[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
external:pedt [2007/06/22 13:05]
anotator
external:pedt [2009/06/18 12:29]
ufal
Line 1: Line 1:
 ====== Prague English Dependency Treebank ====== ====== Prague English Dependency Treebank ======
 Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině. Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině.
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 11: Line 15:
           * Slovník EngValLex (omezený přístup) [[https://​blackbird.ms.mff.cuni.cz/​semecky/​pedt/​documents/​engvallex.pdf|PDF]]           * Slovník EngValLex (omezený přístup) [[https://​blackbird.ms.mff.cuni.cz/​semecky/​pedt/​documents/​engvallex.pdf|PDF]]
           * Functors of attributes governed by all sorts of nouns{{:​user:​semecky:​privlastky-seznam2.doc|privlastky-seznam2.doc}}           * Functors of attributes governed by all sorts of nouns{{:​user:​semecky:​privlastky-seznam2.doc|privlastky-seznam2.doc}}
-           * Seznam anotačních maker pro P(E)DT - verze 13. 3. 07 {{:​external:​nova_makra.doc|nova_makra.doc}} +           * Seznam anotačních maker pro P(E)DT - verze 13. 3. 07, opraveno 25. 2. 2008 {{:​external:​anotacni_makra.pdf|anotacni_makra.pdf}} 
            * Manuál pro tektogramatickou anotaci angličtiny,​ 2006 [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~cinkova/​TR_En.pdf|PDF]]            * Manuál pro tektogramatickou anotaci angličtiny,​ 2006 [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~cinkova/​TR_En.pdf|PDF]]
  
Line 22: Line 26:
           * Prezentace z manuálového sezení 19.4.2007: {{:​external:​tectogrammatical-annotation-english.ppt}}           * Prezentace z manuálového sezení 19.4.2007: {{:​external:​tectogrammatical-annotation-english.ppt}}
           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}
- +          * Prezentace ze schůzky 11. 11.2008: Anotace PREC, RHEM a CM:​{{external:​anotace-konektoru-rematizatoru-a-cm.pdf|PEDT_discourse_connectives}}
- +
  
  
Line 31: Line 33:
 [[https://​blackbird.ms.mff.cuni.cz/​toman/​pedt/​|PEDT data browser]] [[https://​blackbird.ms.mff.cuni.cz/​toman/​pedt/​|PEDT data browser]]
  
-Data jsou rozdělena do 243 sekcí, z nichž každá obsahuje maximálně 10 souborů ​odpovídajícím ​souborům Wall Street Journalu.+Data jsou rozdělena do 243 sekcí, z nichž každá obsahuje maximálně 10 souborů ​odpovídajících ​souborům Wall Street Journalu.
 Každá sekce je označena třemi číslicemi,​ které odpovídají prefixům souborů z WSJ. Každá sekce je označena třemi číslicemi,​ které odpovídají prefixům souborů z WSJ.
  
Line 43: Line 45:
   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​
  
 +Nikdo kromě programátora a správce dat (do 06/2009 Pepa Toman, od 06/2009 Eva Fučíková) by ale neměl mít žádný důvod mít u sebe working copy celé repository.
 +
 +1) Pro anotátory:
 Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde: Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:
   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY
  
-kde ''​XY''​ je kód anotátora+kde ''​XY''​ je kód anotátora.
  
 +2) Pro Silvii a případně další "​důležité"​ lidi:
 +Celá data PEDT (v různém stavu podle aktuální situace) jsou přístupná zde:
  
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​wsj
 +
 +Body 3) a 4) jsou již pro anotátory zbytečné. Jejich potřeba pominula se zavedením balíčkovacího systému v Tredu. Možná se ale ještě někomu hodí.
 +
 +3) Resources pro TrEd (schemata, EngVallex)
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​anotace/​resources
 +
 +4) PEDT makra pro TrEd
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​bin/​tred_macros/​pedt
  
  
 ===== Anotátoři ===== ===== Anotátoři =====
  
- * **JV**: Jana Vejvodová+ * **JV**: ​[[Jana Šindlerová]]
  * **LM**: Lucie Mladová  * **LM**: Lucie Mladová
- * **AN**: Аня Hедолужко 
  * **SC**: Silvie Cinková  * **SC**: Silvie Cinková
  * **KC**: Kristýna Čermáková  * **KC**: Kristýna Čermáková
 + * **KT**: Kristýna Tomšů
 + * **KV**: Kateřina Veselá
 + * **MR**: Magdaléna Rysová
 + * **KE**: Kateřina Veselovská
 + * **MK**: Matěj Korvas
 + * **JM**: Jan Mašek
 + * **KR**: Kateřina Rysová
 + * **JH**: Jan Hajič
 +bývalí anotátoři:​
 +* **AN**: Аня Hедолужко
  
 ====== TO-DO ====== ====== TO-DO ======
 [[internal:​pedt.TO-DO|Seznam úkolů]] [[internal:​pedt.TO-DO|Seznam úkolů]]
 +
 +
 +===== Anotace vybraných jevů =====
 +[[Anotace rematizátorů a konektorů]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]