[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II

Vyučující:
Markéta Lopatková

středa 12:20-13:50, východní chodba ve 4. patře (jako v ZS)

Stránka předmětu PFL071 ve Studijním informačním systému - anotace, osnova atd.

Stránka předmětu PFL072 ve Studijním informačním systému - anotace, osnova atd.

Nabídka témat na letní semestr:

 1. Valence
  • Charakteristiha aktantů ve FGD
  • Alternační model slovníku
  • Valence u dalších slovních druhů
 2. Koreference
  • Kučová et al.: Anotování koreference v Pražkém závislostním korpusu. UFAL/CKL Technical Report, TR 2003-19.
  • Kučová, L., Žabokrtský, Z.: Anaphora in Czech: large Data end Experiments with Automatic Anaphora Resolution. In: Preoceedings of TSD 2005, LNCS/Lecture Notes in Artificial Intelligence 3658, pp. 93-98, 2005.
  • Kučová, L., Hajičová, E.: Prague Dependency Treebank: Enrichment of the Underlying Syntactic Annotation by Coreferential Mark-Up. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 23-34, 2004.
 3. Aktuální členění (dr. Šárka Zigánová)
 4. Význam ve FGD - synonymie, homonymie, vágnost
 5. Slovosled a neprojektivita
  • Holan, T., Kuboň, V., Oliva, K., Plátek, M.: On Complexity of Word Order. In: Les grammaires de dépendance - Traitement automatique des langues, Vol 41, No 1, pp. 273-300, 2000.
  • Kuhlmann, M., Nivre, J.: Mildly Non-Projective Dependency Structures. In: proccedings of COLING-ACL 2006 Conference, Companion Volume, Sydney, 2006.
  • Havelka, J.: Projectivity in Totally Ordered Rooted Trees: An Alternative Definition of Projectivity and Optimal Algorithms for Detecting Non-Projective Edges and Projectivizing Totally Ordered Rooted Trees. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 84, pp. 13-30, 2005.
  • Hajičová, E., Havelka, J., Sgall, P., Veselá, K., Zeman. D.: Issues of Projectivity in the Prague Dependency Treebank. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 5-22, 2004.
  • Zeman, D.: Neprojektivita v Pražském závislostním korpusu (PDT).UFAL/CKL Technical Report TR-2004-22. 2004.
  • Hajičová, E.: K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a Slovesnost 67, pp. 3-26, 2006.
 6. Segmentace
  • Kuboň, V.: A Method for Analyzing Clause Complexity. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 75, pp. 5-27, 2001.
  • Kuboň, V., Lopatková, M., Plátek, M., Pognan, P.: A Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences. In: Proceedings of Flairs 2007 Conference (in press).
 7. Formální model TR ve FGD
  • Petkevič, V.: A New Formal Specification of Underlying Structure}. Theoretical Linguistics 21, 1995.
  • Lopatková, M.. Formální specifikace podkladové struktury pro popis přirozeného jazyka. In: Proceedings of Malý informatický seminář (MIS). Matfyzpress, Charles University, 2005.

Párování rámců

Cílem je vytvořit vzájemné mapování rámců z našich valenčních slovníků.
Ve Vallexu i v PDT-Vallexu má každý rámec jednoznačný identifikátor.
Zajímá nás, které rámce nebo skupiny rámců si navzájem odpovídají.

identifikátor (např. 'v-w113f4') je zapsán v horním indexu u rámce
pozor na stará data z adresy http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html neuživat prosím

identifikátory (například 'blu-v-pamatovat-se-1') jsou pro normální smrtelníky neviditelné.
pokud podržíte myš nad číslem rámce (v rámečku) identifikátor se objeví jako tooltip

idéčka pro lepší kopírování si můžete zobrazit i následovně:

Rámce k párování

Přihlašte se pomocí tlačítka v levém menu, vyberte si skupinu sloves a připište k ní své jméno. Odhalená párování pak zapisujte na stránky jednotlivých sloves.

užívám Martinovu konvenci, případné rozdíly uvedené v popisu jsou označeny vykřičníkem

Q&A

V pdt-vallexu mi nefunguje hledání zřejmě kvůli kódování češtiny,
neví někdo, jak to opravit? ptacek

Aktuální členění 2.díl

Kdo má zájem o druhý díl z cyklu Aktuální členění, prosím poznamenejte se:

Honza Ptáček: jsem pro
David Mareček: pro
Kateřina Topilová: pro
Adam Slavický: pro
David Kolovratník: prosím o upozornění na termín mailem !!!


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]