[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Makra a pokyny pro anotaci projektových dat v TrEdu

Atribut discourse_special:

Nově se zobrazuje jeho hodnota u uzlu, pokud je vyplněna.

Nové hodnoty:

* topic_change
* topic_change_signal
* excessive_arg_implicitness
* coherence_error

Diskurzní šipky

Nově jde vytvořit šipku bez cílového uzlu: makro D (Shift+d)

Nové typy diskurzního vztahu:

* question-answer
* empty_relation

Nové atributy u diskurzních šipek

* connective_inserted - makro I (Shift+i) - umožní vložit textovou podobu konektoru, pokud standardně anotovaný konektor chybí (u implicitních vztahů) nebo je špatně; pokud je vyplněn, zobrazuje se u počátečního uzlu šipky za “connective_ins:”
* is_NP - makro p - pokud je nastaven, zobrazuje se jako suffix _NP za diskurzním typem
* is_compositional - makro C (Shift+c) - pokud je nastaven, zobrazuje se jako suffix _CP (Compositional Phrase) za nápisem connective
* is_implicit - makro M (Shift+m) - pokud je nastaven, zobrazuje se jako suffix _Imp za diskurzním typem; jeho nastavení na 1 způsobí automatické vyvolání makra pro vložení hodnoty atributu connective_inserted


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]