[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2021/05/04 17:43]
dusek [2021]
cisla-grantu [2021/05/05 11:01] (current)
ufal [2021]
Line 18: Line 18:
 | | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/​251818 | 2021-2023 | GAUK | HK | | | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/​251818 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 | | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/​251947 | 2021-2023 | GAUK | HK | | | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/​251947 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TACR FW03010656 | 207-10/​000000 | 2021-2024 | TACR |LFi|  ​
 +| | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TACR TL05000236 | 207-10/​000000 | 2021-2023 | TACR | LFi | 
 +
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]