[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:pfl071 [2007/03/14 09:39]
lopatkova
courses:pfl071 [2007/09/12 22:10] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
- 
 ====== PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II ====== ====== PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II ======
  
Line 17: Line 15:
       * Alternační model slovníku       * Alternační model slovníku
       * Valence u dalších slovních druhů       * Valence u dalších slovních druhů
-  - Koreference ​(Kučová et al., 2003 - TR 19Kučová a Hajičová, ​2004 PBML 31, Kučová ​a Žabokrtský2005 TSD) +  - Koreference ​ 
-  - Aktuální členění+      * Kučová et al.: Anotování koreference v Pražkém závislostním korpusu. UFAL/CKL Technical ReportTR 2003-19
 +      * Kučová, ​L., Žabokrtský,​ Z.: Anaphora in Czech: large Data end Experiments with Automatic Anaphora Resolution. In: Preoceedings of TSD 2005, LNCS/​Lecture Notes in Artificial Intelligence 3658, pp. 93-982005. 
 +      * Kučová, ​L., Hajičová, E.: Prague Dependency Treebank: Enrichment of the Underlying Syntactic Annotation by Coreferential Mark-Up. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 23-34, 2004.  
 +  - Aktuální členění ​(dr. Šárka Zigánová)
   - Význam ve FGD - synonymie, homonymie, vágnost   - Význam ve FGD - synonymie, homonymie, vágnost
-  - Slovosled a neprojektivita ​(TAL, Kuhlmann, Hajičová ​- SaS, Havelka - PBML, Zeman) +  - Slovosled a neprojektivita ​ 
-  ​Segmentace (Kuboň ​PBMLtsd) +     * HolanT., Kuboň, V., Oliva, K., Plátek, M.: On Complexity of Word Order. In: Les grammaires de dépendance - Traitement automatique des langues, Vol 41, No 1, pp. 273-300, 2000. 
-  * Kuboň, V.: A Method for Analyzing Clause Complexity. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 75, pp. 5-27, 2001. +     ​* ​Kuhlmann, ​M., Nivre, J.: Mildly Non-Projective Dependency Structures. In: proccedings of COLING-ACL 2006 Conference, Companion Volume, Sydney, 2006. 
-  * Kuboň, V., Lopatková, M., Plátek, M., Pognan, P.: A Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences. In: Proceedings of Flairs 2007 Conference (in press). +     * Havelka, J.: Projectivity in Totally Ordered Rooted Trees: An Alternative Definition of Projectivity and Optimal Algorithms for Detecting Non-Projective Edges and Projectivizing Totally Ordered Rooted Trees. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 84, pp. 13-30, 2005. 
- +     ​* ​Hajičová, E., Havelka, J., Sgall, P., Veselá, K., Zeman. D.: Issues of Projectivity in the Prague Dependency Treebank. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 5-222004.  
- +     ​* ​Zeman, D.: Neprojektivita v Pražském závislostním korpusu (PDT).UFAL/CKL Technical Report TR-2004-22. 2004. 
-  - Formální model TR ve FGD (Petkevič, ​mis) +     * HajičováE.: K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a Slovesnost 67, pp. 3-26, 2006. 
- +  ​- Segmentace 
- +     * Kuboň, V.: A Method for Analyzing Clause Complexity. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 75, pp. 5-27, 2001. 
- +     ​* Kuboň, V., Lopatková, M., Plátek, M., Pognan, P.: A Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences. In: Proceedings of Flairs 2007 Conference (in press). 
- +  - Formální model TR ve FGD  
 +     ​* ​Petkevič, ​V.: A New Formal Specification of Underlying Structure}. Theoretical Linguistics 21, 1995. 
 +     * Lopatková, M.. Formální specifikace podkladové struktury pro popis přirozeného jazyka. In: Proceedings of Malý informatický seminář (MIS). Matfyzpress,​ Charles University, 2005.
  
 ===== Párování rámců ===== ===== Párování rámců =====
Line 53: Line 55:
  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)
 </​html>​ </​html>​
 +
 +
  
 ===== Rámce k párování ===== ===== Rámce k párování =====
Line 63: Line 67:
 | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 | | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 |
 | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 | | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 |
-| [[lexaling:​padat]] | 23 |+| [[lexaling:​padat, padnout]] | 23 |
 | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 | | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 |
 | [[lexaling:​platit]] | 9 | | [[lexaling:​platit]] | 9 |
Line 70: Line 74:
 | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 | | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 |
  
- +užívám Martinovu konvenci, případné rozdíly uvedené v popisu jsou označeny vykřičníkem
- +
  
 =====  ===== =====  =====
Line 145: Line 147:
 | [[lexaling:​působit]] | 4 | | [[lexaling:​působit]] | 4 |
 | [[lexaling:​věřit]] | 3 | | [[lexaling:​věřit]] | 3 |
 +
  
 =====  ===== =====  =====
-^ Skupina 7 ^  ^+^ Skupina 7 (Adam Slavický) ​^  ^
 | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 | | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 |
 | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 | | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 |
Line 168: Line 171:
  
   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák
 +
 +===== Aktuální členění 2.díl =====
 +
 +Kdo má zájem o druhý díl z cyklu Aktuální členění, prosím poznamenejte se:
 +
 +Honza Ptáček: jsem pro
 +David Mareček: pro
 +Kateřina Topilová: pro
 +Adam Slavický: pro
 +David Kolovratník:​ prosím o upozornění na termín mailem !!!

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]