[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:pedt [2007/11/20 13:50]
toman poznámky k svn PEDT
external:pedt [2013/02/18 14:38]
fucikova
Line 1: Line 1:
 ====== Prague English Dependency Treebank ====== ====== Prague English Dependency Treebank ======
 Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině. Prague English Dependency Treebank je projekt anotace anglických vět Wall Street Journalu na tektogramatické rovině.
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 11: Line 15:
           * Slovník EngValLex (omezený přístup) [[https://​blackbird.ms.mff.cuni.cz/​semecky/​pedt/​documents/​engvallex.pdf|PDF]]           * Slovník EngValLex (omezený přístup) [[https://​blackbird.ms.mff.cuni.cz/​semecky/​pedt/​documents/​engvallex.pdf|PDF]]
           * Functors of attributes governed by all sorts of nouns{{:​user:​semecky:​privlastky-seznam2.doc|privlastky-seznam2.doc}}           * Functors of attributes governed by all sorts of nouns{{:​user:​semecky:​privlastky-seznam2.doc|privlastky-seznam2.doc}}
-           * Seznam anotačních maker pro P(E)DT - verze 13. 3. 07 {{:​external:​nova_makra.doc|nova_makra.doc}} +           * Seznam anotačních maker pro P(E)DT - verze 13. 3. 07, opraveno 25. 2. 2008 {{:​external:​anotacni_makra.pdf|anotacni_makra.pdf}} 
            * Manuál pro tektogramatickou anotaci angličtiny,​ 2006 [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~cinkova/​TR_En.pdf|PDF]]            * Manuál pro tektogramatickou anotaci angličtiny,​ 2006 [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~cinkova/​TR_En.pdf|PDF]]
  
Line 22: Line 26:
           * Prezentace z manuálového sezení 19.4.2007: {{:​external:​tectogrammatical-annotation-english.ppt}}           * Prezentace z manuálového sezení 19.4.2007: {{:​external:​tectogrammatical-annotation-english.ppt}}
           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}           * Prezentace "​Tectogrammatical Representation of English in PEDT", 3rd PIRE meeting, 6.6.2007, Mertesdorf Německo: {{external:​lm_pire2007.ppt}}
- +          * Prezentace ze schůzky 11. 11.2008: Anotace PREC, RHEM a CM:​{{external:​anotace-konektoru-rematizatoru-a-cm.pdf|PEDT_discourse_connectives}}
- +
- +
  
  
Line 44: Line 45:
   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​   svn checkout svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt --username <​uživatel>​
  
-Rozumné je však "​checkoutovat"​ pouze tyto části repository:​ +Nikdo kromě programátora a správce dat (do 06/2009 Pepa Tomanod 06/2009 Eva Fučíkováby ale neměl mít žádný důvod mít u sebe working copy celé repository.
-1) Data +
-  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​svn +
- +
-2) Resources pro TrEd (schemataEngVallex) +
-  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​anotace/​resources +
- +
-3PEDT makra pro TrEd +
-  svn://svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​bin/​tred_macros/​pedt+
  
 +1) Pro anotátory:
 Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde: Každý anotátor má pro sebe vyhrazen podadresář v adresáři data/​anotace a anotuje pouze data v tomto adresáři. Adresář je přístupný zde:
   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY   svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​anotace/​XY
  
-kde ''​XY''​ je kód anotátora+kde ''​XY''​ je kód anotátora.
  
 +2) Pro Silvii a případně další "​důležité"​ lidi:
 +Celá data PEDT (v různém stavu podle aktuální situace) jsou přístupná zde:
  
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​data/​wsj
  
 +Body 3) a 4) jsou již pro anotátory zbytečné. Jejich potřeba pominula se zavedením balíčkovacího systému v Tredu. Možná se ale ještě někomu hodí.
 +
 +3) Resources pro TrEd (schemata, EngVallex)
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​anotace/​resources
 +
 +4) PEDT makra pro TrEd
 +  svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pedt/​bin/​tred_macros/​pedt
  
  
Line 67: Line 71:
  * **JV**: [[Jana Šindlerová]]  * **JV**: [[Jana Šindlerová]]
  * **LM**: Lucie Mladová  * **LM**: Lucie Mladová
- * **AN**: Аня Hедолужко 
  * **SC**: Silvie Cinková  * **SC**: Silvie Cinková
  * **KC**: Kristýna Čermáková  * **KC**: Kristýna Čermáková
 + * **KT**: Kristýna Tomšů
 + * **KV**: Kateřina Veselá
 + * **MR**: Magdaléna Rysová
 + * **KE**: Kateřina Veselovská
 + * **MK**: Matěj Korvas
 + * **JM**: Jan Mašek
 + * **KR**: Kateřina Rysová
 + * **JH**: Jan Hajič
 + * **LH**: Lenka Šíková
 + * **EK**: Ema Krejčová
 + * **VD**: Vojta Diatka
 +bývalí anotátoři:​
 +* **AN**: Аня Hедолужко
  
 ====== TO-DO ====== ====== TO-DO ======
 [[internal:​pedt.TO-DO|Seznam úkolů]] [[internal:​pedt.TO-DO|Seznam úkolů]]
 +
 +
 +===== Anotace vybraných jevů =====
 +[[Anotace rematizátorů a konektorů]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]