[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:pfl071 [2007/04/12 18:09]
topilova
courses:pfl071 [2007/09/11 11:37]
ptacek
Line 55: Line 55:
  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)
 </​html>​ </​html>​
 +
  
 ===== Rámce k párování ===== ===== Rámce k párování =====
Line 72: Line 73:
 | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 | | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 |
  
- +užívám Martinovu konvenci, případné rozdíly uvedené v popisu jsou označeny vykřičníkem
- +
  
 =====  ===== =====  =====
Line 147: Line 146:
 | [[lexaling:​působit]] | 4 | | [[lexaling:​působit]] | 4 |
 | [[lexaling:​věřit]] | 3 | | [[lexaling:​věřit]] | 3 |
 +
  
 =====  ===== =====  =====
-^ Skupina 7 ^  ^+^ Skupina 7 (Adam Slavický) ​^  ^
 | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 | | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 |
 | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 | | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 |
Line 170: Line 170:
  
   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák
- 
- 
  
 ===== Aktuální členění 2.díl ===== ===== Aktuální členění 2.díl =====
Line 180: Line 178:
 David Mareček: pro David Mareček: pro
 Kateřina Topilová: pro Kateřina Topilová: pro
 +Adam Slavický: pro
 +David Kolovratník:​ prosím o upozornění na termín mailem !!!

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]