[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:pfl071 [2007/03/14 10:14]
lopatkova
courses:pfl071 [2007/09/12 22:10] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
- 
 ====== PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II ====== ====== PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II ======
  
Line 27: Line 25:
      * Kuhlmann, M., Nivre, J.: Mildly Non-Projective Dependency Structures. In: proccedings of COLING-ACL 2006 Conference, Companion Volume, Sydney, 2006.      * Kuhlmann, M., Nivre, J.: Mildly Non-Projective Dependency Structures. In: proccedings of COLING-ACL 2006 Conference, Companion Volume, Sydney, 2006.
      * Havelka, J.: Projectivity in Totally Ordered Rooted Trees: An Alternative Definition of Projectivity and Optimal Algorithms for Detecting Non-Projective Edges and Projectivizing Totally Ordered Rooted Trees. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 84, pp. 13-30, 2005.      * Havelka, J.: Projectivity in Totally Ordered Rooted Trees: An Alternative Definition of Projectivity and Optimal Algorithms for Detecting Non-Projective Edges and Projectivizing Totally Ordered Rooted Trees. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 84, pp. 13-30, 2005.
 +     * Hajičová, E., Havelka, J., Sgall, P., Veselá, K., Zeman. D.: Issues of Projectivity in the Prague Dependency Treebank. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 5-22, 2004. 
      * Zeman, D.: Neprojektivita v Pražském závislostním korpusu (PDT).UFAL/​CKL Technical Report TR-2004-22. 2004.      * Zeman, D.: Neprojektivita v Pražském závislostním korpusu (PDT).UFAL/​CKL Technical Report TR-2004-22. 2004.
      * Hajičová, E.: K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a Slovesnost 67, pp. 3-26, 2006.      * Hajičová, E.: K některým otázkám závislostní gramatiky. Slovo a Slovesnost 67, pp. 3-26, 2006.
Line 56: Line 55:
  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)  ​(<​a href="​javascript:​(function(){var c = '​.invisible {display:​inline;​}';​var n;​n=window.frames[3].document.createElement('​link'​);​n.rel='​stylesheet';​n.type='​text/​css';​window.frames[3].document.getElementsByTagName('​head'​)[0].appendChild(n);​if(window.opera) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(c)+'​\'​)';​ else if(navigator.userAgent.indexOf('​MSIE'​)!=-1) n.href='​javascript:​unescape(\''​+escape(escape(c))+'​\'​)';​else n.href='​data:​text/​css,'​+escape(c);​})()">​showID</​a>​ bookmarklet)
 </​html>​ </​html>​
 +
 +
  
 ===== Rámce k párování ===== ===== Rámce k párování =====
Line 66: Line 67:
 | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 | | [[lexaling:​uvést,​ uvádět]] | 7 |
 | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 | | [[lexaling:​zůstat,​ zůstávat]] | 14 |
-| [[lexaling:​padat]] | 23 |+| [[lexaling:​padat, padnout]] | 23 |
 | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 | | [[lexaling:​vytahovat,​ vytáhnout (se)]] | 13+3 |
 | [[lexaling:​platit]] | 9 | | [[lexaling:​platit]] | 9 |
Line 73: Line 74:
 | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 | | [[lexaling:​otevřít,​ otevírat, otvírat (se)]] | 2+2 |
  
- +užívám Martinovu konvenci, případné rozdíly uvedené v popisu jsou označeny vykřičníkem
- +
  
 =====  ===== =====  =====
Line 148: Line 147:
 | [[lexaling:​působit]] | 4 | | [[lexaling:​působit]] | 4 |
 | [[lexaling:​věřit]] | 3 | | [[lexaling:​věřit]] | 3 |
 +
  
 =====  ===== =====  =====
-^ Skupina 7 ^  ^+^ Skupina 7 (Adam Slavický) ​^  ^
 | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 | | [[lexaling:​házet,​ hoditI, hoditII se]] | 12+5 |
 | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 | | [[lexaling:​pokládat,​ položit (se)]] | 12+3 |
Line 171: Line 171:
  
   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák   * Také mi to u diakritiky nefunguje. Mohu se úplně mýlit, ale vypadá to, jako by byla použita technologie minulého století: 7bitové (tedy jen ascii) písmo a samostatné akcenty nalepene TeXem nad patřičné znaky. Vypadá to pak jako čeština, ale v podstatě není. Hledání akcentovaných znaků tedy funguje dobře (hledá), leč nic nenajde (nejsou tam). Oprava v LaTexovém zdrojáku by neměla být příliš složitá. --P. Straňák
 +
 +===== Aktuální členění 2.díl =====
 +
 +Kdo má zájem o druhý díl z cyklu Aktuální členění, prosím poznamenejte se:
 +
 +Honza Ptáček: jsem pro
 +David Mareček: pro
 +Kateřina Topilová: pro
 +Adam Slavický: pro
 +David Kolovratník:​ prosím o upozornění na termín mailem !!!

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]