[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Dialogy: pořizování a automatické zpracování dialogů

Úkolem tohoto menšího projektu je především pořizování audio- i audio-visuálních nahrávek dialogů a tvorba softwarových nástrojů, které nahraná data připraví pro anotace a vložení do korpusu. Jedním z úkolů je i zařízení audio-visuálního nahrávacího studia na Malé Straně .

Aktuálně zpracovávaná data


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]