[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
evald [2016/04/20 14:49]
ufal created
evald [2016/05/06 17:00] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
-===== Koherence textu (NAKI II) =====+===== Koherence textu Evald (NAKI II) =====
 === Název projektu: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině === === Název projektu: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině ===
-Projekt Ministerstva kultyry typu NAKI II s cílem navrhnout a vytvořit automatickou metodu pro měření koherence žákovských textů.+Projekt Ministerstva kultury typu NAKI II s cílem navrhnout a vytvořit automatickou metodu pro měření koherence žákovských textů.
  
 Oficiální úfalí stránky projektu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse]] Oficiální úfalí stránky projektu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse]]
 [[internal:evald|Interní informace]] [[internal:evald|Interní informace]]
 +
 +[[evald:tred_instructions|Makra a pokyny pro anotace projektových dat v TrEdu]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]