[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:pcedt:done [2009/05/11 16:26]
mikulova
external:pcedt:done [2009/12/04 14:18] (current)
mikulova
Line 4: Line 4:
  
 Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007. Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007.
 +
 +
  
  
Line 13: Line 15:
 Ze všech přeložených souborů byly vybrány soubory, které obsahují z hlediska překladu problematická místa (označená překladateli speciálními znaky %%, $$, &&, §§, ??). Takových souborů bylo zjištěno 642.  Ze všech přeložených souborů byly vybrány soubory, které obsahují z hlediska překladu problematická místa (označená překladateli speciálními znaky %%, $$, &&, §§, ??). Takových souborů bylo zjištěno 642. 
   * Seznam problematických souborů určených k revizi {{:external:pcedt:soubory_k_revizi.txt|soubory_k_reviziI}}   * Seznam problematických souborů určených k revizi {{:external:pcedt:soubory_k_revizi.txt|soubory_k_reviziI}}
-Tyto revize prováděli: Eva Dubová, Jan Hajičjr., Stáňa Švecová, Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková.+Tyto revize prováděli: Eva Dubová, Jan Hajič jr., Stáňa Švecová, Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková.
  
-V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě překladů vůbec), že revize překladu bude provedena **na všech souborech PCEDT_cz** (ktere doposud nebyly oanotovány).+V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě překladů vůbec), že revize překladu bude provedena **na všech souborech PCEDT_cz** (které doposud nebyly oanotovány).
 K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí. K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí.
   * Seznam souborů k revizi ve druhé fázi (jméno souboru - počet vět - počet českých slov) {{:external:pcedt:revize_druhafaze.txt|soubory_k_reviziII}}   * Seznam souborů k revizi ve druhé fázi (jméno souboru - počet vět - počet českých slov) {{:external:pcedt:revize_druhafaze.txt|soubory_k_reviziII}}
-Tyto revize prováděli: Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková, Blanka Cajthamlová, Mirka Urešová.+Tyto revize prováděly: Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková, Blanka Cajthamlová, Mirka Urešová.
  
 Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009.  Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009. 
 Poslední zrevidované soubory byly odevzdány 3. 5. 2009. Poslední zrevidované soubory byly odevzdány 3. 5. 2009.
 +
 +
  
  
Line 28: Line 32:
  
 Krátce po zahájení revizí se ukázalo, že i v zrevidovaných souborech je velká řada nedostatků (věcných, pravopisných), které nám při následném zpracování (anotaci) přidělávají spoustu práce, a že je velmi žádoucí tyto nedostatky odstraňovat ještě před tím, než se soubory začnou zpracovávat. Soubory upravené revizorkami se proto od samého začátku ještě jednou kontrolují (zprvu jen Marie Mikulová, pak i Jan Štěpánek). Krátce po zahájení revizí se ukázalo, že i v zrevidovaných souborech je velká řada nedostatků (věcných, pravopisných), které nám při následném zpracování (anotaci) přidělávají spoustu práce, a že je velmi žádoucí tyto nedostatky odstraňovat ještě před tím, než se soubory začnou zpracovávat. Soubory upravené revizorkami se proto od samého začátku ještě jednou kontrolují (zprvu jen Marie Mikulová, pak i Jan Štěpánek).
-Od května 2009 pracuji na postrevizich dve "nejlepsi" revizorky: Blanka Cajthamlová a Jolana Janoušková.+Od května 2009 (tj. po ukončení revizí) pracují na postrevizích dvě "nejlepší" revizorky: Blanka Cajthamlová a Jolana Janoušková. Od listopadu 2009 pak i Eva Štěpánková (posilu bylo nutné přibrat proto, že revizorky nestačí anotátorům). 
 + 
  
 ===== Dokumenty ===== ===== Dokumenty =====
   * **Pokyny pro překladatele, revizory a korektory**: {{external:pcedt:translation_guidelines_090428.pdf|translation_guidelines_090428}}   * **Pokyny pro překladatele, revizory a korektory**: {{external:pcedt:translation_guidelines_090428.pdf|translation_guidelines_090428}}
-  * **Glosář**: {{external:pcedt:glosar_090428.xls|glosar_090428}} +  * **Glosář**: {{external:pcedt:glosar_090601.xls|glosar_090601}}  
  
 +----
  
 Stav revizí a anotací je možné sledovat zde: Stav revizí a anotací je možné sledovat zde:
 [[https://blackbird.ms.mff.cuni.cz/stepanek/wsj-cz-anot|Automaticky generovaný přehled anotovaných souborů]] [[https://blackbird.ms.mff.cuni.cz/stepanek/wsj-cz-anot|Automaticky generovaný přehled anotovaných souborů]]
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]