[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:pfl071 [2007/03/14 10:09]
lopatkova
courses:pfl071 [2007/09/12 22:10] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
- 
 ====== PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II ====== ====== PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II ======
  
Line 21: Line 19:
       * Kučová, L., Žabokrtský,​ Z.: Anaphora in Czech: large Data end Experiments with Automatic Anaphora Resolution. In: Preoceedings of TSD 2005, LNCS/​Lecture Notes in Artificial Intelligence 3658, pp. 93-98, 2005.       * Kučová, L., Žabokrtský,​ Z.: Anaphora in Czech: large Data end Experiments with Automatic Anaphora Resolution. In: Preoceedings of TSD 2005, LNCS/​Lecture Notes in Artificial Intelligence 3658, pp. 93-98, 2005.
       * Kučová, L., Hajičová, E.: Prague Dependency Treebank: Enrichment of the Underlying Syntactic Annotation by Coreferential Mark-Up. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 23-34, 2004.        * Kučová, L., Hajičová, E.: Prague Dependency Treebank: Enrichment of the Underlying Syntactic Annotation by Coreferential Mark-Up. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 23-34, 2004. 
-  - Aktuální členění+  - Aktuální členění ​(dr. Šárka Zigánová)
   - Význam ve FGD - synonymie, homonymie, vágnost   - Význam ve FGD - synonymie, homonymie, vágnost
   - Slovosled a neprojektivita ​   - Slovosled a neprojektivita ​
Line 27: Line 25:
      * Kuhlmann, M., Nivre, J.: Mildly Non-Projective Dependency Structures. In: proccedings of COLING-ACL 2006 Conference, Companion Volume, Sydney, 2006.      * Kuhlmann, M., Nivre, J.: Mildly Non-Projective Dependency Structures. In: proccedings of COLING-ACL 2006 Conference, Companion Volume, Sydney, 2006.
      * Havelka, J.: Projectivity in Totally Ordered Rooted Trees: An Alternative Definition of Projectivity and Optimal Algorithms for Detecting Non-Projective Edges and Projectivizing Totally Ordered Rooted Trees. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 84, pp. 13-30, 2005.      * Havelka, J.: Projectivity in Totally Ordered Rooted Trees: An Alternative Definition of Projectivity and Optimal Algorithms for Detecting Non-Projective Edges and Projectivizing Totally Ordered Rooted Trees. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 84, pp. 13-30, 2005.
 +     * Hajičová, E., Havelka, J., Sgall, P., Veselá, K., Zeman. D.: Issues of Projectivity in the Prague Dependency Treebank. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 5-22, 2004. 
      * Zeman, D.: Neprojektivita v Pražském závislostním korpusu (PDT).UFAL/​CKL Technical Report TR-2004-22. 2004.      * Zeman, D.: Neprojektivita v Pražském závislostním korpusu (PDT).UFAL/​CKL Technical Report TR-2004-22. 2004.
      * Hajičová, E.: K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a Slovesnost 67, pp. 3-26, 2006.      * Hajičová, E.: K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a Slovesnost 67, pp. 3-26, 2006.
- 
   - Segmentace   - Segmentace
-  ​* Kuboň, V.: A Method for Analyzing Clause Complexity. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 75, pp. 5-27, 2001. +     * Kuboň, V.: A Method for Analyzing Clause Complexity. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 75, pp. 5-27, 2001. 
-  * Kuboň, V., Lopatková, M., Plátek, M., Pognan, P.: A Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences. In: Proceedings of Flairs 2007 Conference (in press). +     ​* Kuboň, V., Lopatková, M., Plátek, M., Pognan, P.: A Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences. In: Proceedings of Flairs 2007 Conference (in press). 
- +  - Formální model TR ve FGD  
-  - Formální model TR ve FGD (Petkevič, ​mis) +     ​* ​Petkevič, ​V.: A New Formal Specification of Underlying Structure}Theoretical Linguistics 21, 1995. 
- +     * LopatkováM.. Formální specifikace podkladové struktury pro popis přirozeného jazyka. In: Proceedings of Malý informatický seminář (MIS). MatfyzpressCharles University2005.
- +
- +
-@Article{niki,​ +
-    Author = {Vladim\'​{i}r Petkevi\v{c}},​ +
-    Title = {{A New Formal Specification of Underlying Structure}}, +
-    Journal = {{Theoretical Linguistics}}, +
-    Volume = {21}+
-    ​Number = {1}, +
-    Pages = {}, +
-    Year = {1995}, +
-+
  
 ===== Párování rámců ===== ===== Párování rámců =====
Line 69: Line 55:
  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)
 </​html>​ </​html>​
 +
 +
  
 ===== Rámce k párování ===== ===== Rámce k párování =====
Line 79: Line 67:
 | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 | | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 |
 | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 | | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 |
-| [[lexaling:​padat]] | 23 |+| [[lexaling:​padat, padnout]] | 23 |
 | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 | | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 |
 | [[lexaling:​platit]] | 9 | | [[lexaling:​platit]] | 9 |
Line 86: Line 74:
 | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 | | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 |
  
- +užívám Martinovu konvenci, případné rozdíly uvedené v popisu jsou označeny vykřičníkem
- +
  
 =====  ===== =====  =====
Line 161: Line 147:
 | [[lexaling:​působit]] | 4 | | [[lexaling:​působit]] | 4 |
 | [[lexaling:​věřit]] | 3 | | [[lexaling:​věřit]] | 3 |
 +
  
 =====  ===== =====  =====
-^ Skupina 7 ^  ^+^ Skupina 7 (Adam Slavický) ​^  ^
 | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 | | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 |
 | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 | | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 |
Line 184: Line 171:
  
   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák
 +
 +===== Aktuální členění 2.díl =====
 +
 +Kdo má zájem o druhý díl z cyklu Aktuální členění, prosím poznamenejte se:
 +
 +Honza Ptáček: jsem pro
 +David Mareček: pro
 +Kateřina Topilová: pro
 +Adam Slavický: pro
 +David Kolovratník:​ prosím o upozornění na termín mailem !!!

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]