[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

PFL060 Komputační sémantika

Předmět není v současné době vyučován

Vyučující:
Jiří Havelka (havelka at ufal dot ms …)
Jan Štěpánek (stepanek at ufal dot ms …)

Stránka předmětu ve Studijním informačním systému - anotace, osnova atd.

Studijní materiály

Computational Semantics - stránky s materiály ke kurzu Patricka Blackburna a Johana Bose, z něhož vycházíme

Slidy - původní slidy Patricka Blackburna a Johana Bose z letní školy ESSLLI 2001, které používáme při výuce

Výuka

2006/07 - průběh výuky


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]