 2021-2023 | TACR | LFi | 
  
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]