[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:pfl071 [2007/04/12 18:09]
topilova
courses:pfl071 [2007/09/12 22:10]
ptacek
Line 55: Line 55:
  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)
 </​html>​ </​html>​
 +
 +
  
 ===== Rámce k párování ===== ===== Rámce k párování =====
Line 65: Line 67:
 | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 | | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 |
 | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 | | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 |
-| [[lexaling:​padat]] | 23 |+| [[lexaling:​padat, padnout]] | 23 |
 | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 | | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 |
 | [[lexaling:​platit]] | 9 | | [[lexaling:​platit]] | 9 |
Line 72: Line 74:
 | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 | | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 |
  
- +užívám Martinovu konvenci, případné rozdíly uvedené v popisu jsou označeny vykřičníkem
- +
  
 =====  ===== =====  =====
Line 147: Line 147:
 | [[lexaling:​působit]] | 4 | | [[lexaling:​působit]] | 4 |
 | [[lexaling:​věřit]] | 3 | | [[lexaling:​věřit]] | 3 |
 +
  
 =====  ===== =====  =====
-^ Skupina 7 ^  ^+^ Skupina 7 (Adam Slavický) ​^  ^
 | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 | | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 |
 | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 | | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 |
Line 170: Line 171:
  
   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák
- 
- 
  
 ===== Aktuální členění 2.díl ===== ===== Aktuální členění 2.díl =====
Line 180: Line 179:
 David Mareček: pro David Mareček: pro
 Kateřina Topilová: pro Kateřina Topilová: pro
 +Adam Slavický: pro
 +David Kolovratník:​ prosím o upozornění na termín mailem !!!

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]