[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
evald [2016/04/20 14:49]
ufal created
evald [2016/04/20 14:51]
ufal
Line 1: Line 1:
-===== Koherence textu (NAKI II) =====+===== Koherence textu Evald (NAKI II) =====
 === Název projektu: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině === === Název projektu: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině ===
 Projekt Ministerstva kultyry typu NAKI II s cílem navrhnout a vytvořit automatickou metodu pro měření koherence žákovských textů. Projekt Ministerstva kultyry typu NAKI II s cílem navrhnout a vytvořit automatickou metodu pro měření koherence žákovských textů.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]