[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Prague English Dependency Treebank

Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině.

Dokumenty

Data

PEDT data browser

Data jsou rozdělena do 243 sekcí, z nichž každá obsahuje maximálně 10 souborů odpovídajících souborům Wall Street Journalu.
Každá sekce je označena třemi číslicemi, které odpovídají prefixům souborů z WSJ.

SubVersion repository je umístěna na stroji svn:

/home/svn/repos/pedt

Vzdálený přístup k repository je:

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt

Pro založení lokální pracovní kopie (working copy) použijte příkaz:

svn checkout svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt --username <uživatel>

Nikdo kromě programátora a správce dat (do 06/2009 Pepa Toman, od 06/2009 Eva Fučíková) by ale neměl mít žádný důvod mít u sebe working copy celé repository.

1) Pro anotátory:
Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/data/anotace/XY

kde XY je kód anotátora.

2) Pro Silvii a případně další “důležité” lidi:
Celá data PEDT (v různém stavu podle aktuální situace) jsou přístupná zde:

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/data/wsj

Body 3) a 4) jsou již pro anotátory zbytečné. Jejich potřeba pominula se zavedením balíčkovacího systému v Tredu. Možná se ale ještě někomu hodí.

3) Resources pro TrEd (schemata, EngVallex)

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/anotace/resources

4) PEDT makra pro TrEd

svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pedt/bin/tred_macros/pedt

Anotátoři

* JV: Jana Šindlerová
* LM: Lucie Mladová
* SC: Silvie Cinková
* KC: Kristýna Čermáková
* KT: Kristýna Tomšů
* KV: Kateřina Veselá
* MR: Magdaléna Rysová
* KE: Kateřina Veselovská
* MK: Matěj Korvas
* JM: Jan Mašek
* KR: Kateřina Rysová
* JH: Jan Hajič
* LH: Lenka Šíková
* EK: Ema Krejčová
* VD: Vojta Diatka
bývalí anotátoři:
* AN: Аня Hедолужко

TO-DO

Seznam úkolů

Anotace vybraných jevů

Anotace rematizátorů a konektorů


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]