[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

NPOZ009 Odborné vyjadřování a styl

Vyučující:
Marie Mikulová, mikulova@ufal.mff.cuni.cz
Magda Ševčíková, sevcikova@ufal.mff.cuni.cz

Stránka předmětu ve Studijním informačním systému

Požadavky k zápočtu pro letní semestr 2009/2010

V textu bude citováno nejméně pět odborných textů (z toho aspoň 3 musejí být dostupné v papírové podobě). Součástí textu bude abstrakt a seznam citované odborné literatury.
Termín odevzdání textu: čtvrtek 15. 4. 2010


Sylabus předmětu: sylabus
Stratifikace národního jazyka a funkční styly: 01_stratifikace_funkcni_styly
Normativní příručky popisující spisovný jazyk český: 01_normativni_prirucky
Znaky odborného stylu: 02_odborny_styl
Čeština psaná a mluvená: 03_psana_a_mluvena_cestina
Slovní zásoba češtiny a stylistika: 04_slovni_zasoba
Syntax a stylistika: 05_syntax1
Některé syntaktické a sémantické jevy: 06_syntax2


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]