[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:pzo009 [2010/02/21 12:04]
ufal
courses:pzo009 [2010/02/21 12:09]
ufal
Line 5: Line 5:
  
 [[http://​is.cuni.cz/​studium/​predmety/​index.php?​do=predmet&​kod=NPOZ009|Stránka předmětu ve Studijním informačním systému]] [[http://​is.cuni.cz/​studium/​predmety/​index.php?​do=predmet&​kod=NPOZ009|Stránka předmětu ve Studijním informačním systému]]
 +
  
  
Line 26: Line 27:
  
   * Student si dále vybere jeden z následujících dvou úkolů:   * Student si dále vybere jeden z následujících dvou úkolů:
-    * Alespoň **pět dokladů stylistických chyb z tisku** (s uvedením zdroje, odkud doklad pochází, a s podrobným vysvětlujícím komentářem). Termín odevzdání:​ 15. 4. 2010+    * Alespoň **{{courses:​sylabus.pdf|}}pět dokladů stylistických chyb z tisku** (s uvedením zdroje, odkud doklad pochází, a s podrobným vysvětlujícím komentářem). Termín odevzdání:​ 15. 4. 2010
     * **Prezentace zvolené odborné publikace** ze seznamu literatury, který je uveden v sylabu předmětu (zvláště podtržené tituly) v rozsahu 10 až 15 minut. Publikace bude prezentována v rámci kurzu.     * **Prezentace zvolené odborné publikace** ze seznamu literatury, který je uveden v sylabu předmětu (zvláště podtržené tituly) v rozsahu 10 až 15 minut. Publikace bude prezentována v rámci kurzu.
  
 ---- ----
  
-Sylabus předmětu: {{courses:syl2010.pdf|sylabus}}+Sylabus předmětu: {{courses:ODBSTYLsylabus2010.pdf|sylabus}}
 Stratifikace národního jazyka a funkční styly: {{courses:​01_stratifikace_funkcni_styly.doc|01_stratifikace_funkcni_styly}} Stratifikace národního jazyka a funkční styly: {{courses:​01_stratifikace_funkcni_styly.doc|01_stratifikace_funkcni_styly}}
 Normativní příručky popisující spisovný jazyk český: {{courses:​01_normativni_prirucky.doc|01_normativni_prirucky}} Normativní příručky popisující spisovný jazyk český: {{courses:​01_normativni_prirucky.doc|01_normativni_prirucky}}

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]